MISVATTINGEN#164Intersekse? Seksediversiteit!

  1. Hoewel intersekse binnen mensenrechtenorganisaties de gebruikelijke aanduiding is, moet de Wettelijke Regulering bij voorkeur gericht zijn op alle kinderen en niet op een enkele groep.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 164

Het woord intersekse hoeft niet in wetgeving te worden gebruikt

Wetgeving moet het liefst gelden vooriedereen. Daarom moeten inclusieve termen zoals seksediversiteit worden gebruikt.

Seksediversiteit

Hoewel intersekse binnen mensenrechtenorganisaties de gebruikelijke aanduiding is, moet de Wettelijke Regulering bij voorkeur gericht zijn op alle kinderen en niet op een enkele groep (zie ook 165165: De Wettelijke Regulering moet voor alle kinderen en in alle situaties gelden.Het is een misvatting dat het uitmaakt of mensen de term intersekse of DSD gebruiken.). Seksediv ersiteit is het inclusieve woord dat hier bruikbaar is.

Standpunt NNID

De Wettelijke Regulering moet zo inclusief mogelijk zijn, daarom moet het woord intersekse niet worden gebruikt

Wetgeving moet zo inclusief mogelijk zijn. Als een wet niet kan gelden voor alle kinderen in alle situaties, moet worden uitgegaan van het inclusieve begrip seksediversiteit.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
    — NNID – 2023
  1. Helaasdit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.