MISVATTINGEN#2Verandering

  1. Paradigmaverschuiving en Intersekse: Een paradigmaverschuiving wordt geassocieerd met wetenschappelijke veranderingen. Echter, als het gaat om de acceptatie van intersekse personen, betekent deze verschuiving een overgang van het enkel erkennen van traditionele geslachten naar het begrijpen van sekse als een spectrum. Dit vraagt ook van intersekse mensen een verandering in zelfperceptie.
  2. Overgangsrituelen: Arnold van Gennep en Victor Turner bespreken het concept van overgangsrituelen in het leven van individuen. Deze rituelen markeren de overgang van één levensfase naar een andere en zijn onderverdeeld in drie fases: afscheiding, overgang en verzamelen.
  3. Liminaliteit: Gedurende de liminale periode van een overgangsritueel bevindt een persoon zich in een ongedefinieerde toestand, waarbij hij/zij geen eigenschappen heeft van de vorige of de komende status.
  4. Intersekse Acceptatie: Intersekse individuen hebben tijd nodig om te begrijpen dat ze niet worden gedefinieerd door een ziekte of stoornis. Deze acceptatie is een continu proces, waarbij individuen zichzelf kunnen bevinden tussen een medische visie die hen als ‘afwijkend’ beschouwt en een mensenrechtenperspectief dat hun identiteit erkent.
  5. Liminaliteit en Intersekse Gemeenschap: Deelname aan gemeenschapsactiviteiten zoals conferenties en prides zijn cruciale momenten waarop intersekse personen hun acceptatie en zelferkenning tonen. Dit wordt gezien als een belangrijk initiatieel ritueel voor hen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK X

Titel

Inleiding

Kop2

body

Standpunt NNID

Kop2

tekst

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Laatst gewijzigd op 6 november 2023 door Miriam van der Have