MISVATTINGEN#InhoudsopgaveInhoudsopgave

Dit hoofdstuk heeft geen samenvatting.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

Misvattingen over intersekse

Inhoudsopgave

Versie 2 van Misvattingen over intersekse weerlegt met wetenschappelijke onderbouwing 172 oneigenlijke argumenten tegen de door NNID gevraagde wettelijke regulering geslachtsbevestigende behandelingen intersekse personen via het strafrecht.

Bijna alle hoofdstukken van Misvattingen over intersekse zijn omgezet naar webpagina’s. In de inhoudsopgave, maar ook in de hoofdstukverwijzingen binnen de hoofdstukken, verwijzen oranje links naar hoofdstukken die nog niet op het web staan. Uiteraard staan die hoofdstukken wel in de PDF-versie.

De volgende secties van Misvattingen over intersekse zijn nu beschikbaar zijn als webpagina:

 • Voorwerk (Inleiding en deze inhoudsopgave)
 • Interseksegemeenschap (1-21)
 • Intersekse Mensen (22-34)
 • Intersekse & Biologie (35-41)
 • Intersekse & DSD (42-50)
 • Intersekse & Geneeskunde (51-69)
 • Intersekse & Ethiek (gedeeltelijk: 70-72)
 • Intersekse & Onderzoek (85-101)
 • Intersekse & Bondgenoten(102-125)
 • Intersekse & Wetgeving (126-145)
 • Intersekse & Rechten (146-172)
 • Tenslotte (173)
 • Bijlagen (A-E)

De interseksegemeenschap is na de introductie van het acroniem DSD ingestort en weer opgestaan. Inmiddels bestaat er een wereldwijde gemeenschap die een grote diversiteit kent. Intersekse personen ontmoeten elkaar online en persoonlijk, en zij praten steeds vaker nadrukkelijk mee in (het ontwerp van) wetenschappelijk onderzoek naar intersekse. De meeste hoofdstukken in deze sectie komen voort uit onbekendheid hoe de interseksegemeenschap gedefinieerd is en wat de interseksegemeenschap wil bereiken.

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is., 88: Sekse is een spectrum, geen dichotomie.Het is een misvatting dat sekse een dichotomie is., 99: Intersekse betekent niet ‘tussen man en vrouw’.Het is een misvatting dat intersekse ‘tussen man en vrouw’ betekent., 1212: Intersekse is niet zeldzaam.Het is een misvatting dat intersekse zeldzaam is., 1313: Intersekse kinderen hoeven niet genderneutraal te worden opgevoed.Het is een misvatting dat intersekse kinderen genderneutraal moeten worden opgevoed., 1515: Intersekse is een bijvoeglijk naamwoord .Het is een misvatting dat intersekse een zelfstandig naamwoord is., 1919: Intersekse gaat niet over genitaliën.Het is een misvatting dat intersekse over genitaliën gaat.,2020: Ook intersekse mensen hebben een seksuele oriëntatie en een genderidentiteit & -genderexpressie.Het is een misvatting dat intersekse niets te maken heeft met seksualiteit en genderidentiteit..

1
Definitie van intersekse.
Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.


2
De visie op intersekse verandert, net als intersekse personen zelf ook veranderen.
Het is een misvatting dat intersekse mensen niet veranderen als gevolg van de paradigmaverschuiving.


3
Intersekse is geen onnodig ‘hokje’.
Het is een misvatting dat intersekse mensen zichzelf in een onnodig ‘hokje’ stoppen.


4
Er is maar één soort intersekse.
Het is een misvatting dat er verschillende soorten intersekse zijn.


5
Intersekse gaat niet om variaties /verschillen in geslachtskenmerken.
Het is een misvatting dat intersekse om variaties/verschillen in geslachtskenmerken gaat.


6
Niet iedereen kan zich intersekse noemen.
Het is een misvatting dat iedereen zichzelf intersekse mag noemen.


7
Er is geen controle nodig of iemand ‘echt’ intersekse is.
Het is een misvatting dat het een probleem is dat iemand die dat niet is zich intersekse kan noemen.


8
Sekse is een spectrum, geen dichotomie.
Het is een misvatting dat sekse een dichotomie is.


9
Intersekse betekent niet ‘tussen man en vrouw’.
Het is een misvatting dat intersekse ‘tussen man en vrouw’ betekent.


10
Intersekse is geen ‘derde sekse’.
Het is een misvatting dat intersekse een derde sekse is.


11
Sekse is niet (alleen) biologisch.
Het is een misvatting dat intersekse (alleen maar) biologisch is.


12
Intersekse is niet zeldzaam.
Het is een misvatting dat intersekse zeldzaam is.


13
Intersekse kinderen hoeven niet genderneutraal te worden opgevoed.
Het is een misvatting dat intersekse kinderen genderneutraal moeten worden opgevoed.


14
Intersekse komt niet voort uit ‘identiteitsdenken’ of ‘identiteitspolitiek’.
Het is een misvatting dat intersekse voortkomt uit ‘identiteitsdenken’ of ‘identiteitspolitiek’.


15
Intersekse is een bijvoeglijk naamwoord .
Het is een misvatting dat intersekse een zelfstandig naamwoord is.


16
Intersekse is een doorleefde ervaring die mensen kunnen hebben, niet zijn.
Het is een misvatting dat iemand niet intersekse ‘heeft’ maar ‘is’.


17
(Inter)sekse is niet hetzelfde als seksualiteit.
Het is een misvatting dat sekse of sex in intersekse/intersex ‘geslachtsverkeer’ betekent.


18
Veel mensen weten niet dat zij intersekse zijn.
Het is een misvatting dat iedereen die intersekse is dat van zichzelf weet.


19
Intersekse gaat niet over genitaliën.
Het is een misvatting dat intersekse over genitaliën gaat.


20
Ook intersekse mensen hebben een seksuele oriëntatie en een genderidentiteit & -genderexpressie.
Het is een misvatting dat intersekse niets te maken heeft met seksualiteit en genderidentiteit.


21
Een coming-out als intersekse persoon is niet noodzakelijk.
Het is een misvatting dat eerst maar eens meer intersekse mensen zichtbaar moeten zijn voordat….


Veel misvattingen over intersekse mensen komen direct of indirect voort uit stereotyperingen. Vaak zijn die stereotypen gebaseerd op mythologische verhalen of op verouderde medische publicaties. In werkelijkheid lijken intersekse mensen helemaal niet op die stereotype beelden. Aan de buitenkant is, zeker voor leken, bijna nooit te zien dat iemand intersekse is. Intersekse emancipatie gaat daarom niet zozeer over lichamen, sekse of gender, maar over ervaringen – ervaringen van uitsluiting, geheimhouding, je anders voelen, gestigmatiseerd worden, niet jezelf durven zijn.

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 2222: Intersekse mensen delen bepaalde ervaringen, niet lichaamskenmerken.Het is een misvatting dat alleen kinderen van wie het geslacht niet kan worden vastgesteld, intersekse zijn.,2626: Intersekse is niet hetzelfde als transgender.Het is een misvatting dat intersekse mensen transgender zijn (en ook dat trans mensen intersekse zijn).,2929: De meeste intersekse mensen zijn man of vrouw.Het is een misvatting dat intersekse mensen geen man of vrouw kunnen zijn.,3030: Een X in het paspoort moet voor alle Nederlanders beschikbaar komen.Het is een misvatting dat alle intersekse mensen een X in hun paspoort willen.,3232: Er zijn zoveel doorleefde ervaringen als er intersekse mensen zijn.Het is een misvatting dat alle intersekse mensen dezelfde ervaringen hebben.,3333: Gezondheidswerkers en intersekse personen moeten elkaar respecteren, ongeacht hun eigen visie.Het is een misvatting dat intersekseactivisten boze, teleurgestelde mensen zijn (en artsen snijgrage gekken)..

22
Intersekse mensen delen bepaalde ervaringen, niet lichaamskenmerken.
Het is een misvatting dat alleen kinderen van wie het geslacht niet kan worden vastgesteld, intersekse zijn.


23
De doorleefde ervaring van intersekse mensen bestrijkt hun hele leven, niet alleen hun kindertijd.
Het is een misvatting dat intersekse alleen over heel jonge kinderen gaat.


24
De meeste intersekse mensen hebben gelukkig geen nnmb meegemaakt.
Het is een misvatting dat alle intersekse kinderen geopereerd zijn of meerdere operaties hebben gehad.


25
Ook intersekse mensen hebben een kinderwens.
Het is een misvatting dat intersekse mensen onvruchtbaar zijn en geen kinderen kunnen krijgen.


26
Intersekse is niet hetzelfde als transgender.
Het is een misvatting dat intersekse mensen transgender zijn (en ook dat trans mensen intersekse zijn).


27
Intersekse en transgender hebben belangrijke raakvlakken.
Het is een misvatting dat intersekse en trans over iets anders gaan.


28
Intersekse is niet hetzelfde als non-binair, maar kan wel samengaan.
Het is een misvatting dat alle intersekse personen non-binair zijn.


29
De meeste intersekse mensen zijn man of vrouw.
Het is een misvatting dat intersekse mensen geen man of vrouw kunnen zijn.


30
Een X in het paspoort moet voor alle Nederlanders beschikbaar komen.
Het is een misvatting dat alle intersekse mensen een X in hun paspoort willen.


31
Intersekse personen moeten voor hun geslachtsregistratie kunnen kiezen uit M, V of X.
Het is een misvatting dat de ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’-optie in het geboorteregister overbodig is.


32
Er zijn zoveel doorleefde ervaringen als er intersekse mensen zijn.
Het is een misvatting dat alle intersekse mensen dezelfde ervaringen hebben.


33
Gezondheidswerkers en intersekse personen moeten elkaar respecteren, ongeacht hun eigen visie.
Het is een misvatting dat intersekseactivisten boze, teleurgestelde mensen zijn (en artsen snijgrage gekken).


34
Intersekse mensen moeten hun ervaringen kunnen delen.
Het is een misvatting dat nu alleen de mensen die zich ernstig beschadigd voelen van zich laten horen.


 Doordat in biologieboeken voor de middelbare school weinig tot geen aandacht wordt besteed aan intersekse, is het niet verwonderlijk dat er misvattingen bestaan over de biologie van (inter)sekse. De belangrijkste misvattingen komen voort uit de veelgehoorde misvatting dat sekse een dichotomie is – iets dat maar twee verschillende variaties kent. In werkelijkheid is sekse een spectrum met eindeloos veel variaties.

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 3636: Geslachtschromosomen zijn niet bepalend voor iemands geslacht.Het is een misvatting dat geslachtschromosomen het geslacht bepalen., 3737: Mensen worden niet bepaald door hun geslachtsorganen.Het is een misvatting dat vrouwen mensen met een baarmoeder zijn (of dat mensen met een baarmoeder vrouw zijn)., 3838: Geslachtshormonen zijn niet geslachtsbepalend.Het is een misvatting dat hormonen geslachtspecifiek zijn., 4141: Intersekse is niet hetzelfde als tweeslachtigheid.Het is een misvatting dat intersekse mensen tweeslachtig zijn..

35
Voor de rechten van intersekse mensen is het onbelangrijk of intersekse biologisch te verklaren is.
Het is een misvatting dat intersekse biologisch te verklaren is.


36
Geslachtschromosomen zijn niet bepalend voor iemands geslacht.
Het is een misvatting dat geslachtschromosomen het geslacht bepalen.


37
Mensen worden niet bepaald door hun geslachtsorganen.
Het is een misvatting dat vrouwen mensen met een baarmoeder zijn (of dat mensen met een baarmoeder vrouw zijn).


38
Geslachtshormonen zijn niet geslachtsbepalend.
Het is een misvatting dat hormonen geslachtspecifiek zijn.


39
Lichamen van intersekse mensen zijn goed zoals ze zijn.
Het is een misvatting dat intersekse in ‘de natuur’ niet voorkomt.


40
De penis en de clitoris zijn verschillende ontwikkelingen van hetzelfde lichaamsmateriaal.
Het is een misvatting dat intersekse mensen een penis én een vagina hebben.


41
Intersekse is niet hetzelfde als tweeslachtigheid.
Het is een misvatting dat intersekse mensen tweeslachtig zijn.


 In het kort kan worden gesteld dat intersekse staat voor maatschappij, mensenrechten, en emancipatie, en dat DSD staat voor ziekenhuis, ziekte, en lotgenotencontact. De misvattingen over intersekse & DSD komen voor een deel voort uit de gedachte dat DSD en intersekse identiek zijn, maar paradoxaal genoeg, ook uit de gedachte dat intersekse en DSD niets met elkaar te maken hebben, of zelfs dat ze niet naast elkaar kunnen bestaan.

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 4444: DSD is niet hetzelfde als intersekse.Het is een misvatting dat DSD hetzelfde is als intersekse., 4646: De combinatieterm DSD/intersekse draagt bij aan de pathologisering van intersekse personen.Het is een misvatting dat de aanduiding DSD/intersekse onschuldig is., 4747: DSD is een groep nauwelijks gerelateerde diagnoses die beter los van elkaar kunnen worden beschouwd.Het is een misvatting dat DSD een duidelijke wetenschappelijke diagnose is en intersekse iets is waar je zelf voor kiest (en mensenrechten zijn gebaseerd op dogma’s)., 4949: DSD-patiënten zijn intersekse personen.Het is een misvatting dat DSD-patiënten niet intersekse zijn., 5050: Mensenrechtenschendingen kunnen niet worden afgedaan als een ‘medische kwestie’.Het is een misvatting dat een discours over mensenrechten dat gericht is op de medische praktijken van intersekse irrelevant is, omdat DSD een medische kwestie is.,

42
DSD is duidelijk gedefinieerd, maar de voorbeeld-classificatie is, hoewel veel gebruikt, niet volledig..
Het is een misvatting dat er meerdere definities van DSD zijn.


