MISVATTINGEN#139Besnijdenis

 1. Westerse landen meten met twee maten als het gaat om genitale ingrepen: non-consensuele medische behandelingen bij intersekse kinderen worden vaak toegestaan, terwijl zelfs lichte vormen van meisjesbesnijdenis worden verboden.
 2. Onderzoek uit het VK toont aan dat mensen chirurgische ingrepen eerder goedkeuren bij intersekse personen dan bij meisjesbesnijdenis, ondanks soortgelijke beschrijvingen van de procedures.
 3. Er zijn vormen van meisjesbesnijdenis die minder ingrijpend zijn dan toegestane jongensbesnijdenis of chirurgische behandelingen bij intersekse kinderen. Dit roept vragen op over de consistentie en rechtvaardigheid van bestaand beleid.
 4. Voorstanders van meisjesbesnijdenis beroepen zich op de Westerse tolerantie van soortgelijke ingrepen bij jongens en intersekse kinderen om hun praktijk te verdedigen, wat wijst op problematische dubbele standaarden.
 5. Om effectief te zijn, moeten inspanningen om genitale ingrepen te beperken gebaseerd zijn op een genderneutraal recht op lichamelijke integriteit en genitale autonomie.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 138

Nnmb’s zijn de westerse variant van meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis kan als cultureel verschijnsel niet los worden gezien van nnmb’s bij intersekse kinderen. Als we nnmb’s niet voorkomen, kunnen we moeilijk volhouden dat meisjesbesnijdenis een onacceptabele praktijk is.

Hoe komt het dat we stigma en psychische problemen bij meisjesbesnijdenis aan de besnijdenis wijten en dezelfde problemen bij intersekse personen aan hun lichaam wijten in plaats van aan de nnmb’s?

Met twee maten meten

Wat voor meisjesbesnijdenis geldt, gaat mutatis, mutandis, ook op voor nnmb’s. Al sinds intersekse personen via de Intersex Society of North America (ISNA) een einde wilden maken aan nnmb’s werd een link gelegd met meisjesbesnijdenis[3 , 4], maar de westerse samenleving wilde dat verband toen nog niet zien[27]. Tegenwoordig vinden veel meer mensen dat de non-consensuele ‘medische’ behandeling van intersekse kinderen (ook aangeduid als Intersekse Genitale Verminking/Intersex Genital Mutilation – IGM 1Intersex Genital Mutilation (IGM) is een verwijzing naar Female Genital Mutilation (FGM)/meisjesbesnijdenis. NNID gebruikt de term IGM niet omdat hiermee gesuggereerd wordt dat alleen non-consensuele niet-noodzakelijke genitale operaties ter discussie staan. Dergelijke operaties zijn slechts een deel van het probleem omdat ook hormoonbehandelingen en sturende psychologische ‘begeleiding’ nnmb’s kunnen zijn (zie pagina 214 voor de definitie van nnmb).) een westerse vorm van meisjesbesnijdenis [1 , 10 , 16 , 18] of zij vinden op zijn minst dat de westerse landen met twee maten 2De dubbele stadaard dat nnmb’s zijn toegestaan, terwijl zelfs de lichtste vorm van meisjesbesnijdenis verboden is. Een andere dubbele standaard die westerse landen hanteren, is het verschil in behandeling van intersekse kinderen en trans kinderen. De eerste groep kan kort na de geboorte een geslachtsbevestigende behandeling ondergaan, terwijl de tweede groep voor nagenoeg dezelfde behandeling 18 jaar moet zijn. De ironie is dat een intersekse kind op het moment van de behandeling niet eens weet wat gender is terwijl een trans kind op het moment van behandeling zich al jaren bewust is van de eigen genderidentiteit. Om die reden is NNID voorstander van een leeftijdsgrens die voor beide groepen geldt 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen.. meten[5 , 7 , 11 , 12 , 13 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 29].

Dat westerse landen met twee maten meten, blijkt ook uit recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk: bij twee vrijwel identieke beschrijvingen van een clitorectomie keuren niet-professionals de ingreep vaker goed bij nnmb’s dan bij meisjesbesnijdens. [28]

