Een computer, een memorecorder, pen en papier, en een kop koffie.

 1. met een vorm van seksediversiteit die in Nederland wonen of hebben gewoond. Het vraagt hen om ervaringen te delen over seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld, inclusief ongewenste opmerkingen of aanrakingen in verschillende situaties zoals relaties, uitgaan, school of het ziekenhuis.
 2. Samenwerking voor het onderzoek: Uitgevoerd door Stichting NNID en Act4Respect-Unlimited, een samenwerkingsverband van Rutgers, Atria en COC Nederland. Het onderzoek verzamelt data via persoonlijke interviews of schriftelijke bijdragen (via brief of e-mail), waarbij anonimiteit gewaarborgd blijft.
 3. Begrip van seksueel geweld: Het onderzoek hanteert een brede definitie van seksueel geweld, inclusief opmerkingen, ongewenste aanrakingen en andere vormen van ongewenste intimiteit. Deelnemers worden aangemoedigd hun verhaal te delen, zelfs als ze twijfelen of hun ervaringen als seksueel grensoverschrijdend worden beschouwd.
 4. Doel van het onderzoek: Het doel is om inzicht te krijgen in seksueel geweld bij intersekse personen in Nederland, een onderwerp dat tot nu toe weinig onderzocht is. De resultaten zullen bijdragen aan preventie en het verbeteren van de begeleiding en hulpverlening op dit gebied.
 5. Belang van het onderzoek: Door inzichten te vergaren, kunnen programma’s en handvatten ontwikkeld worden om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast zal het onderzoek bijdragen aan betere kennis en ondersteuning vanuit gezondheidswerkers.
 6. Onderzoeksteam: Geleid door Britt Myren (Atria) en Mir Abe Marinus (NNID), beiden met expertise op het gebied van gender, seksualiteit, en patiëntgerichte zorg.
 7. Deelname en compensatie: Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een persoonlijk interview of hun ervaringen delen via een brief of e-mail. Deelnemers aan het interview ontvangen een cadeaubon van €30, terwijl degenen die schrijven een bon van €15 krijgen. Aanmelden kan tot en met 31 maart via onderzoek@seksediversiteit.nl of via een online formulier.Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

Verwijzingen

Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdende ervaringen

Heb jij een vorm van seksediversiteit die de meeste mensen niet kennen, ben je 18+ en wonende of heb je gewoond in Nederland? Heb je ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld, met ongewenste seksueel getinte opmerkingen of betastingen? Bijvoorbeeld in je (liefdes)relatie, bij het uitgaan, op school of in het ziekenhuis. Dan nodigen we je uit om je ervaringen met ons te delen.

Stichting NNID en Act4Respect-Unlimited (een samenwerking tussen Rutgers, Atria en COC Nederland) doen samen onderzoek naar de ervaringen met seksueel geweld van personen met een vorm van seksediversiteit1Seksediversiteit gaat er vanuit dat sekse een spectrum is met oneindig veel gelijkwaardige variaties. Voor de onbekendere vormen van seksediversiteit worden soms ook termen als intersekse of DSD gebruikt, of medische diagnoses zoals AGS, MRKH, Klinefelter, AOS, Turner, Hypospadie etc.

Andere diagnoses die relevant kunnen zijn voor dit onderziek zijn 11- bèta -hydroxylase (11ß-OH), 17q12 deletie syndroom, 17- bèta -HSD-3-(17ß-HSD-3), 17-alpha-hydroxylase (17a-OH), 46,XY DSD, 49,XXXXY syndroom, 5-Alfa-reductace-2 deficientie, Aarskog syndroom, Adrenogenitaal, syndroom, Androgeen Ongevoeligheid Syndroom, ATR-x Syndroom, Bardet-Biedl syndroom, Borjeson-Forsmann-Lehman syndroom, Campomele dysplasie, CHARGE syndroom, Congenitaal hypopituïtarisme, Cornelia de Lange syndroom, Ectropia vesicae, FXPOI, Hypospadie, Epispadie, Klinefelter syndroom. Kallman syndroom, Meckel syndroom, MED12-gerelateerde aandoeningen, MRKH, MURCS, Nager syndroom, Prader-Willi syndroom, Smith-Lemli-Opitz syndroom, Syndroom van Swyer, Syndroom van Turner, Tetrasomie X, Triple-X syndroom, WAGR syndroom, Xq28 Duplicaties’,XXY syndroom.
die de meeste mensen niet kennen. Hiervoor zoeken we personen van 18 jaar of ouder, die mee willen doen aan een persoonlijk interview of in een brief (mag ook per mail) willen schrijven over deze ervaring(en). De interviews en teksten worden anoniem verwerkt. Je naam wordt ook niet genoemd in de resultaten van het onderzoek.

