tooltip-socwet

Symbolisch geweld

Het concept van 'symbolisch geweld' werd door Pierre Bourdieu geïntroduceerd in de jaren 1970 en beschrijft een vorm van niet-fysiek geweld dat wordt gemanifesteerd in de machtsverschillen tussen sociale groepen. Het wordt vaak onbewust aanvaard door beide partijen en uit zich in een oplegging van de normen van de groep met meer sociale macht aan die van de ondergeschikte groep. ►

Symbolisch geweld2024-01-05T18:06:33+00:00

Verborgen Curriculum

Het 'verborgen curriculum' zijn de lessen die worden geleerd maar niet expliciet worden bedoeld in schoolinstellingen, zoals normen, waarden en overtuigingen die zowel in de klas als in de sociale omgeving worden overgedragen. Het verborgen curriculum draagt bij aan de instandhouding van waarden, politieke socialisatie, training in gehoorzaamheid en volgzaamheid, en de traditionele klassenstructuur-functies die in het algemeen kunnen worden gekarakteriseerd als sociale controle. ►

Verborgen Curriculum2024-01-05T18:06:34+00:00

Ally

Een bondgenoot is iemand die zonder eigenbelang en zonder zelf direct betrokkene te zijn, zorgt dat een direct betrokkene niet alleen staat.

Ally2024-01-05T20:17:58+00:00

Discours

Discours is een groep uitspraken die een taal verschaffen om te praten over –een manier om de kennis weer te geven over– een bepaald onderwerp op een bepaald historisch moment. Discours gaat over de productie van kennis door middel van taal. Maar aangezien alle sociale praktijken betekenis met zich meebrengen, en betekenissen vorm geven aan en invloed hebben op wat we doen – ons gedrag – hebben alle handelingen een discursief aspect.

Discours2024-01-05T18:06:34+00:00

Incommensurabiliteit

Het uitgangspunt dat begrippen en normen die worden gebruikt in twee paradigma’s niet aan elkaar kunnen worden aangepast op een manier die de gelijktijdige beoefening van beide paradigma’s mogelijk maakt. Incommensurabiliteit is een begrip uit de wetenschapsfilosofie dat op verschillende wijzen en onafhankelijk van elkaar is uitgewerkt door Thomas Kuhn en Paul Feyerabend.

Incommensurabiliteit2024-01-05T18:06:34+00:00

Transitie

Sociaal, mentaal en/of fysiek proces dat een trans persoon doormaakt om te kunnen leven in het gewenste gender en/of de gewenste genderidentiteit. De administratieve wijziging van geslacht en/of geslachtsaanpassende behandeling kunnen onderdeel zijn van dit proces. Ook intersekse personen kunnen zo'n transitie doormaken; het is hun eigen keuze of zij zichzelf dan wel of niet als trans identificeren.

Transitie2024-01-05T18:06:35+00:00

Bondgenoot

Een bondgenoot is iemand die zonder eigenbelang en zonder zelf direct betrokkene te zijn, zorgt dat een direct betrokkene niet alleen staat.

Bondgenoot2024-01-05T18:06:35+00:00
Ga naar de bovenkant