Over deze site

Seksediversiteit.nl is een uitgave van Stichting NNID. De website gaat over seksediversiteit in het algemeen en over intersekse in het bijzonder. 1Stichting NNID gebruikt bij voorkeur het woord intersekse omdat dit woord ook wordt gebruikt door juristen, sociaal wetenschappers en politici. Gezondheidswerkers en patiëntenorganisaties gebruiken voor dezelfde groep mensen vaak andere namen: disorders of sex development, differences of sex development, stoornissen van de geslachtelijke ontwikkeling, geslachtsvariaties, enzovoort. Seksediversiteit.nl…

 • is objectief, maar niet zonder visie,
 • is een vrij toegankelijke publicatie met een onafhankelijke redactie,
 • deelt informatie over seksediversiteit die accuraat, zo mogelijk wetenschappelijk verantwoord, en voor algemeen publiek begrijpelijk en aantrekkelijk is, en
 • stelt wetenschappelijk onderbouwde informatie ter beschikking aan personen en organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij het onderwerp seksediversiteit.

De website werkt met een redactiestatuut.

Over NNID

Stichting NNID (NNID Nederlandse organisatie voor seksediversiteit)  is op 8 juli 2013 opgericht met als als doel:

 • Het bevorderen van de gelijkberechting en emancipatie van mensen met een intersekse-conditie en/of DSD (Differences of Sex Development of eventueel Disorders of Sex Development).
 • Het bevorderen van de zichtbaarheid van deze mensen in de maatschappij.
 • Het behartigen van de (maatschappelijke) belangen van deze mensen.

Daarbij gaat NNID uit van een mensenrechtenperspectief waarbij demedicalisering en depathologisering een belangrijke rol spelen.

Logo NNIDStrikt genomen is intersekse geen medisch probleem. Wij hebben immers geen pijn, zijn niet te genezen en gaan er niet aan dood. Maar intersekse gaat in veel gevallen wel gepaard met problemen die een goede medische en/of psychosociale zorg vereisen. Demedicalisering is daarom niet hetzelfde als het verbreken van de contacten met artsen. In tegendeel. Demedicalisering richt zich op het beëindigen van de onnodige ‘normaliserende’ medische behandeling van intersekse personen, terwijl tegelijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de wel noodzakelijke zorg.

De bestaande medicalisering is een van de belangrijkste redenen waarom emancipatie van intersekse personen meer aandacht behoort te krijgen. Hoewel intersekse altijd al heeft bestaan, is het minder dan een eeuw geleden dat aan artsen werd gevraagd een ‘oplossing’ te bieden voor dat wat de maatschappij blijkbaar niet kon of wilde aanvaarden. In de Tweede Wereldoorlog was veel ervaring opgedaan met het herstellen van beschadigde lichaamsdelen middels huidtransplantatie. Ook werden de technieken om mensen te verdoven minder risicovol en werd het zelfs mogelijk kinderen onder anesthesie te brengen. Zo werd intersekse in de jaren 1950 operabel en zo ook gepathologiseerd. De oproep om te demedicaliseren is daarom ook niet iets nieuws – we vragen de maatschappij om net als eerder intersekse te accepteren als een natuurlijke variatie.

Het werkgebied van Stichting NNID

De focus van NNID in vergelijking met de focus van patiëntenverenigingen en artsen/behandelaars, heel globaal, in een paar lijntjes weergegeven.

De kernwaarden die de overheid hanteert binnen het emancipatiebeleid zijn autonomie, weerbaarheid en gelijkwaardigheid. Dat zijn onderwerpen waarop intersekse personen nog veel hebben in te halen. Veel lhbt-organisaties hebben geen of weinig expertise op dit gebied, maar voegen wel de i aan lhbt toe. Daardoor luisteren overheden nog te vaak naar mensen die het beste voor hebben met intersekse personen, maar geen idee hebben wat er werkelijk speelt. Dat moet veranderen en daarom is NNID een actieve gesprekspartner voor de overheid.

Om te bepalen hoe de doelen het best kunnen worden bereikt, voeren wij gesprekken met individuen en organisaties waarin enerzijds wordt gesproken over wat intersekse personen bezighoudt en anderzijds onderzocht wordt hoe intersekse personen voortaan wel gehoord kunnen worden.

Intersekse is geen specifiek Nederlands onderwerp en om verandering in eigen land te bewerkstelligen, is NNID ook actief op Europees- en VN-niveau.


Het bestuur van NNID wordt gevormd door:

 • Inge Intven, voorzitter
 • Saskia de Jong, vice-voorzitter, secretaris/tijdelijk penningmeester
 • Margriet van Heesch, algemeen bestuurslid
 • Annelies Tukker, algemeen bestuurslid

Directie:

 • Miriam van der Have

Meer over ons

Meer informatie over ons is te vinden op de volgende pagina’s: