163 – Geen stoornis, verschil of variatie

Othering’ is uitsluiting van ‘de anderen’ door ze met een semi-inclusieve naam aan te duiden. Dit is, hoe je het ook bekijkt, (een aanzet tot) discriminatie. Goede wetgeving vraagt inclusief taalgebruik zodat mensen niet onbedoeld worden uitgesloten van de maatschappij.