tooltip-socwet

Minstrelization

Het door een gestigmatiseerd persoon benadrukken van alle (vermeende) slechte eigenschappen die aan zijn categorie worden toegeschreven, zodat hij van zijn leven een clownsrol maakt.

Minstrelization2024-01-05T18:06:35+00:00

Trans persoon (TG)

Een trans persoon, ook wel transgender persoon genoemd, is iemand van wie de genderidentiteit en/of genderexpressie niet overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte is toegekend. Intersekse mensen die van genderrol zijn gewisseld kunnen zich wel of niet als trans persoon identificeren.

Trans persoon (TG)2024-01-05T18:06:35+00:00

Stealth

Letterlijk: heimelijk. Geeft een (geheim) sociaal leven aan van iemand met een trans-ervaring waarbij die ervaring aan niemand bekend wordt gemaakt.

Stealth2024-01-05T18:06:36+00:00

Panseksualiteit

Bij panseksualiteit voelt iemand zich emotioneel of fysiek aangetrokken tot een ander persoon, ongeacht de geslachtskenmerken,  de genderidentiteit en/of de genderexpressie van die persoon.

Panseksualiteit2024-01-05T18:06:36+00:00

Biseksualiteit

Van biseksualiteit is sprake als iemand zich seksueel of romantisch voelt aangetrokken tot mensen van het eigen geslacht of gender én tot mensen met een ander geslacht of gender.

Biseksualiteit2024-01-05T18:06:37+00:00

Polyamorie

Vorm van seksuele diversiteit waarbij in alle openheid voor de andere partners ruimte is voor meer dan een liefdesrelatie, inclusief seksualiteit. Onderlinge communicatie tussen de niet-monogame partners en ethiek spelen een belangrijke rol.

Polyamorie2024-01-05T18:06:37+00:00
Ga naar de bovenkant