115 – Nothing about us, without us

Samenwerking leidt tot meer resultaat, maar kan ook tot verwatering leiden. De interseksegemeenschap beschermt de eigen positie door alleen leden uit de eigen gemeenschap over intersekse te laten spreken.