121 – Verschillende ervaringen

Zoveel mensen, zoveel ervaringen. Dat geldt ook voor intersekse personen. Toch zijn er ook veel overeenkomstige ervaringen, bijvoorbeeld in hoe de maatschappij met intersekse personen omgaat.