140 – Andere cultuur

Intersekse kinderen uit andere landen hebben dezelfde rechten als Nederlandse intersekse kinderen.