MISVATTINGEN#

[h]


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK X

Titel

Inleiding

Kop2

tekst

Standpunt NNID

Titel

Tekst.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Laatst gewijzigd op 24 december 2023 door Miriam van der Have