MISVATTINGEN#162Geen DSD in wetgeving

 1. DSD en intersekse zijn niet hetzelfde; een telling op basis van geslachtskenmerken is breder en omvat meer mensen dan DSD-diagnoses.
 2. Het gebruik van het acroniem DSD heeft implicaties, omdat het een medische connotatie heeft door het woord “disorder”, waardoor het niet neutraal is.
 3. Uit onderzoek blijkt dat 29% van de deelnemers aan het dsd-LIFE onderzoek de term DSD afwijst.
 4. Voor wettelijke bescherming is, als een voor ieder kind geldende regeling niet haalbaar is, het begrip seksediversiteit aan te raden, omdat het inclusiever is dan DSD.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 162

De Wettelijke Regulering moet onafhankelijk zijn van classificaties (zoals DSD)

NNMB’s zijn in alle gevallen onacceptabel, niet alleen bij DSD-diagnoses. Ook om te voorkomen dat gezondheidswerkers ‘gaten in de wet’ opzoeken door andere diagnose namen te gebruiken, moeten worden voorkomen dat wetgeving afhankelijk is van een medische classificatie.

DSD is meer dan een naam

In 4444: DSD is niet hetzelfde als intersekse.Het is een misvatting dat DSD hetzelfde is als intersekse. wordt uitgelegd dat DSD niet hetzelfde is als intersekse en in 1212: Intersekse is niet zeldzaam.Het is een misvatting dat intersekse zeldzaam is. wordt getoond dat een telling op basis van geslachtskenmerken tweemaal zoveel mensen oplevert als een telling op basis van DSD-diagnoses. Specifieke verwijzingen naar DSD in plaats van seksediversiteit sluiten per saldo de helft van het aantal betrokken personen uit.1 Dat de helft van de betrokkenen wordt uitgesloten, komt doordat DSD meer is dan ‘gewoon’ een naam. De woorden waar het acroniem voor staat vormen, om met de Amerikaanse auteur E.M. Forster te spreken, eerder een plot dan neutrale kennis. Forster zegt dat ‘the king died and then the queen died’ neutrale informatie is, terwijl ‘the king died and then the queen died of grief’ een plot is[1]. Het woord disorder in DSD maakt het acroniem tot een plot omdat het iets vertelt over het domein waarin de betrokkenen volgens artsen thuishoren: het medische domein. Daarnaast blijkt uit medisch-wetenschappelijk onderzoek dat door 29 procent van de deelnemers aan het dsd-LIFE onderzoek DSD als algemene term wordt afgewezen[2].

Als het politiek niet haalbaar is om wettelijke bescherming tegen nnmb’s voor alle kinderen te bieden 2 Bijvoorbeeld omdat bepaalde (politieke) partijen trans kinderen en jongensbesnijdenis willen uitsluiten. , dan moet worden uitgegaan van het begrip seksediversiteit omdat dit een inclusief begrip is.

Standpunt NNID

De Wettelijke Regulering moet onafhankelijk zijn van classificaties (zoals DSD)

Ten eerste, DSD is geen synoniem voor intersekse. Ten tweede, wetgeving moet zo inclusief mogelijk zijn. Als een wet niet kan gelden voor alle kinderen in alle situaties, moet worden uitgegaan van het inclusieve begrip seksediversiteit.

Wat mensen zeggen


 • Alleen de ernstigste vormen van hypospadie
  Robert de Gier, voorzitter van de werkgroep kinderurologie bij de Nederlandse Vereniging voor Urologie, wil inderdaad hypospadie liever uit het gesprek houden. ‘DSD’s zijn echt de kinderen die een ambigu genitaal hebben.’3De definitie die hier van DSD wordt gegeven, is niet juist. Zie 4242: DSD is duidelijk gedefinieerd, maar de voorbeeld-classificatie is, hoewel veel gebruikt, niet volledig..Het is een misvatting dat er meerdere definities van DSD zijn. voor de officiële definitie.Alleen de ernstigste vormen van hypospadie vallen volgens hem onder DSD. Volgens De Gier moet je hypospadie zien als een ‘sluitingsprobleem’, net als een hazenlip. [a]
  — Robert de Gier, kinderuroloog – 2023

 • Een beetje onduidelijk geslacht
  En in een heel groot deel van de kinderen die geboren worden met een beetje onduidelijk geslacht vinden we geen oorzaak en noem je het uiteindelijk een ernstige vorm van een hypospadie. [b]
  — Barbara Kortmann, kinderuroloog – 2019

 • Hypospadie blijft een genitale ingreep
  Wat wel of niet onder DSD valt was voor de Nivel-onderzoekers niet zo relevant. Zij onderzochten ‘genitale ingrepen’. ‘En hypospadie blijft een genitale ingreep, hoe licht die ook is’, zegt Van Dulmen. [c]
  — Chantal van Dulmen, Onderzoeker Nivel – 2023

 • Gewoon een hypospadie
  Op de vraag of werd doorverwezen naar een DSD-team: “Nee, in [ziekenhuis 1] helemaal niet. Daar waren we echt alleen bij de uroloog, want hij had gewoon een hypospadie en dat moest gewoon geopereerd worden. En toen hoorden we inderdaad die anderen, die waren bij een DSD-team en die hadden een psycholoog. Dus toen hebben we zelf contact opgenomen met de psycholoog van [ziekenhuis 2] en daar hebben we toen een gesprek mee gehad. Ja, toen hebben we dus besloten om over te stappen naar [ziekenhuis 2]” [d]
  — Moeder van een kind met XY-DSD – 2020
 1. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.

 2. Kortmann B. Genitale chirurgie bij DSD. “Ik kan niet toveren” (Transcript presentatie).  NVVS Najaarscongress 2019: Geslachtsvaratie en Seksualiteit: voorbij het binaire denken; 29 November 2019; De Reehorst, Ede: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie; 2019.
 3. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 4. van Lisdonk J, van Ditzhuijzen J, van de Walle R. Het beste voor je kind: Ervaringen van ouders van een kind met een vorm van intersekse/DSD. Utrecht, Nederland: Rutgers, April 2020. Rapport Nr. NL1348MR
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Forster EM. Aspects of the Novel: RosettaBooks; 1927.
 2. Thyen U. DSD Nomenclature, a Report of the Patients Views in the dsd-LIFE Study / ESPE Abstracts (2016) 86 WG1.5 Paris, France: Bioscientifica; 2016 [geraadpleegd 11 april 2021]. 55th Annual Meeting of the ESPE – 10-12 september 2016. URL: https://abstracts.eurospe.org/hrp/0086/hrp0086wg1.5.