MISVATTINGEN#140Andere cultuur

  1. Voor intersekse kinderen moeten dezelfde regels gelden als voor meisjes voor wie besnijdenis dreigt.
  2. Bij vluchtelingen is dit reden om de familie in Nederland op te nemen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 140

Intersekse vluchtelingen hebben recht op asiel in Nederland

Inleiding

Voor intersekse kinderen moeten dezelfde regels gelden als voor meisjes voor wie besnijdenis dreigt. Bij vluchtelingen is dit reden om de familie in Nederland op te nemen.1Zie voetnoot 476 (pagina 141) voor een voorbeeld waaruit blijkt dat intersekse vluchtelingen die bescherming nu niet krijgen.

Standpunt NNID

Intersekse vluchtelingen hebben recht op asiel in Nederland

Het risico op het uitvoeren van een nnmb moet reden zijn om asiel te verlenen omdat nnmb’s een onmenselijke of vernederende behandeling betreft.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma