Statistiek en onderzoek

In de categorie ‘Statistiek en onderzoek’ worden termen die gebruikt worden in de statistiek en wetenschappelijk onderzoek in het kort besproken.

Heuristiek

Heuristiek verwijst naar een benadering of methode die wordt gebruikt om problemen snel op te lossen of beslissingen te nemen. Dit wordt vaak gedaan wanneer een onmiddellijke, intuïtieve oplossing vereist is, in plaats van een strikt logische of optimale benadering. ►

Heuristiek2024-01-05T18:17:58+00:00

Parameter

Een parameter is een specifieke waarde of een variabele die wordt gebruikt om bepaalde kenmerken of eigenschappen van een systeem, model, functie of proces te definiëren.

Parameter2024-01-05T18:16:44+00:00

Kwalitatief

Met betrekking tot de dieper- of onderliggende motivaties of attitudes. Kwalitatief onderzoek is grotendeels gebaseerd op de analyse van informatie die niet in getallen is uit te drukken, bijvoorbeeld interviews.

Kwalitatief2024-01-05T18:19:03+00:00

Disseminatie

Doorgeven van informatie over projectresultaten en de kwaliteit, effectiviteit, en relevantie van de projectresultaten aan stakeholders.

Disseminatie2024-01-05T18:21:25+00:00
Ga naar de bovenkant