Wij zien seksueel geweld als een breed begrip. Het kan gaan om opmerkingen, om ongewenste aanrakingen of andere vormen van ongewenste intimiteit. Het kunnen ervaringen zijn waarvan je jezelf pas later realiseerde dat je het niet prettig vond of wat hun impact was. Het kan plaats hebben gevonden op de meest uiteenlopende plekken: in je relatie, op de sportschool, in het ziekenhuis, bij het uitgaan, op je werk etc. Ook als je twijfelt of jouw ervaringen onder seksueel grensoverschrijdende ervaringen of onder seksueel geweld vallen, horen we graag van je.

Het doel van het onderzoek

Opmerkelijk is dat er in Nederland nog geen concreet onderzoek is verricht naar seksueel geweld bij intersekse personen, terwijl Europees onderzoek lijkt aan te wijzen dat dit wel degelijk veel voorkomt. Ander onderzoek laat zien dat er in sommige gevallen een verband is tussen medische behandelingen en deze ervaringen. In dit verkennende onderzoek brengen we de verschillende soorten ervaringen in kaart.

Dit onderzoek is belangrijk want het kan eraan bijdragen aan dat seksueel grensoverschrijdende ervaringen in de toekomst minder voorkomen. De resultaten worden namelijk gebruikt bij het ontwikkelen van handvatten en programma’s die gericht zijn op het voorkómen van deze ervaringen. Ook worden de resultaten gebruikt om hulpverleners meer kennis te geven zodat ze betere begeleiding kunnen bieden. Op dit gebied is daar nu namelijk nog maar heel weinig over bekend en beschikbaar.

Zo helpt het delen van jouw ervaringen bij het voorkómen van seksueel geweld in de toekomst en bij de begeleiding van personen met vergelijkbare ervaringen.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoeksteam bestaat uit Britt Myren (Atria) en Mir Abe Marinus (NNID). Britt heeft ruime ervaring als sociale onderzoeker rondom thema’s als gendergerelateerd geweld en patiëntgerichte zorg. Mir Abe heeft een onderzoeksachtergrond in gender en seksualiteit, en werkt aan intersekse-inclusie als beleidsmedewerker en onderzoeker bij NNID.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de alliantie Act4Respect-Unlimited. Hierin zetten Rutgers (kenniscentrum seksualiteit), Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis), en COC Nederland (belangenorganisatie lhbti+ personen) zich in om seksueel- en (ex)partnergeweld tegen te gaan. NNID, als organisatie die zich inzet voor de acceptatie van seksediversiteit en emancipatie van intersekse personen, sluit zich voor dit onderzoek hierbij aan.

Meedoen met een persoonlijk interview?

Interesse om mee te doen of vragen? Neem contact op via onderzoek@seksediversiteit.nl of je kan je aanmelden via dit formulier. Een van de onderzoekers neemt dan contact met je op. Doe je mee met een persoonlijk interview, dan ontvang je een cadeaubon ter waarde van €30. Aanmelden kan tot en met 31 maart.

Meedoen door een brief of een mail te schrijven?

Schrijf je een brief of mail aan de hand van vragen die wij jou sturen, dan sturen we je een bon van €15. Je bepaalt zelf hoeveel je erover kwijt wilt en hoe lang je brief wordt. Heb je interesse, stuur dan een mail naar onderzoek@seksediversiteit.nl of je kan je aanmelden via dit formulier. Aanmelden kan tot en met 31 maart.

Britt (l) en Mir Abe (r)

Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdende ervaringen

Heb jij een vorm van seksediversiteit die de meeste mensen niet kennen, ben je 18+ en wonende of heb je gewoond in Nederland? Heb je ervaringen met seksueel grens<sub alias="overschreidend">grensoverschrijdend</sub> gedrag of geweld, met ongewenste seksueel getinte opmerkingen of betastingen? Bijvoorbeeld in je relatie, bij het uitgaan, op school of in het ziekenhuis. Dan nodigen we je uit om je ervaringen met ons te delen.

Stichting NNID en <sub alias="ekt-for respect unlimited">Act4Respect-Unlimited</sub>, een samenwerking tussen <sub alias="rut-gurs">Rutgers</sub>,  A:tri:a en <sub alias="C O C">COC</sub> Nederland, doen samen onderzoek naar de ervaringen met seksueel geweld tegen mensen met een zeldzame vorm van seksediversiteit. Hiervoor zoeken we personen van 18 jaar of ouder, die mee willen doen aan een persoonlijk interview of in een brief, of via e-mail, willen schrijven over hun ervaring of ervaringen. De interviews en teksten worden anoniem verwerkt. Je naam wordt ook niet genoemd in de resultaten van het onderzoek.

Wij zien seksueel geweld als een breed begrip. Het kan gaan om opmerkingen, om ongewenste aanraakingen of andere vormen van ongewenste intimiteit. Het kunnen ervaringen zijn waarvan je jezelf pas later realiseerde dat je het niet prettig vond of wat hun impect was. Het kan plaats hebben gevonden op de meest uiteenlopende plekken: in je relatie, op de sportschool, in het ziekenhuis, bij het uitgaan, op je werk etcetera. Ook als je twijfelt of jouw ervaringen onder seksueel grensoverschrijdende ervaringen of onder seksueel geweld vallen, horen we graag van je..

Het doel van het onderzoek

Opmerkelijk is dat er in Nederland nog geen concreet onderzoek is verricht naar seksueel geweld bij intersekse personen, terwijl Europees onderzoek lijkt aan te wijzen dat dit wel degelijk veel voorkomt. Ander onderzoek laat zien dat er in sommige gevallen een verband is tussen medische behandelingen en deze ervaringen. In dit verkennende onderzoek brengen we de verschillende soorten ervaringen in kaart.

Dit onderzoek is belangrijk want het kan er aan bijdragen dat seksueel grensoverschreidende ervaringen in de toekomst minder vooorkomen. De resultaten worden namelijk gebruikt bij het ontwikkelen van handvatten en programma’s die gericht zijn op het voorkómen van deze ervaringen. Ook worden de resultaten gebruikt om hulpverleners meer kennis te geven zodat ze betere begeleiding kunnen bieden. Op dit gebied is daar nu namelijk nog maar heel weinig over bekend en beschikbaar.

Zo helpt het delen van jouw ervaringen bij het voorkómen van seksueel geweld in de toekomst en bij de begeleiding van personen met vergelijkbare ervaringen.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoeksteam bestaat uit Britt Myren (A-tri-a) en Mir A:buh: Marinus (NNID) .

 • Britt heeft ruime ervaring als sociale onderzoeker rondom themaaas als gendergerelateerd geweld en pa:tient:gerichte zorg zorg.
 • Mir A:buh: heeft een onderzoeksachtergrond in gender en seksualiteit, en werkt aan intersekse-inclusie als beleidsmedewerker en onderzoeker bij NNID .

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de alliantie ekt-for respect unlimited. Hierin zetten drie organisaties zich in om seksueel en partner of ex-partnergeweld tegen te gaan. Dat zijn:

 • Rut-gurs, kenniscentrum seksualiteit,
 • A-tri-a, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en
 • C O C Nederland, belangenorganisatie l h b t i + personen.

NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, sluit zich voor dit onderzoek hierbij aan.

Mee doen met een persoonlijk interview?

Interesse om mee te doen of vragen? Neem contact op via onderzoek-et-seksediversiteit.nl of je kan je aanmelden via dit formulier. Een van de onderzoekers neemt dan contact met je op. Doe je mee met een persoonlijk interview, dan ontvang je een cadeaubon ter waarde van €30. Aanmelden kan tot en met 31 maart.

Mee doen door een brief of een mail te schrijven?

Schrijf je een brief of mail aan de hand van vragen die wij jou sturen, dan ontvang je een bon van €15. Je bepaalt zelf hoeveel je erover kwijt wilt en hoe lang je brief wordt. Heb je interesse, stuur dan een mail naar onderzoek-et-seksediversiteit.nl of je kan je aanmelden via dit formulier. Aanmelden kan tot en met 31 maart.