122 – Intersekse vluchtelingen

De werkinstructie voor de beoordeling van vluchtelingen gebruikt de term lhbti, maar er wordt niet ingegaan op intersekse vluchtelingen. Uit angst voor afwijzing doen intersekse vluchtelingen zich nu voor als lhbt personen. Dat zou niet nodig hoeven zijn.