MISVATTINGEN#168Kinderen beschadigen

 1. Een verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen bij intersekse kinderen zou hen niet schaden, in tegenstelling tot wat sommige gezondheidswerkers beweren.
 2. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze behandelingen positieve effecten hebben, en intersekse organisaties pleiten niet voor een totaalverbod, maar voor uitstel van behandelingen tot kinderen oud genoeg zijn om zelf te beslissen.
 3. Kinderen die geen nnmb’s ondergaan, lijken geen schade te ondervinden, terwijl nnmb’s wel risico’s met zich meebrengen. Steeds meer gezondheidswerkers erkennen het belang van stoppen met deze behandelingen voor de gezondheid van intersekse kinderen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 168

Intersekse kinderen worden beschadigd door nnmb’s, niet door even wachten

Gezondheidswerkers die zeggen dat een verbod op nnmb’s 1Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: de interseksegemeenschap vraagt niet om een verbod, maar om een Wettelijke Regulering zodat gewacht wordt met onnodige medische behandelingen tot het kind oud genoeg is om zelf te beslissen. veel kinderen zouden schaden, negeren onderzoek dat zegt dat juist de nnmb’s schade aanrichten. Het is dan ook een op drogredenen gebaseerde misvatting dat de Wettelijke Regulering kinderen zouden schaden.

Even wachten schaadt niet

Dat nnmb’s kinderen gelukkiger maken, of anderszins een positief effect zouden hebben, is niet met valide wetenschappelijk onderzoek vastgesteld (zie o.a. 5757: Nnmb’s hebben een experimenteel karakter en zijn daarom geen normale medische behandelingen.Het is een misvatting dat nnmb’s medische behandelingen zijn. en voetnoot 234 op pagina 75); het is een valse boodschap die door gezondheidswerkers impliciet of expliciet in de voorlichting aan ouders gestopt wordt.

onderzoek laat zien dat veel mensen die op dit moment nog gezien worden door een arts niet vinden dat een vroege operatie beter is dan een operatie op latere leeftijd 100100: Tevredenheidsonderzoek schetst een te positief beeld en tevredenheid is geen legitimering voor nnmb’s.Het is een misvatting dat de meeste kinderen tevreden terugkijken op een genitale operatie. en 101101: Door het grote aantal vertekeningen is tevredenheidsonderzoek wetenschappelijk zeer zwak, zo niet onmogelijk.Het is een misvatting dat intersekse kinderen (of volwassenen) kunnen aangeven of hun vroege ‘normaliserende’ behandeling goed was.. De intersekseorganisaties willen overigens geen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen, maar een Wettelijke Regulering van behandelingen die uitgesteld kunnen worden 6767: Genitale operaties of behandelingen hoeven niet te worden verboden; nnmb’s moeten wel wettelijk gereguleerd worden.Het is een misvatting dat artsen straks helemaal geen genitale operaties of behandelingen meer kunnen verrichten., 6868: Kinderen hoeven voor een geslachtsbevestigende behandeling niet te wachten tot zij 18 jaar zijn.Het is een misvatting dat kinderen voortaan moeten wachten tot ze 18 jaar zijn voordat ze een geslachtsbevestigende behandeling kunnen ondergaan. en 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen.. Dit betekent dat kinderen niets wordt ontzegd 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie)., 151151: Argumenten voor nnmb’s zijn gebaseerd op drogredenen.Het is een misvatting dat er goede redenen zijn om nnmb’s niet wettelijk te reguleren. en 168168: Niet onderbouwde argumenten, drogredenen, en misinformatie behoren uitgesloten te worden in een discussie over de Wettelijke Regulering.Het is een misvatting dat de Wettelijke Regulering veel kinderen zou schaden.; ze moeten alleen wachten tot ze zelf de gevolgen van een medische behandeling kunnen overzien (zie 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen. voor meer informatie over leeftijdsgrenzen).

Daarnaast is het een niet onderzochte en onbewezen aanname dat kinderen die geen nnmb ondergaan op enige wijze geschaad worden – wel is er steeds meer bewijs dat nnmb’s wel schade opleveren 5555: Operaties op jonge kinderen hebben ernstige gevolgen en zijn daarom onethisch als ze hadden kunnen worden uitgesteld.Het is een misvatting dat jong opereren geen nadelen heeft. en 6161: Nnmb’s kunnen ernstige negatieve gevolgen voor het kind hebben.Het is een misvatting dat nnmb’s geen negatieve gevolgen hebben voor het kind.. Ook zijn er steeds meer voorbeelden van intersekse kinderen die zonder nnmb prima functioneren[2 , 4 , 5 , 6] en een maatschappij die minder problemen oplevert dan gezondheidswerkers veronderstellen [1 , 3]. Ook steeds meer gezondheidswerkers en medische organisaties zien in dat stoppen met nnmb’s bijdraagt aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het kind 6565: Intersekse resulteert uit zichzelf niet in psychische problemen.Het is een misvatting dat intersekse psychische problemen tot gevolg heeft. en 6666: Artsen moeten zich uitspreken tegen nnmb’s, ook als die buiten hun eigen vakgebied liggen.Het is een misvatting dat alle artsen voor vroege operaties zijn..

Standpunt NNID

Niet onderbouwde argumenten, drogredenen, en misinformatie behoren uitgesloten te worden in een discussie over de Wettelijke Regulering

Goed uitgevoerd onderzoek naar de vermeende voordelen van vroege medische behandelingen op de kwaliteit van leven ontbreekt. Onderzoek naar het uitstellen van medische behandelingen ontbreekt eveneens. Wel is duidelijk dat tegenwoordig een belangrijk deel van de intersekse personen psychische problemen heeft. Toen John Money in de jaren 1950 onderzoek deed onder een grote groep intersekse personen, viel het hem op dat er nauwelijks psychopathologie in de groep aanwezig was (zie voetnoot 234 op pagina 75). Afgezien dat het uit ethische overwegingen noodzakelijk is om bij twee onbewezen behandelmethoden voor de minst ingrijpende te kiezen, lijkt het proefschrift van John Money aan te geven dat de huidige psychische problemen eerder een gevolg zijn van de behandeling dan dat zij voortkomen uit intersekse zelf.

Wat mensen zeggen


 • Opofferen
  Hoeveel DSD-kinderen moet je opofferen voordat de maatschappij aan diversiteit gewend is.[a]
  — Barbara Kortmann, kinderuroloog – 2023

 • Tekortdoen
  Met een verbod zou je heel veel kinderen tekortdoen.[b]
  — Barbara Kortmann, kinderuroloog – 2021

 • Benadelen
  ’Als er een verbod zou komen, zal je een groot deel van de DSD-kinderen ernstig benadelen’, zegt Robert de Gier, kinderuroloog bij het Radboudumc. ‘Je ontneemt ouders en kind keuzemogelijkheden. Je dwingt dan bijvoorbeeld een meisje op te groeien met iets dat er gewoon uitziet als een piemel.’ [c]
  — Robert de Gier, kinderuroloog – 2023

 • Ik ga echt niet douchen met anderen
  Kinderendocrinoloog Hannema wijst erop dat ook als DSD-kinderen wél geopereerd zijn, het geslachtsdeel er vaak niet uitziet zoals bij anderen. „Die zeggen: ‘Ik ga echt niet douchen met anderen’.”[d]
  — Sabine Hannema, kinderendocrinoloog – 2023

 • Frummel
  De meeste jongens hebben een piemeltje, de meeste meisjes hebben een spleetje. Maar sommige kinderen hebben net als jij en ik een frummel. Nana zegt dat wij extra speciaal zijn! Dus daar ben ik best wel trots op.[e]
  — Martina Engel, moeder van een intersekse kind en auteur van ‘Onder mijn broekje’ een voorlichtingsboekje voor kinderen van 3-4 jaar. – 2018
 1. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 2. Hulshof A. Kinderen met een onduidelijk geslacht: soms is vroeg opereren beter dan niets doen: Interview Kinderuroloog Barbara Kortmann, Trouw Amsterdam, Nederland2021 [bewerkt 24 februari 2021; geraadpleegd 26 maart 2021 2021]. 24 februari 2021. URL: https://www.trouw.nl/zorg/kinderen-met-een-onduidelijk-geslacht-soms-is-vroeg-opereren-beter-dan-niets-doen~b5f57d61/.
 3. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 4. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 5. Engel M, Lique W. Onder mijn broekje, 2018. https://www.seksediversiteit.nl/basis/vertellen/
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Aerts L, Coppejans E, van der Have M. Intersekse – 1 op de 90 (Intersex – 1 in 90) – Catalogus bij de tentoonstelling. Amsterdam: Open Mind; 2023.
 2. Aerts L, van Driel E. Meisjesjongensmix. Netherlands, 2020. video 7:30 minuten.
 3. Hegarty P, Smith A. Public understanding of intersex: an update on recent findings. International Journal of Impotence Research. 2022. https://doi.org/10.1038/s41443-021-00485-w
 4. Knight K, Tamar-Mattis S. “I want to be like nature made me”: Medically Unnecessary Surgeries on Intersex Children in the US. New York, NY, USA: Human Rights Watch / interAct, July 2017. ISBN 978-1-6231-35027.
 5. Lohman E, Lohman S. Raising Rosie. Philadelphia, PA, USA: Jessica Kingsley Publishers; 2018. ISBN: 978 1 78450 652 0
 6. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.