Zwart/wit macrofoto van met inkt vervuilde letters op de'armen' van een oude typemachine.

Beeld: istockphoto.com/alexkich

Vertalingen

Via het menu in de linkeronderhoek kan worden gekozen welke taal gebruikt wordt. De tekst wordt vertaald met Google Translate.

Neurale machinevertaling

Sinds september 2023 is de website seksediversiteit.nl beschikbaar in een aantal andere talen. De oorspronkelijke Nederlandse tekst wordt via neurale machine vertaling zonder menselijke tussenkomst vertaald.1Neurale machinevertaling is een benadering van machinevertaling die gebruikmaakt van een kunstmatig neuraal netwerk om de waarschijnlijkheid van een reeks woorden te voorspellen, waarbij meestal hele zinnen worden gemodelleerd in een enkel geïntegreerd model. Hierdoor kunnen vervelende onnauwkeurigheden in de vertaling optreden. Via menselijke redactie en de inzet van vrijwillige ‘native speakers’ van de verschillende talen, wordt geprobeerd die fouten te herstellen.

Een belangrijk probleem is dat het Nederlands een onderscheid maakt tussen ‘sekse’ en ‘gender’. Dit verschil is niet in alle talen aanwezig. Voor sekse bestaat zelfs het veelgebruikt synoniem ‘geslacht’ dat vaak onjuist wordt vertaald naar gender. Dat gebeurt vooral vaak bij machinevertalingen. Ook Nederlandse woorden die meerdere betekenissen hebben, kunnen onjuist vertaald worden. Via menselijke redactie en de inzet van vrijwillige ‘native speakers’ van de verschillende talen, wordt geprobeerd die fouten te herstellen.

Toch denken wij dat het voordeel van de beschikbaarheid van de informatie in verschillende talen opweegt  tegen het nadeel van de onduidelijkheden in de vertalingen.

Op dit moment worden de volgende talen ondersteund:

U kunt van taal wisselen via het menu linksonder op iedere pagina.

TIP: Soms wordt niet alle tekst vertaald. Het helpt meestal om de pagina opnieuw te laden.