MISVATTINGEN#165Voor alle kinderen

  1. Niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder vrije en volledig geïnformeerde toestemming van een kind schenden altijd mensenrechten, ongeacht de diagnose, niet alleen bij intersekse kinderen.
  2. Het maakt niet uit of mensen zichzelf identificeren als intersekse, DSD, of iets anders; gelijke bescherming van mensenrechten moet gelden voor alle kinderen die te jong zijn om toestemming te geven voor niet-noodzakelijke medische behandelingen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 165

Een Wettelijke Regulering voor alle kinderen, in alle situaties

Niet-noodzakelijke medische behandelingen waarvoor een kind zelf geen vrije en volledig geïnformeerde toestemming voor heeft gegeven zijn altijd een mensenrechtenschending, niet alleen bij intersekse kinderen.

Niemand anders behandelen

Of veel mensen zich intersekse noemen, of DSD, of iets anders, is voor het beschermen van mensenrechten niet relevant. Omdat het onwenselijk is groepen in de maatschappij anders te behandelen, behoort de Wettelijke Regulering voor het consent bij niet-noodzakelijke medische behandelingen te gelden voor alle kinderen die te jong zijn om zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming te geven voor zo’n behandeling.

De noodzaak om alle kinderen te beschermen, volgt o.a. uit artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag:

Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling.

Daarnaast kan voor de onderbouwing van deze noodzakelijkheid een beroep worden gedaan op internationale en transnationale verdragen waarin wordt gesproken over het recht op lichamelijke integriteit, het verbod op marteling, het recht op gezondheid, het recht op leven (zie hoofdstuk 147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen.).

Standpunt NNID

De Wettelijke Regulering moet voor alle kinderen en in alle situaties gelden

Wetgeving moet zo inclusief mogelijk zijn. Als een wet niet kan gelden voor alle kinderen in alle situaties, moet worden uitgegaan van het inclusieve begrip seksediversiteit.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
    — NNID – 2023
  1. Helaasdit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.