166 – Genitale behandelingen

Sommige gezondheidswerkers zijn bang dat door een Wettelijke Regulering helemaal geen genitale behandelingen meer mogelijk zijn. Dit suggereert een glijdende schaal die niet blijkt uit het voorstel van NNID, daarin worden duidelijke grenzen aangegeven.