MISVATTINGEN#141Niet onderhandelbaar

 1. The Brussels Collaboration on Bodily Integrity heeft het verschil beschreven tussen medisch noodzakelijke behandelingen en medisch nuttige behandelingen.
 2. De betekenis van medisch noodzakelijk is daarom niet onderhandelbaar.
 3. Nnmb’s zijn per definitie  niet-noodzakelijk en zijn hooguit uitstelbare medisch nuttige behandelingen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 141

De betekenis van ‘noodzakelijk’ is goed gedefinieerd en niet onderhandelbaar

The Brussels Collaboration on Bodily Integrity heeft vastgelegd wat het verschil is tussen medisch noodzakelijk en medisch nuttig. NNMB’s zijn per definitie niet medisch noodzakelijk – hierover kan niet worden onderhandeld.

De betekenis van noodzakelijk is goed vastgelegd (1Dat artsen een eigen definitie van noodzakelijk hanteren, wordt geïllustreerd in 7272: Nnmb’s moeten wettelijk gereguleerd worden omdat de rechten van het kind worden geschonden, niet omdat het toekomstige gender wel of niet bekend is.Het is een misvatting dat nnmb’s toegestaan zijn als (gedacht wordt dat) het geslacht met zekerheid bekend is.., 2 Zie 147147: Er zijn goede redenen om nnmb’s wettelijk te reguleren.Het is een misvatting dat er geen specifieke reden is om nu tot regulering van nnmb’s te komen. voor de tekst van de paragrafen 60-62 uit de uitspraak in de zaak M vs Frankrijk 42821/18 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-217430%22]} en daarom niet onderhandelbaar. Dit geeft artsen en ouders niet de ruimte om samen te onderhandelen of het recht op lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van het kind geschonden mogen worden.

De medische behandelingen waar we het over hebben kunnen allemaal zonder enig probleem worden uitgesteld totdat de kinderen zelf kunnen beslissen. Tot die tijd zijn de behandelingen in kwestie niet nodig – daar valt niet over te onderhandelen.

(Zie 5454: Argumenten van anderen dan de patiënt zelf mogen niet leiden tot een geslachtsbevestigende behandeling.Het is een misvatting dat jong opereren grote voordelen heeft (en andere argumenten voor vroege chirurgie). voor wat The Brussels Collaboration on Bodily Integrity zegt over ‘noodzakelijk’.)

Standpunt NNID

De betekenis van ‘noodzakelijk’ is goed gedefinieerd en niet onderhandelbaar

Medisch noodzakelijk is goed te onderscheiden van medisch nuttig. Nnmb zijn per definitie niet medisch noodzakelijk – ook vermeend, maar nooit bewezen, psychische noodzaak maakt van een nnmb geen medisch noodzakelijke behandeling.

Wat mensen zeggen


 • Gelukkig niet-medisch noodzakelijk
  ‘Gelukkig staat er niet-medisch noodzakelijk’, zegt kinderuroloog Caroline Kuijper van het Amsterdam UMC.[a]
  — Caroline Kuijper, kinderuroloog – 2023

 • Wat is noodzakelijk?
  Endocrinoloog Sabine Hannema aan tafel tegenover haar: ‘Maar welke ingrepen vallen daar dan onder? Dat is vraag één.’.[b]
  — Sabine Hannema, kinderendocrinoloog – 2023
 1. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 2. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma