Een persoon houdt een geel protestbord omhoog tegen een blauwe lucht met de tekst "IK STEUN DE MENSENRECHTEN VAN INTERSEKSE MENSEN". Er is ook een slogan "I am here. And I'm here to stay!" op het bord. Rechts in de afbeelding is een deel van een gebouw zichtbaar met een wapperende rode vlag.

Beeld: Miriam van der Have

Jurist gezocht voor de Raad van Toezicht

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, is een professionele organisatie met een toezichthoudend bestuur van ten minste drie personen, waarvan op dit moment 1 vacature. NNID werkt aan de maatschappelijke bewustwording rondom seksediversiteit en aan de rechten van intersekse personen. Binnen Nederland zijn de activiteiten gericht op de gelijke rechten van deze groep, betere zichtbaarheid in de maatschappij en vertegenwoordiging van het onderwerp intersekse in de politiek. Dat doen we o.a. door beïnvloeding van het beleid en de besluitvorming. Bij NNID zijn momenteel drie betaalde medewerkers werkzaam plus een of twee stagiairs.

Omdat we een andere fase van onze activiteiten ingaan, zoekt stichting NNID een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (RvT) of een adviseur die ervaring heeft met juridische procedures in Nederland en/of bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ervaring met het opstellen van nieuwe wetgeving is een pre.

De RvT is verantwoordelijk voor de visie die is neergelegd in de Theory of Change. De huidige Theory of Change is in 2022 vastgesteld voor de periode 2023-2027. De leden van de RvT zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en monitoring van het beleid. De uitvoering van het beleid is geheel gedelegeerd aan de directeur-bestuurder. De ontwikkeling van nieuw beleid vindt plaats in overleg met de directeur en de medewerkers en met advies van de Intersekse Denktank.

De RvT vergadert gemiddeld driemaal per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De vergaderingen vinden plaats op het kantoor in Nijmegen, maar zijn ook online bij te wonen. Afhankelijk van de positie in de RvT zal deze onbezoldigde functie maximaal twee uur per week in beslag nemen, maar meestal minder.

Wie zoeken wij?

Een Algemeen lid van de RvT, die ervaring heeft met juridische procedures in Nederlands en/of internationaal recht, en zo mogelijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Geen tijd voor een bestuursfunctie? Je bent ook van harte welkom als adviseur! De algemene leden van de RvT ondersteunen Stichting NNID met hun specialistische kennis en hun uitgebreide netwerk. Zij zijn een klankbord voor de directie en ondersteunen de RvT waar nodig. Op dit moment zoeken we specifiek iemand met ervaring met juridische procedures, internationaal recht en eventueel het opstellen van nieuwe wetgeving.

Wat verwachten wij?

Als lid van de RvT sta je volledig achter de doelstellingen van Stichting NNID, zoals vastgelegd in de statuten, de Theory of Change, en het Strategisch Plan. Je hebt ambities voor jezelf en de organisatie en bent gemotiveerd om de stichting te ondersteunen met je inspanningen en ideeën. Er zal om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) worden gevraagd, de kosten hiervan worden natuurlijk vergoed.

We zijn op zoek naar iemand met ten minste vier van de volgende kerncompetenties

  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Teamspeler, maar in staat om zelfstandig te werken
  • Flexibel (o.a. bereid om buiten werktijden te overleggen)
  • Stressbestendig
  • Leiderschapsvaardigheden
  • Kennis van en affiniteit met de Nederlandse en/of internationale lhbti-beweging.

Uiteraard worden intersekse personen van harte uitgenodigd te reageren op deze oproep, maar het bestuur staat ook open voor mensen die zich op een andere wijze betrokken voelen bij de interseksegemeenschap.

Wat bieden wij?

Wij bieden een interessante bestuursfunctie in het hart van het debat. Als lid van de RvT heb je de kans om een sterk netwerk op te bouwen of uit te breiden.

Dit is een vrijwillige, onbezoldigde positie, maar je onkosten worden vergoed. Daarnaast ontvangen de leden van de RvT voor bijgewoonde bestuursvergaderingen een geringe vergoeding voor hun tijd, het zogenaamde vacatiegeld.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in het samen met andere leden van de RvT vooruithelpen van een dynamische en invloedrijke organisatie, en ben je beschikbaar voor gemiddeld een tot twee uur per week voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging? Stuur dan vóór 1 mei 2024 een e-mail met je motivatie en je cv naar bestuur@nnid.nl ter attentie van Inge Intven, voorzitter. In mei plannen we kennismakingsgesprekken.

Idealiter zouden we graag zien dat kandidaten op 1 juni 2024 van start gaan. Om te zien of aan de wederzijdse verwachtingen wordt voldaan, geldt een proefperiode van zes maanden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Miriam van der Have, directeur-bestuurder NNID, miriam.vanderhave@nnid.nl