MISVATTINGEN#173Het ultieme antwoord

 1. In dit laatste hoofdstuk wordt met een knipoog gesuggereerd dat het antwoord op de Ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles wellicht eerder te vinden is in ethische principes zoals het categorische imperatief van Immanuel Kant, dan in het fictieve “42” uit The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.
 2. Verder worden de twee kernboodschappen van Misvattingen over Intersekse nog een keer herhaald:
  1. De strikte man/vrouw-categorieën  moeten worden losgelaten en seksediversiteit moet worden erkend als een eindeloze hoeveelheid gelijkwaardige variaties.
  2. Het uiteindelijke doel is het laten verdwijnen van de categorie ‘intersekse’ en het omarmen van seksediversiteit als een inclusieve term, vergelijkbaar met hoe andere voorheen als ziekte beschouwde sociale constructies zijn gedepathologiseerd.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 173

Het antwoord op de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles

Een knipoog naar het getal 42, dolfijnen, en Kant.

Misschien luidt het juiste antwoord op de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles: “Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde”. 1Handel alleen volgens die maxime (een principe dat gebaseerd is op wat het individu wil) waarvan men tegelijkertijd kan willen dat ze een algemene wet wordt. Dit is het categorische imperatief van Immanuel Kant, de basis van de ethiek die ten grondslag ligt aan het beleid en het handelen van NNID.

Hoewel dit antwoord beter te begrijpen lijkt dan ‘42’, blijft onbekend hoe de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles luidt.242 als antwoord op ‘de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles’ is een grap uit The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy van Douglas Adams. https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_antwoord_op_de_ultieme_vraag_over_het_Leven,_het_Universum,_en_Alles

Intersekse is een categorie (of ‘hokje’) die bedacht is om twee andere categorieën, man en vrouw, te beschermen. In plaats van te proberen de 172 eerder beschreven misvattingen te weerleggen, is er een betere oplossing: stop met het hardnekkig vasthouden aan een oppositioneel man/vrouw-beeld en erken dat seksediversiteit eindeloos veel gelijkwaardige variaties kent.

Ieder mens is anders en alle mensen zijn gelijkwaardig. Er is geen enkele reden om 1,1 procent van de mensen op gekunstelde wijze anders te behandelen dan de overige 98,9 procent. Als we dat erkennen, zal de ‘diagnose’ DSD worden toegevoegd aan andere ooit als ziekte beschouwde sociale constructies als hysterie 3Al in de Griekse oudheid werd gedacht dat de baarmoeder gelinkt was met de hersenen. Hoewel de precieze betekenis door de eeuwen heen veranderde, was de ‘ziekte’ bijna altijd gekoppeld aan het gedrag of aan de seksualiteit van vrouwen. Lange tijd werd gedacht dat ‘massage van de genitaliën’ de beste behandeling van hysterie zou zijn. Vanaf begin 20ste eeuw werd hysterie meer gezien als wat nu een angststoornis of depressie wordt genoemd. In 1980 werd hysterie geschrapt uit de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) van de American Psychiatric Association. , onanie 4Onanie, beter bekend als masturbatie, werd lang als ziekte gezien die zou leiden tot o.a. onherstelbare hersenbeschadiging; verwijdering van de clitoris werd als een afdoende behandeling beschouwd [1]. De Amerikaanse seksuoloog Alfred Kinsey betoogde in de jaren 1940/1950 dat masturbatie normaal is voor zowel mannen als vrouwen. Masturbatie is sinds 1968 verwijderd uit Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) van de American Psychiatric Association., sodomie/homoseksualiteit 5In 1973 werd door de American Psychiatric Association (APA) besloten homoseksualiteit niet meer als psychiatrische ziekte te beschouwen [3]. Toch zag 71 procent van de Nederlandse huisartsen homoseksualiteit in 1973 als een afwijking; 64 procent vond “dat het goed zou zijn als iedere homoseksueel naar een psychiater ging om vast te stellen of hij al dan niet kan worden genezen” (conversie therapie) [2]. Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van ziekten. Tegenwoordig wordt 17 mei gevierd als ‘IDAHOBIT, International Day Against HOmophobia, Biphobia, Intersexphobia and Transphobia’., transseksualiteit 6De diagnose transseksualiteit is door de World Health Organization in de ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) hernoemd tot ‘genderidentiteitsstoornis’. In de ICD-11 werd dit vervangen door ‘genderincongruentie’ dat bovendien werd verplaatst van het hoofdstuk “Geestes- en gedragsstoornissen” naar het nieuwe hoofdstuk “Aandoeningen die verband houden met de seksuele gezondheid”. Transgenderorganisaties zien dit als een belangrijke stap naar verdere depathologisering. en drapetomanie 7 Drapetomenie werd in 1851 door de Amerikaanse arts Samuel A. Cartwright beschreven als de psychische aandoening die tot slaaf gemaakte mensen ertoe aanzette om te vluchten. De oorzaak hiervan zou liggen bij een te vriendschappelijke behandeling van de tot slaaf gemaakte persoon. Tegenwoordig is algemeen aanvaard dat drapetomenie racistische pseudowetenschap is. waarmee de emancipatie van groepen lange tijd werd tegengewerkt. Dit zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat intersekse als categorie zal verdwijnen en dat seksediversiteit als inclusieve term zal blijven bestaan.

Standpunt NNID

Net als intersekse mensen worden ook dolfijnen vaak verkeerd begrepen

“Merkwaardig genoeg hadden de dolfijnen […] vele pogingen ondernomen om de mensheid op het gevaar te wijzen; maar de meeste van hun mededelingen werden verkeerd geïnterpreteerd als amusante pogingen om voetballen te meppen of naar lekkernijen te fluiten, zodat ze het uiteindelijk opgaven en de Aarde op eigen kracht verlieten, kort voordat de Vogons aankwamen.

Het laatste dolfijnbericht ooit werd verkeerd geïnterpreteerd als een verrassend verfijnde poging om een dubbel achterwaartse salto door een hoepel te maken terwijl ze de ‘ Star-Spangled Banner’ floten, maar in feite was de boodschap deze: Vaarwel en bedankt voor alle vis.”

—Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

Wat mensen zeggen


 • Basisregel
  Don’t Panic.[a]
  — Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

 • Intelligentie
  Op de planeet Aarde had de mens bijvoorbeeld altijd aangenomen dat hij intelligenter was dan dolfijnen omdat hij zoveel bereikt had – het wiel, New York, oorlogen enzovoort – terwijl het enige wat de dolfijnen ooit gedaan hadden was lekker in het water ronddobberen. Maar omgekeerd geloofden de dolfijnen altijd dat ze veel intelligenter waren dan de mens – om precies dezelfde redenen.[b]
  — Douglas Adams,  The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

 • Fuck
  “Het meest onbeschaamde gebruik van het woord ‘Fuck’  in een serieus scenario. Het is erg prestigieus.”
  “Ik begrijp het”, zei Arthur, “en wat krijg je daarvoor?'”.[c]
  — Douglas Adams, de oorspronkelijke Britse versie van The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

 • België
  “Het meest onbeschaamde gebruik van welk woord?” vroeg Arthur, met een vastberaden poging om zijn hersenen in neutraal te houden.
  “België,” zei het meisje, “ik zeg het liever niet.”
  “België?” riep Arthur uit.
  Een dronken luiaard met zeven tenen waggelde voorbij, staarde naar het woord en wierp zich achterover naar een wazig kijkende pterodactil, brullend van ongenoegen.
  “Hebben we het,” zei Arthur, “over het zeer vlakke land, met die EEG en de mist?”
  “Wat?” zei het meisje.
  “België,” zei Arthur.
  “Raaaaaarrrchchchchchch!” krijste de pterodactylus.
  “Grrruuuuuurrrghhh,” beaamde de luiaard met zeven tenen.
  “Ze denken vast aan Oostende Hoverport,” mompelde Arthur. Hij draaide zich terug naar het meisje.
  “Ben je eigenlijk ooit in België geweest?” vroeg hij fel en ze sloeg hem bijna.
  “Ik denk,” zei ze, zichzelf inhoudend, “dat je dat soort opmerkingen moet beperken tot iets kunstzinnigs.”
  “Je klinkt alsof ik net iets onuitsprekelijk onbeleefd heb gezegd.”
  “Dat deed je.”
  In de moderne Galaxy van vandaag de dag wordt er natuurlijk nog maar weinig als onuitspreekbaar beschouwd. Veel woorden en uitdrukkingen die nog maar een paar decennia geleden als zo onsmakelijk expliciet werden beschouwd dat, als ze alleen al in het openbaar zouden worden uitgesproken, de dader gemeden zou worden, uit de beleefde samenleving zou worden geweerd en in extreme gevallen door de longen zou worden geschoten, worden nu als zeer gezond en gepast beschouwd en het gebruik ervan in het dagelijks spraakgebruik en schrijven wordt gezien als bewijs van een goed aangepaste, ontspannen en totaal niet opgefokte persoonlijkheid.
  […]
  Maar ook al zijn woorden als ‘joojooflop,’ ‘swut,’8Swut is het woord dat in de Amerikaanse versie is gebruikt in plaats van shit. en ‘turlingdrome’ nu perfect aanvaardbaar in het algemeen gebruik, er is één woord dat nog steeds niet door de beugel kan. Het concept dat het belichaamt is zo weerzinwekkend dat de publicatie of uitzending van het woord absoluut verboden is in alle delen van de Melkweg, behalve voor gebruik in Serious Screenplays. Er is ook, of was, één planeet waar ze niet wisten wat het betekende, de stomme turlingdromes.
  “Ik begrijp het,” zei Arthur, die het niet begreep, “dus wat krijg je als je de naam van een volkomen onschuldig, zij het ietwat saai Europees land gratuit in een Serieus Scenario gebruikt?”.[d]
  — Douglas Adams, Amerikaanse uitgave van The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

Alle citaten in dit hoofdstuk zijn overgenomen uit The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, een sciencefictionkomedie van Douglas Adams. Oorspronkelijk was het een radiokomedie die in 1978 werd uitgezonden op BBC Radio 4. Later werd het aangepast aan andere formats, waaronder romans, toneelvoorstellingen, stripboeken, een tv-serie uit 1981, een tekst avonturenspel uit 1984 en een speelfilm uit 2005.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Drielsma A. Onanie genezen door amputatie van de clitoris. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 1862;6:618.
 2. Sanders G. Homofobie: blijk van een verkrampte levenshouding. Huisarts & Praktijk. 1980;4(9 oktober):26-30.
 3. Stoller RJ, Marmor J, Bieber I, Gold R, Socarides CW, Green R, et al. A symposium: Should homosexuality be in the APA nomenclature? American Journal of Psychiatry. 1973;130(11):1207-1216. https://doi.org/10.1176/ajp.130.11.1207