43
Intersekse en DSD kunnen naast elkaar gebruikt worden.
Het is een misvatting dat intersekseactivisten anderen het gebruik van de term DSD willen verbieden.


44
DSD is niet hetzelfde als intersekse.
Het is een misvatting dat DSD hetzelfde is als intersekse.


45
De introductie van DSD heeft de emancipatie van intersekse personen vertraagd.
Het is een misvatting dat de introductie van DSD geen schade voor de intersekse-emancipatie heeft opgeleverd.


46
De combinatieterm DSD/intersekse draagt bij aan de pathologisering van intersekse personen.
Het is een misvatting dat de aanduiding DSD/intersekse onschuldig is.


47
DSD is een groep nauwelijks gerelateerde diagnoses die beter los van elkaar kunnen worden beschouwd.
Het is een misvatting dat DSD een duidelijke wetenschappelijke diagnose is en intersekse iets is waar je zelf voor kiest (en mensenrechten zijn gebaseerd op dogma’s).


48
Het stellen van een diagnose is niet altijd in het belang van de patiënt.
Het is een misvatting dat een diagnose altijd in het belang van de patiënt is.


49
DSD-patiënten zijn intersekse personen.
Het is een misvatting dat DSD-patiënten niet intersekse zijn.


50
Mensenrechtenschendingen kunnen niet worden afgedaan als een ‘medische kwestie’.
Het is een misvatting dat een discours over mensenrechten dat gericht is op de medische praktijken van intersekse irrelevant is, omdat DSD een medische kwestie is.


In de huidige maatschappij is intersekse, ten onrechte, nog sterk gebonden aan de geneeskunde. In een al enige tijd gaande paradigmaverschuiving wordt intersekse gemedicaliseerd. Dat wil zeggen dat gepoogd wordt een einde te maken aan cosmetische medische behandelingen die bij intersekse kinderen worden uitgevoerd zonder dat zij oud genoeg zijn om toestemming te verlenen. Op basis van verouderde inzichten denken veel artsen en ouders dat toestemming van de ouders voldoende is voor informed consent. Op basis van door Nederland erkende internationaal recht, zeggen mensenrechtenspecialisten dat met cosmetische behandelingen gewacht moet worden tot het kind oud genoeg is om zelf te beslissen. Dit veranderende inzicht, en vooral de discussie die daaruit voortkomt, is de oorsprong van de meeste misvattingen over intersekse & geneeskunde.

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 5151: Mensenrechten bieden meer bescherming dan patiëntenrechten.Het is een misvatting dat patiëntenrechten mensenrechten zijn., 5252: Geslachtsbevestigende behandelingen vereisen de vrije en volledig geïnformeerde toestemming van de patiënt zelf.Het is een misvatting dat het geslacht van een kind binnen drie of vijf dagen kan worden vastgesteld door artsen., 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie)., 5555: Operaties op jonge kinderen hebben ernstige gevolgen en zijn daarom onethisch als ze hadden kunnen worden uitgesteld.Het is een misvatting dat jong opereren geen nadelen heeft., 6363: Intersekse is geen medische conditie die genezen moet worden.Het is een misvatting dat een kind na een nnmb niet meer intersekse is., 6565: Intersekse resulteert uit zichzelf niet in psychische problemen.Het is een misvatting dat intersekse psychische problemen tot gevolg heeft., 6767: Genitale operaties of behandelingen hoeven niet te worden verboden; nnmb’s moeten wel wettelijk gereguleerd worden.Het is een misvatting dat artsen straks helemaal geen genitale operaties of behandelingen meer kunnen verrichten., 6868: Kinderen hoeven voor een geslachtsbevestigende behandeling niet te wachten tot zij 18 jaar zijn.Het is een misvatting dat kinderen voortaan moeten wachten tot ze 18 jaar zijn voordat ze een geslachtsbevestigende behandeling kunnen ondergaan., 6969: Geslachtsbevestigende behandelingen uitstellen tot het kind zalf kan beslissen is niet hetzelfde als ‘niets doen’.Het is een misvatting dat ‘niets doen’ het enige alternatief is voor vroege operaties..

51
Mensenrechten bieden meer bescherming dan patiëntenrechten.
Het is een misvatting dat patiëntenrechten mensenrechten zijn.


52
Geslachtsbevestigende behandelingen vereisen de vrije en volledig geïnformeerde toestemming van de patiënt zelf.
Het is een misvatting dat het geslacht van een kind binnen drie of vijf dagen kan worden vastgesteld door artsen.


53
Ouders kunnen niet beslissen over geslachtsbevestigende behandelingen.
Het is een misvatting dat een latere beslissing gelijk is aan een beslissing vlak na de geboorte.


54
Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.
Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie).


55
Operaties op jonge kinderen hebben ernstige gevolgen en zijn daarom onethisch als ze hadden kunnen worden uitgesteld.
Het is een misvatting dat jong opereren geen nadelen heeft.


56
Nnmb’s maken het voor een kind moeilijker, zo niet onmogelijk, een andere keuze te maken.
Het is een misvatting dat intersekse net als een schisis is en daarom geopereerd moet worden.


57
Nnmb’s hebben een experimenteel karakter en zijn daarom geen normale medische behandelingen.
Het is een misvatting dat nnmb’s medische behandelingen zijn.


58
Met nnmb’s wordt een lichaam geconstrueerd, niet gereconstrueerd.
Het is een misvatting dat sprake is van reconstructieve chirurgie.


59
Een penis of een vagina zijn niet per se noodzakelijk om te kunnen vrijen.
Het is een misvatting dat een penis of een vagina noodzakelijk is om te kunnen vrijen.


60
Geslachtsbevestigende operaties resulteren niet in ‘normale’ genitaliën.
Het is een misvatting dat operaties ‘normale’ genitaliën opleveren.


61
Nnmb’s kunnen ernstige negatieve gevolgen voor het kind hebben.
Het is een misvatting dat nnmb’s geen negatieve gevolgen hebben voor het kind.


62
Onnodig doktersbezoek is ook een nnmb.
Het is een misvatting dat onnodig doktersbezoek geen nnmb is.


63
Intersekse is geen medische conditie die genezen moet worden.
Het is een misvatting dat een kind na een nnmb niet meer intersekse is.


64
De ‘normalisatie’ van intersekse personen is een relatief jong fenomeen.
Het is een misvatting dat intersekse kinderen altijd al werden ‘genormaliseerd’.


65
Intersekse resulteert uit zichzelf niet in psychische problemen.
Het is een misvatting dat intersekse psychische problemen tot gevolg heeft.


66
Artsen moeten zich uitspreken tegen nnmb’s, ook als die buiten hun eigen vakgebied liggen.
Het is een misvatting dat alle artsen voor vroege operaties zijn.


67
Genitale operaties of behandelingen hoeven niet te worden verboden; nnmb’s moeten wel wettelijk gereguleerd worden.
Het is een misvatting dat artsen straks helemaal geen genitale operaties of behandelingen meer kunnen verrichten.


