Foto gemaakt op de voorstelling van XY We op 10 december 2022 in Roosendaal

Beknopte samenvatting van het eenmalige magazine X Y WE:

 1. Start en doel: In 2020 begon Marleen Hendrickx met de theatercampagne X Y WE, gericht op het delen van intersekse levensverhalen en het bevorderen van emancipatie in Nederland en Vlaanderen.
 2. Theater als medium: De campagne omvatte verschillende voorstellingen en activiteiten, waaronder de groepsvoorstelling X Y WE, de solo X Y I, en X Y I – Light, om een breed publiek te bereiken.
 3. Bereik en impact: Meer dan 100 voorstellingen werden gespeeld voor 4.000+ bezoekers, het dubbele van wat vooraf werd verwacht, waaronder optredens in theaters, op scholen, en bij medische opleidingen.
 4. Media-aandacht: De campagne en met name Marleen Hendrickx kregen veel media-aandacht, waardoor bewustzijn over intersekse issues toenam en de spelers zelfverzekerder werden.
 5. Educatieve waarde: Het project toonde aan dat theater een krachtig middel is om taboes te doorbreken, empathie te wekken en maatschappelijke verandering te stimuleren.
 6. Persoonlijke groei: De deelnemende intersekse personen ervoeren persoonlijke transformatie door hun deelname, waarbij ze van anonieme individuen uitgroeiden tot zelfbewuste voorvechters van de intersekse gemeenschap.
 7. Community vorming: De campagne leidde tot het ontstaan van een hechte gemeenschap onder de deelnemers, die elkaar steunden en gezamenlijk groeiden.
 8. Leerprocessen en methodes: Het gebruik van het impact-canvas en de focus op de ‘beweegbare middenmoot’ hielpen bij het bereiken en betrekken van een breder publiek.
 9. Persoonlijke reflecties: Marleen Hendrickx deelt haar persoonlijke reis van coming-out tot het realiseren van het project, onderstrepend hoe theater haar hielp haar stem te vinden en te delen.
 10. Toekomstperspectieven: Terwijl Marleen overweegt wat haar volgende stappen zullen zijn, blijft de invloed van X Y WE voelbaar, met blijvende impact op zowel de intersekse gemeenschap als de samenleving als geheel.

De spelers:

 • Joyce (21 jaar): Joyce groeide enorm door X Y WE. Eerst voelde ze zich onzeker, maar ze werd steeds zelfverzekerder, en groeide van “een kitten” naar “een leeuw”. Zij zette haar ervaringen om in kracht.
 • Chanel (25 jaar): Voor Chanel was meedoen met X Y WE een keerpunt. Ze vond een hechte groep vrienden die haar steunden, waardoor ze zich niet meer alleen voelde.
 • Geert (64 jaar): Geert gebruikte X Y WE om te laten zien wie hij is en anderen te ontmoeten zoals hij. Het delen van zijn verhaal en het horen van anderen was een grote steun voor hem.
 • Nienke (30 jaar): Voor Nienke was X Y WE een coming-out over haar intersekse-ervaringen. Ze vond steun bij de groep en haar familie, wat haar hielp om zich meer verbonden en begrepen te voelen.
 • Koen (57 jaar): Koen’s deelname aan X Y WE hielp hem om zijn eigen ervaringen beter te begrijpen en te delen. Het project gaf hem een platform om bij te dragen aan het gesprek over intersekse.
 • Ket (82 jaar): In het begin hield Ket haar identiteit verborgen, maar door X Y WE durfde zij uiteindelijk zichzelf te zijn. Dit was een grote stap voor haar naar zelfacceptatie en openheid.
 • Marleen Hendrickx (32 jaar): Marleen startte X Y WE en liet zien hoe theater mensen kan verbinden en bewustzijn kan creëren. Haar reis van persoonlijke groei tot het leiden van dit project toont de impact die de voorstelling heeft gehad, zowel op haar leven als op de gemeenschap.Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

Verwijzingen

PUBLICATIE

XY WE Magazine

XY WE is meer dan 100 maal uitgevoerd, door ruim 4.000 mensen bezocht, heeft meer dan 1,5 miljoen online views en ontving reacties uit meer dan 20 landen. Het is daarmee de succesvolste theaterproductie door en voor intersekse mensen. Over deze theatervoorstelling is een eenmalig magazine verschenen.

XY WE,  theater als een succesvol strijdmiddel

X Y WE Magazine is een eenmalige uitgave die is gepubliceerd als hommage aan de voorstelling X Y WE waarin Chanel Asberg, Ket van Blokland, Nienke van Dijk, Joyce Kiela, Geert de Vocht, Koen Wildenbeest, en Marleen Hendrickx1Chanel Asberg en Joyce Kiela speelden afwisselend dezelfde rol. hun eigen ervaringen gebruiken om de toeschouwer een beeld te geven van de doorleefde ervaring van intersekse mensen.

De theatervoorstelling X Y We van Marleen Hendrickx, werd tussen september 2021 en december  2022 uitgevoerd. Daarnaast heeft Marleen tot eind 2023 een groot aantal keer de solovoorstelling X Y I uitgevoerd. Beide voorstellingen boden een indrukwekkend en waarheidsgetrouw beeld van het leven van intersekse mensen. Zes personen van diverse leeftijden deelden  in X Y WE op het podium voor het eerst hun persoonlijke verhalen. Deze voorstelling, die deel uitmaakte van een bredere campagne gericht op de emancipatie van intersekse mensen, bood niet alleen een unieke inkijk op de ervaringen van de deelnemers, maar streefde ook naar bewustwording en maatschappelijke verandering. Het stuk werd gekenmerkt door een mix van verbeeldingskracht, lichtheid en humor, waarbij de spelers niet alleen acteerde maar vooral zichzelf waren, elk met hun eigen problemen, maar ook elk met hun eigen ambities en talenten.

Stilzwijgen doorbreken

Marleen Hendrickx, zelf intersekse, doorbrak met XY WE het vaak kenmerkende stilzwijgen rondom intersekse personen. De voorstelling heeft beslist bijgedragen aan het vergroten van kennis over intersekse  in de samenleving. Ook werd toegewerkt naar een wettelijk verbod op non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen, nnmb’s. Dat de voorstelling ook werd uitgevoerd voor gezondheidswerkers, is dan ook een belangrijk onderdeel van het behaalde succes. De reacties op de voorstelling waren unaniem lovend, zowel van ervaren theaterbezoekers als van nieuw publiek. Het stuk werd geprezen om zijn inventieve benadering van de thematiek.

Meer dan X Y WE

De campagne rondom XY WE  omvatte naast de groepsvoorstelling en de soloperformance XY I,  een interactief educatieprogramma FYI, For Your Information, dat gericht was op het uit de anonimiteit halen van intersekse mensen in Nederland en Vlaanderen.

Het eenmalige magazine is daarom een waardige herinnering aan de inzet van tal van mensen en organisaties  die X Y WE, XYI en FYI hebben mogelijk gemaakt.

Titel: XY WE Magazine: de theatercampagne over intersekse
Samenstelling en teksten: Lara Aerts, Peter Dictus, Marleen Hendrickx
Fotografie: Rob ten Broek, Sjoerd Derine, Humberto Tan e.a.
Grafisch ontwerp: Tijgerbrood
Productie en uitgave: Bureau Pees
Formaat: PDF – 20 pagina’s – 2,31 MB

Beeld: Miriam van der Have (openingsfoto)

<speak>

PUBLICATIE<break time=”0.5s”/>
<lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang> magazine.<break time=”1s”/>
<lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang> is meer dan 100 maal uitgevoerd, door ruim 4.000 mensen bezocht, heeft meer dan 1,5 miljoen online <lang xml:lang=’en-EN’>views</lang> en ontving reacties uit meer dan 20 landen. Het is daarmee de succesvolste theaterproductie door en voor intersekse mensen. Over deze theatervoorstelling is een eenmalig magazine verschenen.

<break time=”1s”/> <lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”tɛʰ.jˈaːʰ.tɜrˌ”>w-o-o-r-d</phoneme> als een <sub alias=”sukh-zes vol”>w-o-o-r-d</sub>- strijdmiddel.<break time=”0.5s”/>

<lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang> Magazine is een eenmalige uitgave die is gepubliceerd als hommage aan de voorstelling <lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang> waarin Chanel Asberg, Ket van Blokland, Nienke van Dijk, Joyce Kiela, Geert de Vocht, Koen Wildenbeest en Mar-leen Hendrickx hun eigen ervaringen gebruiken om de toeschouwer een beeld te geven van de doorleefde ervaring van intersekse mensen.

De theatervoorstelling <lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang>, van Mar-leen Hendrickx, werd tussen september 2021 en december 2022 uitgevoerd. Daarnaast heeft Mar-leen tot eind 2023 een groot aantal keer de solovoorstelling <lang xml:lang=’en-EN’>X Y I</lang> uitgevoerd. Beide voorstellingen boden een indrukwekkend en waarheidsgetrouw beeld van het leven van intersekse mensen. Zes personen van <phoneme alphabet=”ipa” ph=”diː.vɜː.r.sʏh”>w-o-o-r-d</phoneme> leeftijden deelden in <lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang> op het podium voor het eerst hun persoonlijke verhalen. Deze voorstelling, die deel uitmaakte van een bredere campagne gericht op de emancipatie van intersekse mensen, bood niet alleen een unieke inkijk op de ervaringen van de deelnemers, maar streefde ook naar bewustwording en maatschappelijke verandering. Het stuk werd gekenmerkt door een mix van verbeeldingskracht, lichtheid en humor, waarbij de spelers niet alleen acteerde maar vooral zichzelf waren, elk met hun eigen problemen, maar ook elk met hun eigen ambities en talenten.

<break time=”1s”/> Stilzwijgen doorbreken <break time=”0.5s”/>
Mar-leen Hendrickx, zelf intersekse, doorbrak met <lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang>, het vaak kenmerkende stilzwijgen rondom intersekse personen. De voorstelling heeft beslist bijgedragen aan het vergroten van kennis over intersekse in de samenleving. Ook werd toegewerkt naar een wettelijk verbod op non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen, nnmb’s. Dat de voorstelling ook werd uitgevoerd voor gezondheidswerkers, is dan ook een belangrijk onderdeel van het behaalde succes. De reacties op de voorstelling waren unaniem lovend, zowel van ervaren <phoneme alphabet=”ipa” ph=”tɛʰ.jˈaːʰ.tɜrˌ”>w-o-o-r-d</phoneme>bezoekers als van nieuw publiek. Het stuk werd geprezen om zijn inventieve benadering van de thematiek.

Meer dan <lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang>

De campagne rondom <lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang> omvatte naast de groepsvoorstelling en de solo <lang xml:lang=’en-EN’>perfomance</lang> <lang xml:lang=’en-EN’>X Y I</lang>, een interactief educatieprogramma <lang xml:lang=’en-EN’>F Y I</lang>, <lang xml:lang=’en-EN’>For Your Information</lang>, dat gericht was op het uit de anonimiteit halen van intersekse mensen in Nederland en Vlaanderen.

Het eenmalige Magazine is daarom een waardige herinnering aan de inzet van tal van mensen en organisaties die <lang xml:lang=’en-EN’>X Y WE</lang>, <lang xml:lang=’en-EN’>X Y I</lang> en <lang xml:lang=’en-EN’>F Y I</lang> hebben mogelijk gemaakt.

</speak>