103 – Niet uit het niets verschenen

Intersekse mensenrechtenexperts werken met een top-down-aanpak via VN-mechanismen. Deze strategie heeft geleid tot sterke VN-aanbevelingen en resoluties. In 2018 leidde dat bij de Nederlandse overheid tot serieuze aandacht voor intersekserechten.