Mensen leunen tegen een muur en lezen vanaf papier en apparaten

Beeld: istockphoto.com/seb_ra

Publicaties

Publicaties van NNID, Stichting Nederlandse organisatie voor seksediversiteit.

aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties

Handreiking DSD & Mensenrechten: over grondrechten in kwaliteitsstandaarden voor Differences of  Sex Development
Het is een misverstand dat bio-ethiek en medische ethiek hetzelfde beogen als mensenrechten. In grote lijnen kan worden gesteld dat de gezondheidszorg uitgaat van de maximalisering van het nut voor alle betrokkenen, terwijl mensenrechten bedoeld zijn om minderheden, zelfs al is het maar één persoon, te beschermen tegen de ‘tirannie van de meerderheid’. De medische visie is gebaseerd op utilitaristische ethiek (Hume, Bentham, Mil), terwijl de mensenrechtenvisie gebaseerd is op deontologische ethiek (Kant).  Dit verschil is een belangrijk element in de verschuiving van een medisch (ziekte/afwijking/schaamte)-paradigma naar een emancipatoir (stigma-doorbrekend) paradigma. Met zes aanbevelingen wordt getoond waar de verschillen tussen beide paradigma’s binnen een kwaliteitsstandaard te combineren zijn en waar niet.

30 oktober 2018 – ISBN 978-94-93106-00-0
Download (PDF – 48 pag – 1,56 MB)

Non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen: over de autonomie en lichamelijke integriteit van intersekse kinderen
Non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (NNMB’s) zijn medische behandelingen waarvoor proxy consent is gegeven (bijvoorbeeld door de ouders van de patiënt), maar die zonder dat het leven van de patiënt in gevaar komt, uitgesteld kunnen worden tot de patiënt in staat is geïnformeerde consent te geven (bijvoorbeeld wanneer de patiënt oud genoeg is).  In dit document wordt ingegaan op het drieledige standpunt van NNID over NNMB’s:

  • NNMB’s bij kinderen moeten worden uitgesteld tot het kind oud genoeg is om zelf volledig vrije en geïnformeerde consent te geven.
  • Ouders hebben niet het recht om voor een dergelijke behandeling te kiezen als hun kind nog te jong is om zelf te beslissen.
  • Het is de taak van de overheid de lichamelijke integriteit van kinderen te beschermen.

Naast een beknopt overzicht van de internationale wetgeving waarop het standpunt gebaseerd is, wordt aan de hand van 15 vragen ingegaan op een aantal veelvoorkomende misverstanden die NNID de afgelopen jaren over het standpunt heeft gehoord.

24 februari 2020 – ISBN 978-94-93106-01-7
Download (PDF – 16 pag – 1,3 MB)

aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties

Seksediversiteit in middelbaar onderwijs: Beschikbaarheid en overdracht van informatie over seksediversiteit op middelbare scholen

Vanuit de interseksegemeenschap wordt al lang geklaagd dat op scholen te weinig aandacht wordt besteed aan seksediversiteit. Intersekse jongeren voelen zich, bijvoorbeeld, uitgesloten als een biologieleraar zegt “vrouwen hebben XX-chromosomen en mannen hebben XY-chromosomen”.  NNID heeft onderzocht of dit ook in de biologieboeken zo wordt gesteld. Daarbij is gekeken naar hoe lhbti in het algemeen en intersekse in het bijzonder worden behandeld. Het resultaat is weinig bemoedigend: binnen de belangrijkste biologiemethoden is nauwelijks tot geen aandacht voor seksediversiteit. Verder wordt lhbti onvolledig behandeld of er worden onjuiste termen gebruikt.

De resultaten van het onderzoek en aanbevelingen om de lesmethode te verbeteren zijn met de verschillende uitgevers gedeeld. In de hier gepresenteerde publieksversie zijn verwijzingen naar specifieke methoden achterwege gelaten.

Auteur: Myrthe Reijmer
Lente 2020 – ISBN 978-94-93106-03-1
Download (PDF – 20 pag – 9,4 MB)

Binnenkort: Het verschil tussen DSD en  Intersekse: In 2006 nog een synoniem, in 2020 een wereld van verschil

De kern van dit position paper is in een paar woorden samen te vatten: DSD en intersekse zijn twee verschillende zaken en daarom moet de schrijfwijze intersekse/DSD of DSD/intersekse niet worden gebruikt. Intersekse staat voor maatschappij, mensenrechten, en emancipatie. DSD staat voor ziekenhuis, ziekte, en lotgenotencontact.

Dat resulteert in de belangrijke verschillen die op de volgende pagina’s behandeld zullen worden. Ondanks de verschillen, gaat het wel over (ongeveer) dezelfde groep personen. Maar misschien is het daarom des te belangrijker DSD en intersekse goed uit elkaar te houden.

Lente 2020 – ISBN 978-94-93106-02-4
Download (PDF – 76 pag – 13 MB)

aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties  aanbevolen publicaties aanbevolen publicaties

Auteursrecht

Documenten op deze pagina geplaatst kunnen zonder kosten worden gedownload. Verdere niet-commerciële verspreiding van de PDF-bestanden is toegestaan op voorwaarde dat de bestanden niet worden gewijzigd. Bij verdere verspreiding blijft het auteursrecht eigendom van Stichting NNID.