MISVATTINGEN#149Klacht indienen

  1. Voor intersekse mensen is het in de praktijk onmogelijk om een klacht in te dienen.
  2. Dat komt doordat de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst conflicteert met het internationaal recht.
  3. Maar ook door verjaringstermijnen – dit is verder uitgewerkt in 145145: Het Nederlandse rechtsstelsel biedt in de praktijk niet of nauwelijks de gelegenheid een klacht over nnmb’s in te dienen.Het is een misvatting dat bij de IGJ geen klachten over nnmb’s bekend zijn (en dat het rechtsstelsel verschillende wegen biedt om een klacht in te dienen)..


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 149

Intersekse mensen hebben onvoldoende toegang tot het rechtsstelsel

Voor intersekse mensen is het in de praktijk onmogelijk om een klacht in te dienen.

Standpunt NNID

Het Nederlandse rechtsstelsel biedt intersekse mensen niet of nauwelijks de mogelijkheid een klacht in te dienen over de schending van hun rechten door gezondheidswerkers

Door verjaringstermijnen en machtsafhankelijkheid is het voor intersekse personen in de praktijk onmogelijk een klacht in te dienen over nnmb’s die zij in hun vroege jeugd hebben ondergaan.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma