Sociaalwetenschappelijk

De categorie Sociaalwetenschappelijk staat in het woordenboek voor termen uit de sociale wetenschappen.

Floreren

In de positieve psychologie verwijst het concept van 'floreren' naar een toestand waarin mensen niet alleen vrij zijn van psychische problemen, maar ook een rijk en bevredigend leven leiden. Het gaat over het bereiken van een optimaal niveau van functioneren, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau. ►

Floreren2024-01-05T18:06:31+00:00

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een relatief jonge tak binnen de psychologie, ontwikkeld door Martin Seligman in de late jaren 1990. Het is gericht op de studie van positieve menselijke functies en streeft ernaar de kwaliteit van het leven te verbeteren en het potentieel van mensen te bevorderen. ►

Positieve psychologie2024-01-05T18:06:32+00:00

Adaptieve voorkeur

"Adaptive preferences" is een term uit de sociale en politieke filosofie, met name relevant in discussies over welzijn, autonomie, en sociale rechtvaardigheid. Het concept verwijst naar de manier waarop iemands voorkeuren, wensen of keuzes kunnen worden aangepast of 'vervormd' door hun omstandigheden, vooral in situaties van ongelijkheid, onderdrukking of ernstige beperkingen. ►

Adaptieve voorkeur2024-01-05T18:06:32+00:00

Sekse-modellen

Thomas Laqueur betoogt in zijn boek Making Sex twee modellen van menselijke anatomie en foetale ontwikkeling: de theorie van één geslacht en de theorie van twee geslachten. Hij stelt dat in Europa tussen de 18e en 19e eeuw een verandering in de visie op de menselijke seksuele anatomie plaatsvond. Laqueur betoogt dat vrouwen en mannen eerst werden gezien als twee verschillende vormen van één essentieel geslacht: vrouwen bezaten dezelfde fundamentele voortplantingsstructuur als mannen, met als enige verschil dat de vrouwelijke genitaliën in het lichaam waren, niet erbuiten.►

Sekse-modellen2024-01-05T18:06:32+00:00

Pygmalion in the Classroom

Pygmalion in the Classroom (1968), is een boek op basis van onderzoek door Robert Rosenthal en Lenore Jacobson. Hun onderzoek toonde aan dat verwachtingen de prestaties van leerlingen beïnvloeden. De kennis dat een leerling bijzonder slim is, ook al is het niet aangetoond en zelfs niet waar, zorgt dat docenten de leerling anders gaan behandelen waardoor diens resultaten werkelijk aanzienlijk vooruitgaan. ►

Pygmalion in the Classroom2024-01-05T18:06:32+00:00

Commodificatie

Commodificatie is het proces waarbij steeds meer aspecten van het menselijk handelen en de resultaten daarvan worden uitgedrukt in een geldwaarde in plaats van de intrinsieke of inherente waarde. ►

Commodificatie2024-01-05T18:06:32+00:00

Kwaliteit van leven (QoL)

Kwaliteit van leven is een multidimensionaal concept dat niet alleen focust op materieel welzijn, maar ook op de psychologische, sociale en emotionele aspecten van het leven. Het erkennen en verbeteren van de kwaliteit van leven is essentieel voor het bevorderen van geluk en welzijn in de samenleving. ►

Kwaliteit van leven (QoL)2024-01-05T18:06:33+00:00

Seksisme

Seksisme is een term die verwijst naar vooroordelen, stereotypering of discriminatie, meestal tegen vrouwen, op basis van geslacht. Het is een vorm van ongelijkheid die diep geworteld kan zijn in sociale en culturele normen. ►

Seksisme2024-01-05T18:06:33+00:00

Misogynie

Misogynie, of vrouwenhaat, verwijst naar de haat, afkeer, minachting of vooroordelen tegen vrouwen. Het kan zich manifesteren in diverse vormen, variërend van discriminatie en seksisme tot geweld tegen vrouwen. ►

Misogynie2024-01-05T18:06:33+00:00

The Lancet

"The Lancet" is een wekelijks verschijnend peer-reviewed algemeen medisch tijdschrift en een van de oudste in zijn soort. Het is ook het meest invloedrijke academische tijdschrift ter wereld. ►

The Lancet2024-01-05T18:06:33+00:00
Ga naar de bovenkant