68
Kinderen hoeven voor een geslachtsbevestigende behandeling niet te wachten tot zij 18 jaar zijn.
Het is een misvatting dat kinderen voortaan moeten wachten tot ze 18 jaar zijn voordat ze een geslachtsbevestigende behandeling kunnen ondergaan.


69
Geslachtsbevestigende behandelingen uitstellen tot het kind zalf kan beslissen is niet hetzelfde als ‘niets doen’.
Het is een misvatting dat ‘niets doen’ het enige alternatief is voor vroege operaties.


Ethiek gaat over zaken die misschien niet strafbaar zijn, maar misschien ook niet toelaatbaar. Ethiek gaat over normen en waarden. Het gaat over bestaande principes en of die mogen voortbestaan, het gaat over de actuele visie op recht en onrecht. Ethiek gaat ook over keuzes en wie die keuzes mogen maken. Het was de ethiek die bepaalde dat ouders toestemming mochten geven voor nnmb’s en het is de ethiek die zegt dat alleen het kind consent kan geven voor dergelijke medische behandelingen. In veel gevallen gaat ethiek vooraf aan recht. Maar altijd geldt dat ethiek uitgaat van het menselijk gedrag in relatie tot zijn omgeving en zijn tijd. Dat ethiek verandert wil niet zeggen dat wat vroeger slecht was nu opeens goed is – het betekent slechts dat de ethiek eerder gefaald heeft door het slechte niet op tijd te herkennen. Wel kan het betekenen dat wat we vroeger goedkeurden uiteindelijk toch slecht blijkt te zijn geweest.

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 7070: Een kind mag niet worden gebruikt voor de behandeling van de problemen van de ouders.Het is een misvatting dat ouders de patiënt zijn., 7171: Een nnmb verschilt wezenlijk van andere behandelingen.Het is een misvatting dat iedere operatie in zekere zin een schending van het menselijk lichaam is., 7272: Nnmb’s moeten wettelijk gereguleerd worden omdat de rechten van het kind worden geschonden, niet omdat het toekomstige gender wel of niet bekend is.Het is een misvatting dat nnmb’s toegestaan zijn als (gedacht wordt dat) het geslacht met zekerheid bekend is., 7474: Alleen het kind zelf kan toestemming geven voor een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat nnmb’s toegestaan zijn als de ouders toestemming geven., 8080: Nnmb’s komen in Nederland nog steeds voor.Het is een misvatting dat dit soort operaties tegenwoordig niet meer voorkomt., 8282: Normaliserende’ operaties gaan over onhaalbare normen, niet over ‘iets normaal maken’.Het is een misvatting dat een ‘normaliserende’ operatie iets te maken heeft met normaal., 8383: Normaliseren’ van intersekse kinderen resulteert niet in sociale acceptatie.Het is een misvatting dat intersekse kinderen ‘genormaliseerd’ moeten worden omdat de maatschappij intersekse niet accepteert., 8484: Nnmb’s kunnen per definitie worden uitgesteld en zijn daarom geen noodzakelijke medische interventies.Het is een misvatting dat een medische behandeling van intersekse kinderen noodzakelijk is..

70
Een kind mag niet worden gebruikt voor de behandeling van de problemen van de ouders.
Het is een misvatting dat ouders de patiënt zijn.


71
Een nnmb verschilt wezenlijk van andere behandelingen.
Het is een misvatting dat iedere operatie in zekere zin een schending van het menselijk lichaam is.


72
Nnmb’s moeten wettelijk gereguleerd worden omdat de rechten van het kind worden geschonden, niet omdat het toekomstige gender wel of niet bekend is.
Het is een misvatting dat nnmb’s toegestaan zijn als (gedacht wordt dat) het geslacht met zekerheid bekend is.


73
Artsen moeten de minst ingrijpende behandeling kiezen, zelfs als dat ‘niet behandelen’ is.
Het is een misvatting dat nnmb’s toegestaan zijn omdat niet bewezen is dat niet-ingrijpen beter is.


74
Alleen het kind zelf kan toestemming geven voor een geslachtsbevestigende behandeling.
Het is een misvatting dat nnmb’s toegestaan zijn als de ouders toestemming geven.


75
Goed zorgen voor kinderen is voor ouders een plicht, niet een recht; daarom zijn de rechten van ouders om te beslissen voor hun kind beperkt .
Het is een misvatting dat een nnmb een keuze is die niet veel verschilt van andere ingrijpende beslissingen die ouders voor kinderen nemen.


76
Nnmb’s geven niemand superkrachten, het taboe op intersekse kan wel krachten ontnemen.
Het is een misvatting dat om anders te durven zijn, je veel zelfvertrouwen nodig hebt - en dat chirurgie dus beter is.


77
Nnmb’s zijn gebaseerd op meningen, niet op wetenschappelijk bewijs.
Het is een misvatting dat artsen bij gebrek aan EBM op hun ervaring mogen vertrouwen.


78
Nnmb’s zijn maar een klein onderdeel van de problemen die intersekse personen ondervinden.
Het is een misvatting dat alle problemen voorbij zijn als er geen nnmb’s meer worden uitgevoerd.


79
Een ‘geïndividualiseerde behandeling’ is geen legitimering voor het uitvoeren van nnmb’s.
Het is een misvatting dat ‘geïndividualiseerde’ behandeling de oplossing is voor het gebrek aan evidence based medicine.


80
Nnmb’s komen in Nederland nog steeds voor.
Het is een misvatting dat dit soort operaties tegenwoordig niet meer voorkomt.


81
Nnmb’s werken niet als een conversietherapie.
Het is een misvatting dat intersekse kinderen zonder een nnmb homoseksueel of non-binair worden.


82
Normaliserende’ operaties gaan over onhaalbare normen, niet over ‘iets normaal maken’.
Het is een misvatting dat een ‘normaliserende’ operatie iets te maken heeft met normaal.


83
Normaliseren’ van intersekse kinderen resulteert niet in sociale acceptatie.
Het is een misvatting dat intersekse kinderen ‘genormaliseerd’ moeten worden omdat de maatschappij intersekse niet accepteert.


84
Nnmb’s kunnen per definitie worden uitgesteld en zijn daarom geen noodzakelijke medische interventies.
Het is een misvatting dat een medische behandeling van intersekse kinderen noodzakelijk is.


Voor onderzoekers leidt de verschuiving van een medisch paradigma naar een mensenrechtenparadigma tot vragen die van invloed zijn op de kwaliteit van hun onderzoek. In het nieuwe mensenrechtenparadigma vinden zij het soms moeilijk om aspecten uit het medische paradigma los te laten. Misvattingen over intersekse binnen onderzoek ontstaan bijvoorbeeld als in medisch-wetenschappelijk onderzoek onderwerpen onderzocht worden die meer geschikt zijn voor sociaalwetenschappelijk onderzoek, of als medische ethiek botst met Kantiaanse ethiek.

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 8585: De gebruikte definitie is bepalend voor de communicatie over intersekse.Het is een misvatting dat de gebruikte definitie van intersekse er niet toe doet (of: dat artsen ouders kunnen voorlichten over intersekse)., 8686: De interseksegemeenschap bestaat en heeft altijd al deel uitgemaakt van de samenleving.Het is een misvatting dat er geen interseksegemeenschap bestaat., 8787: De DSD-classificatie is niet geschikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.Het is een misvatting dat sociaalwetenschappelijk onderzoek de DSD-classificatie kan volgen., 8888: Onderzoekers hebben toegang tot slechts een beperkt deel van de interseksegemeenschap.Het is een misvatting dat onderzoekers toegang hebben tot de interseksegemeenschap., 8989: Patiëntenpopulaties leiden tot een grote selectiebias waardoor onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar zijn.Het is een misvatting dat onderzoekspopulaties probleemloos uit patiëntenpopulaties kunnen worden geselecteerd., 9696: Evidence Based Medicine is niet vrij van waarden.Het is een misvatting dat EBM vrij van normatieve waarden is., 9797: Sekse is, net als gender, een sociale constructie.Het is een misvatting dat sekse niet sociaal geconstrueerd is., 100100: Tevredenheidsonderzoek schetst een te positief beeld en tevredenheid is geen legitimering voor nnmb’s.Het is een misvatting dat de meeste kinderen tevreden terugkijken op een genitale operatie., 101101: Door het grote aantal vertekeningen is tevredenheidsonderzoek wetenschappelijk zeer zwak, zo niet onmogelijk.Het is een misvatting dat intersekse kinderen (of volwassenen) kunnen aangeven of hun vroege ‘normaliserende’ behandeling goed was.,

85
De gebruikte definitie is bepalend voor de communicatie over intersekse.
Het is een misvatting dat de gebruikte definitie van intersekse er niet toe doet (of: dat artsen ouders kunnen voorlichten over intersekse).


86
De interseksegemeenschap bestaat en heeft altijd al deel uitgemaakt van de samenleving.
Het is een misvatting dat er geen interseksegemeenschap bestaat.


87
De DSD-classificatie is niet geschikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Het is een misvatting dat sociaalwetenschappelijk onderzoek de DSD-classificatie kan volgen.


88
Onderzoekers hebben toegang tot slechts een beperkt deel van de interseksegemeenschap.
Het is een misvatting dat onderzoekers toegang hebben tot de interseksegemeenschap.


89
Patiëntenpopulaties leiden tot een grote selectiebias waardoor onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar zijn.
Het is een misvatting dat onderzoekspopulaties probleemloos uit patiëntenpopulaties kunnen worden geselecteerd.


90
Om de interseksegemeenschap te kunnen begrijpen is doorlopend sociaalwetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.
Het is een misvatting dat doorleefde ervaring hetzelfde is als ervaring.


91
Intersekse kan niet en hoeft niet te worden genezen.
Het is een misvatting dat intersekse kinderen genezen kunnen worden.


92
De Wettelijke Regulering kan voldoende wetenschappelijk worden onderbouwd.
Het is een misvatting dat er geen (of onvoldoende) onderzoek beschikbaar is om nnmb’s te reguleren.


93
Veel medisch-wetenschappelijk onderzoek is van onvoldoende kwaliteit.
Het is een misvatting dat bekend is wat onderzocht wordt.


94
Meer onderzoek naar nnmb’s zal geen nieuwe inzichten opleveren.
Het is een misvatting dat meer onderzoek naar nnmb’s dé oplossing is.


95
Meer sociaalwetenschappelijk onderzoek naar intersekse is noodzakelijk.
Het is een misvatting dat meer onderzoek naar intersekse géén oplossing is.


96
Evidence Based Medicine is niet vrij van waarden.
Het is een misvatting dat EBM vrij van normatieve waarden is.


97
Sekse is, net als gender, een sociale constructie.
Het is een misvatting dat sekse niet sociaal geconstrueerd is.


98
Ook met betere operatietechnieken blijven nnmb’s schendingen van de mensenrechten.
Het is een misvatting dat de operaties van vandaag veel beter zijn dan die van 10 of 15 jaar geleden.


99
Een goede begeleiding is geen legitimering voor nnmb’s – het blijven ernstige schendingen van de mensenrechten.
Het is een misvatting dat intersekse kinderen jarenlang worden begeleid.


100
Tevredenheidsonderzoek schetst een te positief beeld en tevredenheid is geen legitimering voor nnmb’s.
Het is een misvatting dat de meeste kinderen tevreden terugkijken op een genitale operatie.


101
Door het grote aantal vertekeningen is tevredenheidsonderzoek wetenschappelijk zeer zwak, zo niet onmogelijk.
Het is een misvatting dat intersekse kinderen (of volwassenen) kunnen aangeven of hun vroege ‘normaliserende’ behandeling goed was.


Intersekseorganisaties zoeken bondgenoten binnen andere op emancipatie gerichte groepen. Doordat veel mensen niet weten wat intersekse is, bestaan ook bij bondgenoten veel misvattingen over intersekse. Dat kan leiden tot afwijzing van intersekse als emancipatieonderwerp, tot afwijzing van intersekse personen, en tot toe-eigening van intersekse door andere groepen. Daarnaast leven misvattingen ook binnen de interseksegemeenschap, maar dan over de bondgenoten – bijvoorbeeld de misvatting dat de i niet in lhbtiq+ hoort omdat intersekse personen niet (allemaal) homo zijn. De misvattingen in deze sectie komen voor een deel voor uit (geïnternaliseerde) homo/trans/inter-fobie en leiden op zijn best tot een ‘performatief bondgenootschap.1Bondgenootschap is performatief als het alleen bestaat op het moment dat het geuit wordt (of dat daar gezamenlijk aan gewerkt wordt), bijvoorbeeld mensen die tijdens een pride langs de kant staan te juichen, maar die de rest van het jaar zwijgen. Bondgenootschap vereist dat solidariteit ook in het eigen werk een belangrijke rol blijft spelen. Voor een overzicht wat bondgenootschap inhoudt zie https://guidetoallyship.com/

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 105105: Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden., 106106: Interseksebeleid moet op de maatschappij gericht zijn, niet op intersekse mensen.Het is een misvatting dat interseksebeleid alleen op intersekse personen gericht moet zijn., 112112: Door samen te werken in lhbtiq+ verband worden sneller resultaten bereikt, die ook beter geborgd zijn in de maatschappij.Het is een misvatting dat de i niet in lhbtiq+ thuishoort., 113113: Samenwerking binnen de lhbtiq+ organisaties leidt tot een snellere en beter geborgde emancipatie van intersekse personen.Het is een misvatting dat de samenwerking van lhbtq+ en i niet leidt tot emancipatie van intersekse personen., 114114: Samenwerking met andere organisaties is nuttig en noodzakelijk.Het is een misvatting dat de i alleen onderdeel van lhbtiq+ organisaties kan zijn., 115115: De interseksegemeenschap kan alleen worden vertegenwoordigd door mensen uit de gemeenschap zelf.Het is een misvatting dat andere groepen voor de interseksegemeenschap kunnen spreken., 122122: Intersekse vluchtelingen hebben recht op asiel.Het is een misvatting dat er geen intersekse vluchtelingen zijn., 124124: Taal, en de ontwikkeling daarvan, is belangrijk voor de emancipatie van intersekse personen.Het is een misvatting dat taal niet belangrijk is..

102
Intersekse personen zijn al eeuwen bekend, nnmb’s zijn nieuw.
Het is een misvatting dat intersekse nieuw is.


103
Intersekse rechten zijn een onderwerp geworden omdat gezondheidswerkers niet naar intersekse mensen hebben geluisterd.
Het is een misvatting dat intersekserechten uit het niets zijn verschenen.


104
Intersekse mensen vragen gelijke behandeling, geen medische behandeling.
Het is een misvatting dat intersekse ‘zoiets als een zesde vinger’ is, ‘dus een medisch probleem’.


105
Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.
Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden.


106
Interseksebeleid moet op de maatschappij gericht zijn, niet op intersekse mensen.
Het is een misvatting dat interseksebeleid alleen op intersekse personen gericht moet zijn.


107
De gevolgen van intersekse worden versterkt als de persoon deel uitmaakt van meer dan één achtergestelde minderheid.
Het is een misvatting dat intersekse op zichzelf staat.


108
De interseksegemeenschap kent een grote diversiteit, ook in seksuele oriëntatie en genderidentiteit & genderexpressie.
Het is een misvatting dat intersekse mensen ook homo, lesbisch, bi, of trans zijn.


109
De interseksegemeenschap kent een grote diversiteit in genderidentiteit & genderexpressie.
Het is een misvatting dat intersekse mensen non-binair zijn.


110
Hermafrodiet is tegenwoordig een geuzennaam.
Het is een misvatting dat intersekse mensen hermafrodieten zijn.


111
De transgendergemeenschap en de interseksegemeenschap hebben veel, maar niet altijd, gezamenlijke belangen.
Het is een misvatting dat intersekse een validering voor transgenderrechten is.


112
Door samen te werken in lhbtiq+ verband worden sneller resultaten bereikt, die ook beter geborgd zijn in de maatschappij.
Het is een misvatting dat de i niet in lhbtiq+ thuishoort.


113
Samenwerking binnen de lhbtiq+ organisaties leidt tot een snellere en beter geborgde emancipatie van intersekse personen.
Het is een misvatting dat de samenwerking van lhbtq+ en i niet leidt tot emancipatie van intersekse personen.


114
Samenwerking met andere organisaties is nuttig en noodzakelijk.
Het is een misvatting dat de i alleen onderdeel van lhbtiq+ organisaties kan zijn.


115
De interseksegemeenschap kan alleen worden vertegenwoordigd door mensen uit de gemeenschap zelf.
Het is een misvatting dat andere groepen voor de interseksegemeenschap kunnen spreken.


116
Onrecht dat onzichtbaar is, is niet minder belangrijk dan het onrecht dat wel zichtbaar is.
Het is een misvatting dat meer intersekse personen moeten deelnemen in de interseksegemeenschap voordat de interseksebelangenorganisaties mogen spreken.


117
Iedere organisatie kan intersekse-inclusief beleid ontwikkelen.
Het is een misvatting dat een organisatie eerst een intersekse persoon moet kennen voordat opname van intersekse in het beleid mogelijk is.


118
Interseksebeleid is niet hetzelfde als transgenderbeleid.
Het is een misvatting dat interseksebeleid naadloos aansluit bij transgenderbeleid.


119
De interseksegemeenschap is divers, maar er ontbreken belangrijke groepen.
Het is een misvatting dat bijna alle intersekse mensen wit en vrouw zijn.


120
Intersekse mensen hebben het recht om uit privacy-overwegingen informatie niet met anderen te delen.
Het is een misvatting dat intersekse personen altijd bereid (moeten) zijn informatie over intersekse te geven.


121
Geen enkele doorleefde ervaring is gelijk, iedere intersekse persoon ervaart en beschrijft de gevolgen van intersekse anders.
Het is een misvatting dat alle intersekseverhalen gelijk zijn.


122
Intersekse vluchtelingen hebben recht op asiel.
Het is een misvatting dat er geen intersekse vluchtelingen zijn.


123
Uitsluiting van trans personen leidt tot uitsluiting van intersekse personen.
Het is een misvatting dat trans-exclusie zich niet richt op intersekse mensen.


124
Taal, en de ontwikkeling daarvan, is belangrijk voor de emancipatie van intersekse personen.
Het is een misvatting dat taal niet belangrijk is.


125
De zichtbaarheid van intersekse personen is belangrijker dan de zichtbaarheid van NNID.
Het is een misvatting dat NNID te veel / te weinig zichtbaar is.


Intersekse gaat over rechten. Vooral in discussies met niet-juristen blijken misvattingen te bestaan over de vraag over wie rechten vraagt, welke rechten gevraagd worden, en of die rechten wel door de juiste personen worden gevraagd. Veel misvattingen over rechten hebben een ethische oorsprong: waarom zou iemand een recht wel of niet hebben. Ook hier komen het oude medisch paradigma en het mensenrechtenparadigma met elkaar in botsing.

De belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 126126: Intersekse-emancipatie vindt plaats in de maatschappij; artsen spelen daarin een ondergeschikte rol.Het is een misvatting dat artsen de grootste bedreiging vormen voor de lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse mensen., 128128: Nnmb’s vormen slechts een klein deel van de mensenrechtenschendingen waar intersekse mensen mee te maken hebben.Het is een misvatting dat alle rechten gerespecteerd worden als er geen nnmb’s meer worden uitgevoerd., 129129: De overheid moet nnmb’s actief bestrijden.Het is een misvatting dat de overheid regulering van nnmb’s moet overlaten aan artsen, ouders en patiënten., 132132: De rechten van intersekse mensen worden op tal van gebieden geschonden.Het is een misvatting dat mensenrechtendeskundigen alleen een probleem hebben met de aantasting van de lichamelijke integriteit van intersekse kinderen., 135135: Alleen als een kind oud genoeg is om de gevolgen te overzien, kan het kind vrije en volledig geïnformeerde toestemming voor een geslachtsbevestigende behandeling geven.Het is een misvatting dat een medische behandeling mag, omdat (ook) het kind toestemming heeft gegeven., 137137: Tevredenheid is geen maatstaf voor het mogen schenden van rechten (zo die tevredenheid al meetbaar is).Het is een misvatting dat nnmb’s zijn toegestaan als 95% van de patiënten tevreden is., 139139: Nnmb’s zijn de westerse variant van meisjesbesnijdenis.Het is een misvatting dat nnmb’s niets te maken hebben met meisjesbesnijdenis of jongensbesnijdenis., 141141: De betekenis van ‘noodzakelijk’ is goed gedefinieerd en niet onderhandelbaar.Het is een misvatting dat de betekenis van 'noodzakelijk' onderhandelbaar is., 142142: De emancipatie van intersekse mensen vindt plaats in de maatschappij, niet in ziekenhuizen.Het is een misvatting dat medische kennis noodzakelijk is voor de emancipatie van intersekse mensen., 144144: De ervaringen van intersekse volwassenen zijn net zo relevant als de meer recente ervaringen van kinderen.Het is een misvatting dat nnmb’s in het verleden moeten worden gezien in de ‘tijdgeest’., 145145: Het Nederlandse rechtsstelsel biedt in de praktijk niet of nauwelijks de gelegenheid een klacht over nnmb’s in te dienen.Het is een misvatting dat bij de IGJ geen klachten over nnmb’s bekend zijn (en dat het rechtsstelsel verschillende wegen biedt om een klacht in te dienen)..

126
Intersekse-emancipatie vindt plaats in de maatschappij; artsen spelen daarin een ondergeschikte rol.
Het is een misvatting dat artsen de grootste bedreiging vormen voor de lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse mensen.


127
Intersekseorganisaties zijn ondergefinancieerd en onderbemenst; dit werkt de emancipatie van intersekse personen tegen.
Het is een misvatting dat intersekseorganisaties evenveel kans hebben hun verhaal te vertellen als gezondheidswerkers.


128
Nnmb’s vormen slechts een klein deel van de mensenrechtenschendingen waar intersekse mensen mee te maken hebben.
Het is een misvatting dat alle rechten gerespecteerd worden als er geen nnmb’s meer worden uitgevoerd.


129
De overheid moet nnmb’s actief bestrijden.
Het is een misvatting dat de overheid regulering van nnmb’s moet overlaten aan artsen, ouders en patiënten.


130
De rechten van intersekse mensen worden in Nederland ernstig geschonden; dat is ook vastgesteld door tal van nationale, regionale, en internationale gremia.
Het is een misvatting dat alleen activisten om maatregelen vragen.


131
Moeten zwijgen is ook discriminatie.
Het is een misvatting dat het niet ervaren van discriminatie betekent dat er geen sprake is van discriminatie.


132
De rechten van intersekse mensen worden op tal van gebieden geschonden.
Het is een misvatting dat mensenrechtendeskundigen alleen een probleem hebben met de aantasting van de lichamelijke integriteit van intersekse kinderen.


133
De naam van de mensenrechtenschending is niet belangrijk, het niveau waarop de schending plaats vindt wél.
Het is een misvatting dat onnodige medische behandeling zonder toestemming van het kind wel/niet als foltering kan worden beschouwd.


134
Ouders die proxy consent geven voor nnmb’s schenden straffeloos de rechten van hun kind.
Het is een misvatting dat ouders toestemming kunnen geven voor uitstelbare medische behandelingen.


135
Alleen als een kind oud genoeg is om de gevolgen te overzien, kan het kind vrije en volledig geïnformeerde toestemming voor een geslachtsbevestigende behandeling geven.
Het is een misvatting dat een medische behandeling mag, omdat (ook) het kind toestemming heeft gegeven.


136
Mensenrechten zijn niet onderhandelbaar: ze worden gerespecteerd of ze worden geschonden.
Het is een misvatting dat 5 nnmb’s minder erg is dan 100 nnmb’s.


137
Tevredenheid is geen maatstaf voor het mogen schenden van rechten (zo die tevredenheid al meetbaar is).
Het is een misvatting dat nnmb’s zijn toegestaan als 95% van de patiënten tevreden is.


138
Consent of proxy consent heeft beperkingen.
Het is een misvatting dat geïnformeerde toestemming een ‘carte blanche’ is voor artsen.


139
Nnmb’s zijn de westerse variant van meisjesbesnijdenis.
Het is een misvatting dat nnmb’s niets te maken hebben met meisjesbesnijdenis of jongensbesnijdenis.


140
Intersekse vluchtelingen hebben recht op asiel in Nederland.
Het is een misvatting dat een kind uit een andere cultuur wél mag worden genormaliseerd.


141
De betekenis van ‘noodzakelijk’ is goed gedefinieerd en niet onderhandelbaar.
Het is een misvatting dat de betekenis van 'noodzakelijk' onderhandelbaar is.


142
De emancipatie van intersekse mensen vindt plaats in de maatschappij, niet in ziekenhuizen.
Het is een misvatting dat medische kennis noodzakelijk is voor de emancipatie van intersekse mensen.


143
Demedicalisering is noodzakelijk; het leidt tot goedkopere én betere zorg voor intersekse mensen.
Het is een misvatting dat demedicalisering niet nodig is.


144
De ervaringen van intersekse volwassenen zijn net zo relevant als de meer recente ervaringen van kinderen.
Het is een misvatting dat nnmb’s in het verleden moeten worden gezien in de ‘tijdgeest’.


145
Het Nederlandse rechtsstelsel biedt in de praktijk niet of nauwelijks de gelegenheid een klacht over nnmb’s in te dienen.
Het is een misvatting dat bij de IGJ geen klachten over nnmb’s bekend zijn (en dat het rechtsstelsel verschillende wegen biedt om een klacht in te dienen).


Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Rechten hebben en het recht aan je kant krijgen om je rechten te kunnen opeisen, is feitelijk hetzelfde probleem. Ook al hebben tal van instanties aangegeven dat het recht van het kind op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking belangrijker is dan het recht van de ouders om over de lichamelijke integriteit van het kind te beslissen, dan nóg is er in Nederland wetgeving die het tegenovergestelde zegt. Gezien de verdragen die Nederland heeft geratificeerd is verandering nodig, maar tal van misvattingen kunnen goede wetgeving – wetgeving die in lijn is met de internationale verdragen- in de weg staan.

Belangrijke hoofdstukken in deze sectie zijn: 146146: De vraag om wetgeving is actueel, het eerder geleden leed ook.Het is een misvatting dat dit gaat over operaties van 20 jaar geleden., 147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen., 148148: Nederland heeft geen wetgeving waarmee nnmb’s effectief en efficiënt kunnen worden aangepakt.Het is een misvatting dat Nederland al goede wetgeving heeft die de rechten van het kind beschermt., 150150: Mensenrechten zijn in wetgeving vastgelegd.Het is een misvatting dat mensenrechten niet in wetgeving zijn vastgelegd., 151151: Argumenten voor nnmb’s zijn gebaseerd op drogredenen.Het is een misvatting dat er goede redenen zijn om nnmb’s niet wettelijk te reguleren., 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen., 153153: Nnmb’s omvatten alle uitstelbare medische handelingen die zonder de vrije en volledig geïnformeerde toestemming bij intersekse kinderen worden uitgevoerd.Het is een misvatting dat de Wettelijke Regulering alleen betrekking moet hebben op chirurgische ingrepen., 154154: Wat verstaan wordt onder medisch noodzakelijk kan in wetgeving worden vastgelegd zonder een uitputtende opsomming van medische handelingen.Het is een misvatting dat niet duidelijk is wat onder nnmb’s valt., 158158: De wettelijk regulering van nnmb’s moet het voor ouders onmogelijk maken hun kind buiten Nederland een nnmb te laten ondergaan.Het is een misvatting dat ouders ‘naar het buitenland’ kunnen gaan., 165165: De Wettelijke Regulering moet voor alle kinderen en in alle situaties gelden.Het is een misvatting dat het uitmaakt of mensen de term intersekse of DSD gebruiken., 171171: Overleg over nnmb’s met gezondheidswerkers is bewezen ineffectief gebleken.Het is een misvatting dat overleg beter werkt dan de Wettelijke Regulering., 171171: Overleg over nnmb’s met gezondheidswerkers is bewezen ineffectief gebleken.Het is een misvatting dat overleg beter werkt dan de Wettelijke Regulering..

146
De vraag om wetgeving is actueel, het eerder geleden leed ook.
Het is een misvatting dat dit gaat over operaties van 20 jaar geleden.


147
Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.
Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen.


148
Nederland heeft geen wetgeving waarmee nnmb’s effectief en efficiënt kunnen worden aangepakt.
Het is een misvatting dat Nederland al goede wetgeving heeft die de rechten van het kind beschermt.


149
Het Nederlandse rechtsstelsel biedt intersekse mensen niet of nauwelijks de mogelijkheid een klacht in te dienen over de schending van hun rechten door gezondheidswerkers.
Het is een misvatting dat Nederlandse wetgeving intersekse mensen voldoende toegang geeft tot het rechtsstelsel.


150
Mensenrechten zijn in wetgeving vastgelegd.
Het is een misvatting dat mensenrechten niet in wetgeving zijn vastgelegd.


151
Argumenten voor nnmb’s zijn gebaseerd op drogredenen.
Het is een misvatting dat er goede redenen zijn om nnmb’s niet wettelijk te reguleren.


152
NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.
Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen.


153
Nnmb’s omvatten alle uitstelbare medische handelingen die zonder de vrije en volledig geïnformeerde toestemming bij intersekse kinderen worden uitgevoerd.
Het is een misvatting dat de Wettelijke Regulering alleen betrekking moet hebben op chirurgische ingrepen.


154
Wat verstaan wordt onder medisch noodzakelijk kan in wetgeving worden vastgelegd zonder een uitputtende opsomming van medische handelingen.
Het is een misvatting dat niet duidelijk is wat onder nnmb’s valt.


155
In Nederland worden de rechten van intersekse kinderen systemisch en institutioneel geschonden.
Het is een misvatting dat in Nederland geen sprake is van institutionele mensenrechtenschendingen.


156
Nnmb's moeten op dezelfde wijze worden bestreden en voorkomen als meisjesbesnijdenis.
Het is een misvatting dat te weinig nnmb's worden uitgevoerd om wetgeving voor in te stellen.


157
Zonder de Wettelijke Regulering schendt Nederland het internationaal recht.
Het is een misvatting dat de Wettelijke Regulering optioneel is.


158
De wettelijk regulering van nnmb’s moet het voor ouders onmogelijk maken hun kind buiten Nederland een nnmb te laten ondergaan.
Het is een misvatting dat ouders ‘naar het buitenland’ kunnen gaan.


159
Zelfregulering van gezondheidswerkers via medische richtlijnen voor nnmb’s is bewezen ineffectief.
Het is een misvatting dat een richtlijn de Wettelijke Regulering overbodig maakt.


160
Medische richtlijnen zijn na de Wettelijke Regulering nog steeds noodzakelijk.
Het is een misvatting dat een medische richtlijn niet nodig is.


161
De Wettelijke Regulering moet onafhankelijk zijn van diagnoses.
Het is een misvatting dat moet worden opgenomen/uitgesloten in de Wettelijke Regulering.


162
De Wettelijke Regulering moet onafhankelijk zijn van classificaties (zoals DSD).
Het is een misvatting dat in toekomstige wetgeving het acroniem DSD kan worden gebruikt.


163
De Wettelijke Regulering moet vrij zijn van woorden die intersekse personen als een minderwaardige groep ten opzichte van de rest van de maatschappij presenteren.
Het is een misvatting dat de woorden ‘stoornissen’, ‘verschillen’ of ‘variaties’ bruikbaar zijn in wetgeving of in onderzoek.


164
De Wettelijke Regulering moet zo inclusief mogelijk zijn, daarom moet het woord intersekse niet worden gebruikt.
Het is een misvatting dat in toekomstige wetgeving per se het woord intersekse moet worden gebruikt.


165
De Wettelijke Regulering moet voor alle kinderen en in alle situaties gelden.
Het is een misvatting dat het uitmaakt of mensen de term intersekse of DSD gebruiken.


166
De Wettelijke Regulering vormt geen beperking voor behandelingen aan het genitaal die aantoonbaar medisch noodzakelijke zijn of waarvoor het kind zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming heeft gegeven.
Het is een misvatting dat regulering alle medische behandelingen aan het genitaal onmogelijk maakt.


167
Het moet voor ouders onmogelijk zijn zich uit te spreken tegen de Wettelijke Regulering.
Het is een misvatting dat ouders zich moeten kunnen uitspreken tegen de Wettelijke Regulering.


168
Niet onderbouwde argumenten, drogredenen, en misinformatie behoren uitgesloten te worden in een discussie over de Wettelijke Regulering.
Het is een misvatting dat de Wettelijke Regulering veel kinderen zou schaden.


169
Overleg met jongere artsen leidt te langzaam tot het beëindigen van de mensenrechtenschendingen.
Het is een misvatting dat jonge artsen heel anders tegen nnmb’s aankijken.


170
Medische richtlijnen, zelfs die waarin nnmb’s worden afgeraden, zijn bewezen ineffectief gebleken.
Het is een misvatting dat er al medische richtlijnen zijn die nnmb’s verbieden.


171
Overleg over nnmb’s met gezondheidswerkers is bewezen ineffectief gebleken.
Het is een misvatting dat overleg beter werkt dan de Wettelijke Regulering.


172
Ernstige schendingen van mensenrechten horen in het strafrecht.
Het is een misvatting dat nnmb’s niet in het strafrecht thuishoren.


Als later wordt teruggekeken naar de verschuiving van een medisch paradigma naar een mensenrechtenparadigma, zullen de discussies over DSD en over het beëindigen van operaties op jonge kinderen grotendeels vergeten zijn. Wat zal blijven is de overtuiging dat intersekse personen mensenrechten hebben en dat die rechten lange tijd geschonden zijn. Negentig tot honderd jaar later zullen er nog steeds slachtoffers van die schendingen leven. Zij zullen zich tot aan het einde van hun leven afvragen waarom zij niet mochten zijn zoals zij waren.

173
Net als intersekse mensen worden ook dolfijnen vaak verkeerd begrepen.
Het is een misvatting dat het antwoord op de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles ‘42’ is.