Structuur van seksediversiteit.nl2019-11-22T00:22:46+00:00
Foto van een whiteboard en drie handen die bezig zijn met het ontwerp van een app; een hand tekent een ontwerp met eenblauwe viltstift, een hand houdt een telefoon vast, en een hand houdt een papiertje met een getekend ontwerp tegen het whiteboard.

Beeld: istockphoto.com/scyther5

Structuur van deze website

Seksediversiteit.nl biedt informatie gelaagd aan. Dat betekent dat informatie op verschillende niveaus wordt aangeboden om te voorkomen dat een bezoeker te veel of te weinig informatie tegelijk krijgt aangeboden. Dat gebeurt door een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten pagina’s, maar ook door op de pagina’s zelf niet alle informatie tegelijk aan te bieden.

Vier lagen informatieniveaus

De website is opgebouwd in vier lagen, waarbij de home-pagina de eerste laag is. Niet voor ieder onderwerpen zijn webpagina’s op alle vier de lagen aanwezig.

 • Eerste laag: homepage
  Hierop wordt alleen verwezen naar pagina’s van de tweede laag en naar algemene informatie die niet binnen de lagenstructuur past. De pagina’s die op de eerste laag genoemd worden, zullen ook worden opgenomen in de algemene menustructuur.
 • Tweede laag: verzamelpagina’s
  In de meeste gevallen zullen de verzamelpagina’s overkoepelende, beknopte informatie voor specifieke doelgroepen1Bijvoorbeeld intersekse personen, ouders, beroepsmatig betrokkenen, bondgenoten. of over specifieke globale onderwerpen2Bijvoorbeeld maatschappij, gezondheid, rechten. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar artikelen van de derde laag. Een verzamelpagina die voornamelijk verwijst naar pagina’s op de derde laag is van het type 2a. Verzamelpagina’s die voornamelijk verwijzen naar pagina’s op de vierde laag, zijn pagina’s van het type 2b.
 • Derde laag: Onderwerppagina’s voor leken
  Deze pagina’s gaan over een specifiek onderwerp en zijn gericht op leken. De inhoud van de pagina’s is kort te beschrijven als ‘populair wetenschappelijk’ en het taalgebruik is daar op aangepast. Vaak zijn de pagina’s gebaseerd op een corresponderende onderwerppagina op de vierde laag. Het betreft dan herschreven teksten die wel de essentie van de oorspronkelijke pagina’s weergeven, maar zonder de wetenschappelijke onderbouwing. Pagina’s op de derde laag zijn in principe niet langer dan 800 woorden en verwijzen aan het einde naar de corresponderende pagina op de vierde laag. Als dat relevant is mag onderaan pagina’s op de derde laag een lijst met bronnen worden opgenomen, maar dit is niet verplicht.
 • Vierde laag: Onderwerppagina’s voor professionals
  Ook op deze laag gaan de pagina’s over een specifiek onderwerp, maar zowel de lengte als de inhoud zijn meer geschikt voor professionals. Basisbegrippen binnen een vakgebied zullen niet altijd worden uitgelegd en de inhoud wordt zoveel mogelijk ondersteund door wetenschappelijke publicaties. Omdat dieper wordt ingegaan op het onderwerp, zullen deze pagina’s vaak meer dan 3000 woorden bevatten.
Schematisch overzicht van de structuur van de website seksediversiteit.nl

In dit schematisch overzicht is slechts een beperkt aantal pagina’s voor de verschillende niveaus getekend. Uiteraard zullen er veel meer pagina’s van niveau 2a en 2b zijn en die zullen naar meer pagina’s op niveau 3 of 4 verwijzen dan in dit schema is aangegeven.

Separator: start positie

Gelaagde informatie binnen de pagina’s

Woordenlijst

Op alle lagen worden teksten automatisch gekoppeld aan de woordenlijst. Woorden uit de woordenlijst zijn herkenbaar aan een dunne stippellijn onder het woord: bondgenoot, barr-lichaam, nnid. Als de cursor op zo’n woord wordt geplaatst, wordt in een zwevend venster een korte uitleg van het woord gegeven. Voor een aantal woorden is ook al een uitgebreidere uitleg beschikbaar. Deze kan worden bekeken door op het betreffende woord te klikken.

Bronnenlijst

Op alle lagen worden verwijzingen in de vorm van auteur jaartal automatisch gekoppeld aan de bronnenlijst. Als de combinatie van auteur en jaartal in de bronnenlijst staat, zal de tekst automatisch worden vervangen door een getal dat overeenkomt met het getal in de lijst met referenties die onderaan de pagina kan worden weergegeven. Als de combinatie van auteur en jaartal niet in de bronnenlijst staat, zal de oorspronkelijke tekst worden weergegeven.
Als de cursor op een verwijzingsgetal gaat staan, wordt de referentie onderaan het beeldscherm weergegeven.

