MISVATTINGEN#165Voor alle kinderen
  1. Niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder vrije en volledig geïnformeerde toestemming van een kind schenden altijd mensenrechten, ongeacht de diagnose, niet alleen bij intersekse kinderen.
  2. Het maakt niet uit of mensen zichzelf identificeren als intersekse, DSD, of iets anders; gelijke bescherming van mensenrechten moet gelden voor alle kinderen die te jong zijn om toestemming te geven voor niet-noodzakelijke medische behandelingen.

HOOFDSTUK 165

Een Wettelijke Regulering voor alle kinderen, in alle situaties

Niet-noodzakelijke medische behandelingen waarvoor een kind zelf geen vrije en volledig geïnformeerde toestemming voor heeft gegeven zijn altijd een mensenrechtenschending, niet alleen bij intersekse kinderen.

Niemand anders behandelen

Of veel mensen zich intersekse noemen, of DSD, of iets anders, is voor het beschermen van mensenrechten niet relevant. Omdat het onwenselijk is groepen in de maatschappij anders te behandelen, behoort de Wettelijke Regulering voor het consent bij niet-noodzakelijke medische behandelingen te gelden voor alle kinderen die te jong zijn om zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming te geven voor zo’n behandeling.

Standpunt NNID

De Wettelijke Regulering moet voor alle kinderen en in alle situaties gelden

Wetgeving moet zo inclusief mogelijk zijn. Als een wet niet kan gelden voor alle kinderen in alle situaties, moet worden uitgegaan van het inclusieve begrip seksediversiteit.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
    — NNID – 2023
  1. Helaasdit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.