155 – Institutionele mensenrechtenschendingen

Nnmb’s vormen een onrecht dat diepgeworteld is in de structuur van zowel de staat als van de gezondheidszorg. Hierdoor worden de rechten van intersekse kinderen in Nederland systemisch en institutioneel geschonden.