 • Voorbeeld van een publicatie die niet voorkomt in de bronnenlijst: (Cremers 1977).
 • Voorbeeld van een publicatie die wel in de bronnenlijst voorkomt: (Newheiser 2014).

Onderaan kan een lijst worden opgenomen waarin met daarin alle bronnen die in de pagina zijn gebruikt. Als een link naar de bron beschikbaar is, wordt dat met een knop weergegeven. De url van de link wordt weergegeven als de cursor op de knop wordt geplaatst. Klikken op de knop opent een nieuw venster voor die url.

Voetnoot = ‘groen bolletje’

Informatie die bij publicaties op papier in voetnoten wordt geplaatst, kan op alle lagen worden verborgen. Op de plek van de voetnootverwijzing wordt een groen bolletje weergegeven. Als op dat bolletje wordt geklikt, zal de voetnoot in de tekst worden tussengevoegd. Als een pagina met voetnoten wordt afgedrukt, worden de voetnoten automatisch in de tekst tussengevoegd.

Voorbeeld van een groenbolletje: 3In dit soort voetnoten mogen geen returns worden opgenomen, maar eenvoudige tekstopmaak als vet en cursief is mogelijk. Ook is het mogelijk illustraties in de tekst op te nemen:.

Uitklapbare tekst

Om pagina’s overzichtelijk te houden, wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van uitklapbare tekstgedeelten. Dit wordt gebruikt als niet alle informatie voor een bezoeker interessant is.

Ingeklapte teksten kunnen alle soorten opmaak bevatten, inclusief afbeeldingen.

Afbeelding van ingeklapte tekst in een kader.

Afbeelding van ingeklapte tekst in een kader.

Ingeklapte teksten kunnen alle soorten opmaak bevatten, inclusief genummerde lijsten.

 1. een
 2. twee
 3. drie

Hoofdstukken

Voorbeeld van een'divider' tussen twee'hoofdstukken' van een pagina.

Voorbeeld van een ‘divider’ tussen twee ‘hoofdstukken’ van een pagina.

Binnen een pagina wordt informatie verdeeld over ‘hoofdstukken’ die duidelijk van elkaar gescheiden zijn door duidelijk herkenbare beeldelementen. Bij het afdrukken worden deze beeldelementen weggelaten en zal ieder ‘hoofdstuk’ met een extra grote kop op een nieuwe

Separator: start positie
Separator: start positie

Referenties

Separator: start positie

Beeld: istockphoto.com/IMOGI

Meer lezen…

Wil je meer lezen over het redactieproces van seksediversiteit.nl? Dan zijn onderstaande artikelen misschien ook interessant!

Seksediversiteit.nl…

 • is objectief, maar niet zonder visie,
 • is een vrij toegankelijke publicatie met een onafhankelijke redactie,
 • deelt informatie over seksediversiteit die accuraat, zo mogelijk wetenschappelijk verantwoord, en voor algemeen publiek begrijpelijk en aantrekkelijk is, en
 • stelt wetenschappelijk onderbouwde informatie ter beschikking aan personen en organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij het onderwerp seksediversiteit.

Categorie: Redactie

Auteur: Miriam van der Have

Privacy

Dit reglement regelt de privacy-rechten van iedereen die de website seksediversiteit.nl bezoekt.

IPA

IPA-alfabet voor de transcriptie van woorden die worden opgenomen in het lexicon van Amazon Polly tekst-naar-spraak.

Vertaling

Sinds september 2023 is de website seksediversiteit.nl beschikbaar in andere talen. Het zijn neurale machinevertalingen vanuit het Nederlands. Hierdoor kunnen vervelende onnauwkeurigheden in de vertaling optreden. Via menselijke redactie en de inzet van vrijwillige 'native speakers' van de verschillende talen, wordt geprobeerd die fouten te herstellen.

Structuur van seksediversiteit.nl

Seksediversiteit.nl biedt informatie gelaagd aan. Dat betekent dat informatie op verschillende niveaus wordt aangeboden om te voorkomen dat een bezoeker te veel of te weinig informatie tegelijk krijgt aangeboden. Dat gebeurt door een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten pagina's, maar ook door op de pagina's zelf niet alle informatie tegelijk aan te bieden.

Auteursrecht

Stichting NNID is uitgever van de website seksediversiteit.nl en is, tenzij anders vermeld, tevens de auteursrechthebbende. Linken naar seksediversiteit.nl mag altijd; voor citeren van gelden een paar regels.

Deze pagina is onderdeel van de volgende catergorie(ën):

Redactie [7]

Ga naar de bovenkant