tooltip-organisatie

Comité tegen foltering (CaT)

Het VN Comité tegen Foltering (CAT) is een groep van onafhankelijke deskundigen dat toezicht houdt op de uitvoering van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing door de verdragsluitende staten. Dit verdrag, vaak eenvoudigweg het "Verdrag tegen Foltering" genoemd, werd in 1984 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen en is in werking getreden in 1987.

Comité tegen foltering (CaT)2024-01-05T18:04:57+00:00

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement is het wetgevende orgaan van de EU. De leden worden direct gekozen door de burgers van de EU-landen. Het Parlement werkt samen met de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie om wetten aan te nemen en te wijzigen.

Europees Parlement (EP)2024-01-05T18:04:58+00:00

Schengen-landen

De Schengenlanden zijn een groep Europese landen die een verdrag hebben ondertekend waardoor ze gezamenlijk optreden als één territorium zonder interne grenscontroles

Schengen-landen2024-01-05T18:04:58+00:00
Ga naar de bovenkant