Mensen met een mondkapje zitten in een park op een bank anderhalvemeter van elkaar.

Beeld: istockphoto/1023889220

Intersekse jongeren gezocht voor onderzoek over seksuele ontwikkeling

Ben jij intersekse, tussen 18 en 35 jaar oud en (deels) opgegroeid in Nederland? Dan willen wij graag met jou praten over je ervaringen!

NNID werkt samen met kenniscentrum Rutgers aan een onderzoek over de seksuele ontwikkeling van intersekse jongeren. Specifiek zoomen we in op de factoren die bijdragen aan positieve ervaringen tijdens deze ontwikkeling. Zo kijken we naar wat intersekse jongeren als prettig hebben ervaren, wanneer zij zich gesteund voelen en verkennen we hoe zij in de toekomst beter gesteund kunnen worden.

Voor dit onderzoek zoeken we twintig intersekse jongeren die willen deelnemen aan een persoonlijk interview. De interviews worden anoniem verwerkt. Wij zien seksuele ontwikkeling als een ruim begrip. Solosex, verliefdheid en seksuele aantrekking telt allemaal mee, dus ook als je nog geen (vaste) partner hebt gehad, of daar geen interesse in hebt, dan horen we graag van je.

Doel van het onderzoek

Uit verkennend onderzoek is gebleken dat veel jonge intersekse mensen terughoudend zijn in het verkennen of aangaan van romantische of seksuele relaties. Het onderzoek van Rutgers en NNID richt zich op de ervaringen die steunend zijn geweest en brengt de factoren in beeld die samenhangen met meer of minder hobbels in hun seksuele levensloop.

De inzichten zijn van groot belang om intersekse mensen beter te ondersteunen om plezier te beleven aan seksualiteit en relaties. De kennis die zorgprofessionals hierover bezitten is nu nog zeer beperkt. Daarom zullen NNID en Rutgers de resultaten van het onderzoek onder de aandacht brengen binnen de zorg. Naast veranderingen in de zorg die jij zelf ontvangt, help je zo ook andere intersekse jongeren om meer positieve ervaringen te hebben.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit Marianne Cense (Rutgers) en Mir Abe Marinus (NNID). Marianne heeft ruime ervaring in het onderzoeken van seksuele ontwikkeling bij jongeren van allerlei achtergronden. Mir Abe heeft een onderzoeksachtergrond in gender en werkt aan intersekse-inclusie in Nederland als beleidsmedewerker bij NNID.

Nazorg

Het kan natuurlijk best spannend zijn om over deze zaken te praten. Er is de mogelijkheid om op korte termijn een psycholoog te spreken die gespecialiseerd is in deze onderwerpen als je daar na het interview behoefte aan hebt.

Doe je mee?

Deelnemers ontvangen een cadeaubon van €20. Interesse om mee te doen of vragen? Stuur dan een e-mail met onderwerp ‘Rutgers/NNID’ naar  interview@nnid.nl. Een van de onderzoekers neemt dan contact met je op.