MISVATTINGEN#158Naar het buitenland

 1. Er is een reëel risico dat ouders nationale wetgeving over nnmb’s zullen omzeilen door deze behandelingen in het buitenland uit te laten voeren.
 2. De tendens om wetgeving te omzeilen is niet uniek voor Nederland; ook in landen als Duitsland, Malta en Portugal zien we dit fenomeen.
 3. Wetgeving die enkel van toepassing is op gezondheidswerkers (zoals de Wet BIG in Nederland) is ontoereikend omdat deze ouders buiten schot laat.
 4. Het argument dat mensen ‘anders naar het buitenland gaan’ als een soort van rechtvaardiging voor nnmb’s gebruiken is een drogreden en verhult de ethische problemen.
 5. Een grondige wettelijke regulering is noodzakelijk en deze zou in lijn moeten zijn met bestaande wetgeving tegen praktijken zoals meisjesbesnijdenis om te zorgen voor effectieve handhaving en strafmaat.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 158

Ook nnmb’s in het buitenland uitgevoerd moeten strafbaar zijn

In andere landen blijkt dat ouders wetgeving ontlopen door nnmb’s in het buitenland uit te laten voeren. Net als bij meisjesbesnijdenis moet die route via wetgeving worden afgesneden.

‘Als ik het niet doe, dan doet een ander het’

Net als bij meisjesbesnijdenis en geslachtskeuze bestaat de kans dat ouders de Wettelijke Regulering zullen proberen te omzeilen door hun kind in het buitenland te laten behandelen. Dat is geen misvatting. 1Zowel in Duitsland[2 , 3] als in Malta (https://intersexrights.org/un/crc-c-mlt-co-3-6/) en Portugal[1] is wetgeving die bedoeld is om nnmb’s tegen te gaan door artsen en/of ouders omzeild. Het is aannemelijk dat dit in Nederland niet anders zal zijn, tenzij tegenmaatregelen worden getroffen., 2Steeds vaker willen paren zelf kunnen bepalen of ze een jongen of een meisje krijgen. Embryoselectie zonder medische noodzaak is in Nederland verboden en daarom wijken deze ouders uit naar het buitenland. Zie bijvoorbeeld https://www.volkskrant.nl/wetenschap/doet-u-mij-alstublieft-een-meisje-is-geslachtskeuze-een-eerste-stap-naar-designerbaby-s~b538ecd6/ Wel is het een misvatting dat zoiets straffeloos mag gebeuren. Om die reden is het belangrijk dat de Wettelijke Regulering wat betreft vervolging en strafmaat aansluit bij de wetgeving tegen meisjesbesnijdenis 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen.. Wetgeving die alleen geldt voor gezondheidswerkers, bijvoorbeeld de Wet BIG, is gemakkelijk door de ouders te omzeilen en moet daarom worden voorkomen.

Overigens is het argument ‘naar het buitenland gaan’ een verhullende wijze om te zeggen ‘als ik het niet doe, dan doet een ander het – en die doet het zeker slechter’. Het is een drogreden 3Een variant op deze drogredenering is ‘als wij niet mogen opereren doen ouders misschien iets dat veel erger is’. Een meer omfloerste wijze om dat te zeggen: “[het is denkbaar dat] indien chirurgie bij een kind met DSD niet bestaat, de ouders van een foetus met een vermoedelijke maar nog niet bevestigde DSD, in de wetenschap dat zij geen autonome medische beslissing kunnen nemen ten behoeve van hun pasgeborene, meer geneigd zullen zijn te kiezen voor zwangerschapsafbreking[4]”. De auteur geeft zelf al aan dat de uitspraak niet gestaafd kan worden, maar zelfs als ouders voor een zwangerschapsafbreking kiezen, dan geldt dat de keuze voor abortus het recht van de vrouw is – iets dat niet gezegd kan worden van nnmb’s. Dat wil overigens niet zeggen dat abortus (of eicelselectie) de beste oplossing is voor ouders die bang zijn dat ze een intersekse kind te krijgen. Zie ook voetnoot 494 op pagina 147. die aangeeft hoe belangrijk het is nnmb’s wettelijk te reguleren en niet via een richtlijn.

Standpunt NNID

De wettelijk regulering van nnmb’s moet het voor ouders onmogelijk maken hun kind buiten Nederland een nnmb te laten ondergaan

Wetgeving tegen nnmb’s moet inhoudelijk aansluiten bij wetgeving tegen meisjesbesnijdenis. Hiermee wordt het voor ouders erg moeilijk, zo niet in de praktijk onmogelijk, om nnmb’s in het buitenland te laten uitvoeren.

Wat mensen zeggen


 • In ons land gelden andere normen
  Kortmann vertelt over een intersekse kind uit een vluchtelingengezin dat terug zou keren naar het land van herkomst. De ouders smeekten haar om een operatie. ‘Jullie kunnen nu wel zeggen dat wij ons kind moeten accepteren, maar in ons land gelden andere normen’, zeiden ze. Kortmann: ‘Dat bespreken we dan in ons team en we onderzoeken het kind. In dit geval meenden we dat vroeg opereren uiteindelijk minder schadelijk zou zijn dan niets doen.’. [a]
  — Barbara Kortmann, kinderuroloog – 2021
 1. Hulshof A. Kinderen met een onduidelijk geslacht: soms is vroeg opereren beter dan niets doen: Interview Kinderuroloog Barbara Kortmann, Trouw Amsterdam, Nederland2021 [bewerkt 24 februari 2021; geraadpleegd 26 maart 2021 2021]. 24 februari 2021. URL: https://www.trouw.nl/zorg/kinderen-met-een-onduidelijk-geslacht-soms-is-vroeg-opereren-beter-dan-niets-doen~b5f57d61/.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Danon LM, Schweizer K, Thies B. Opportunities and challenges with the German act for the protection of children with variations of sex development. International Journal of Impotence Research. 2022. https://doi.org/10.1038/s41443-022-00614-z
 2. Hoenes J, Januschke E, Klöppel U. Häufigkeit normangleichender Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter: Follow Up-Studie. Bochum, Deutschland: Ruhr-Universtität Bochum, Fakultät für Sozialwissenschaft; 2019. https://doi.org/10.13154/rub.113.99
 3. Klöppel U. Zur Aktualität kosmetischer Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter. Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Dezember 2016. Rapport Nr. 42. https://doi.org/10.25595/12
 4. Wolffenbuttel KP. A holistic approach in children with DSD. J Pediatr Urol. 2019;15(2):124-125. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2019.02.022