Zwart/wit macrofoto van met inkt vervuilde letters op de'armen' van een oude typemachine.

Beeld: istockphoto.com/alexkich

Auteurs­recht

Overname van artikelen zonder toestemming van Stichting NNID is niet toegestaan. Maar linken naar de artikelen op deze website wordt erg gewaardeerd.

Auteursrecht

Seksediversiteit.nl is een uitgave van Stichting NNID, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen aan de Staddijk 91. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, berusten alle auteursrechten en andere eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van seksediversiteit.nl, inlusief de website, de nieuwsbrief, en alle andere uitgaven, verder aangeduid als ‘de uitgaven’, uitsluitend bij Stichting NNID. Stichting NNID behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor ten aanzien van de uitgaven, ongeacht het medium waarop wordt gepubliceerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting NNID is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van)  geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook niet als de bron wordt vermeld.

Tenzij schriftelijk anders is afgesproken, behouden auteurs die niet in dienst zijn van Stichting NNID het auteursrecht op hun eigen, niet geredigeerde werk. Het auteursrecht van de in opdracht van seksediversiteit geredigeerde en/of aangepaste versie ligt bij Stichting NNID. Hetzelfde geldt voor in licentie uitgevoerde vertalingen van werk dat in een andere taal dan het Nederlands is aangeleverd.

Linken naar seksediversiteit.nl

Linken naar seksediversiteit.nl mag natuurlijk altijd. Ook is het toegestaan om beknopt aan te geven waar naar wordt gelinkt door een deel van de tekst op seksediversiteit.nl te citeren. Een citaat mag niet langer zijn dan 75 woorden. Een uitzondering hierop is een citaat dat onderdeel is van een wetenschappelijke tekst; in dat geval mag een citaat maximaal 1 alinea zijn, maar kan een enkele webpagina meer dan één keren worden geciteerd – dit met een maximum van tien citaties per keer. Neem contact op met Stichting NNID als  het nodig om een pagina vaker te citeren.