Genderneutrale benadering

Onderzoeker Brian Earp betoogt dat pogingen om jongensbesnijdenis of de chirurgische nnmb’s ‘in quarantaine’ te plaatsen door een beroep te doen op de gevolgen voor de gezondheid, bedoelingen van de ouders of religie, recent zijn ondermijnd door wetenschappelijk onderzoek. Er zijn verboden vormen 3Bijvoorbeeld een ‘inkeping’ of een ‘speldenprik’ in de clitorishoed. van meisjesbesnijdenis die minder ingrijpend zijn dan de toegestane jongensbesnijdenis of de chirurgische nnmb’s; dit ‘zero tolerance’ beleid ten aanzien van meisjesbesnijdenis heeft ertoe geleid dat voorstanders van meisjesbesnijdenis tegenwoordig betogen dat zogenaamd ‘minder ernstige’ vormen van meisjesbesnijdenis als moreel aanvaardbaar moeten worden beschouwd en wettelijk moeten worden getolereerd. De verdediging van de praktijk baseren zij op de Westerse tolerantie 4Tolerantie is nimmer wederzijds; het woord wordt vrijwel altijd gebruikt door degen die over anderen heersen of die anderen onderdrukken en gaat uit van de macht om een ander of het gedrag van een ander te kunnen tolereren (‘verdragen’, in plaats van de rechten van de ander te erkennen en te respecteren). en zelfs promotie van jongensbesnijdenis en genitale operaties bij intersekse kinderen; zij beroepen zich daarbij op problematische (b.v. racistische) dubbele standaarden.[8 , 9] 5Een voorbeeld van deze dubbele standaarden: “[V]olwassen vrouwen ondergaan steeds vaker een genitale verandering in Amerikaanse klinieken en ziekenhuizen: een vrouw kan legaal collageen laten inspuiten in haar ‘g-spot’ of haar maagdenvlies laten ‘reconstrueren’; zij kan haar clitorale voorhuid laten verwijderen (eigenlijke besnijdenis) of haar clitoris laten verkleinen; zij kan haar schaamlippen laten bijknippen als zij ze ‘te groot’ vindt of ze vol laten spuiten met vetinjecties als zij ze ‘te dun’ vindt; en ze kan de grootte van haar vaginale opening laten verkleinen met hechtingen voor een strakkere pasvorm tijdens de penis-vaginale gemeenschap […]. Deze worden door sommigen omschreven als ‘verbeterend’ in plaats van ‘verminkend’, maar in sommige gevallen is het effect niet verschillend van wat wij onder de noemer ‘genitale vrouwelijke verminking’ verstaan wanneer het elders voorkomt. Met andere woorden, terwijl de artsen de ‘inkeping’ zagen als een ‘overbruggings’-procedure tussen infibulatie en de afschaffing van genitale verminking, zou het net zo goed een brug kunnen worden tussen door Amerikanen gewraakte en door Amerikanen goedgekeurde genitale verminking, waarbij een reeds beschikbare, legale cosmetische ingreep opduikt als een nieuw coming-of-age ritueel voor jonge Somalische meisjes.” [8]

Om op lange termijn succesvol te kunnen zijn, zo betogen onderzoekers, moeten inspanningen om een einde te maken aan meisjesbesnijdenis geworteld zijn in een sekse- en genderneutraal (d.w.z. menselijk) recht op lichamelijke integriteit en genitale autonomie.[1 , 2 , 8 , 9]

Overigens publiceerde de Artsenfederatie KNMG al in 2010 een standpunt tegen niet-therapeutische circumcisie (NTC) bij minderjarige jongens’[6 , 23]. Artsenorganisaties in Denemarken en Finland hebben ongeveer gelijke standpunten ingenomen[20].

Gendered Genital Modifications (GGMo)

Omdat de verschillende termen niet los van elkaar staan, heeft de Italiaanse antropologe Michela Fusaschi voorgesteld bij het geheel van meisjesbesnijdenis, mannelijke besnijdenis, clitorale reconstructie na meisjesbesnijdenis, geslachtsbevestigende chirurgie bij transgender personen, genitale chirurgie bij intersekse personen en andere ‘cosmetische’ genitale chirurgie te spreken over Gendered Genital Modifications (GGMo). GGMo heeft betrekking op volksgezondheid, welzijn, potentiële schade, seksualiteit, morele en sociale normen, genderemancipatie, gendergeweld, en prohibitief en permissief beleid en wetten. [14 , 15]

Standpunt NNID

Nnmb’s zijn de westerse variant van meisjesbesnijdenis

Nnmb’s zijn de westerse maatschappelijk geaccepteerde variant van meisjesbesnijdenis. Nnmb’s toestaan getuigt van een dubbele standaard ten opzichte van meisjesbesnijdenis.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Ammaturo FR. Intersexuality and the ‘Right to Bodily Integrity’: Critical Reflections on Female Genital Cutting, Circumcision, and Intersex ‘Normalizing Surgeries’ in Europe. Social & Legal Studies. 2016;25(5):591-610. https://doi.org/10.1177/0964663916636441
 2. Bootwala Y. Exploring opposition to ritual female genital cutting since the first U.S. federal prosecution: the 2017 Detroit case. International Journal of Impotence Research. 2022. https://doi.org/10.1038/s41443-022-00532-0
 3. Chase C. Hermaphrodites with Attitude: Mapping the Emergence of Intersex Political Activism. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies. 1998;4(2):189-211. https://doi.org/10.1215/10642684-4-2-189
 4. Chase C, Coventry M, redactie. Chrysalis: The Journal of Transgressive Gender Identities: Special issue on intersexuality, Number 12 (Volume 2, No 5), Fall, 1997 / Winter, 1998). Decatur, GA, USA: American Educational Gender Information Service, Inc. (AEGIS); 1997.
 5. Dalke KB, Baratz AB, Greenberg JA. Protecting children with intersex traits: legal, ethical, and human rights considerations. In: Legato MJ, redactie. The Plasticity of Sex: The Molecular Biology and Clinical Features of Genomic Sex, Gender Identity and Sexual Behavior. London, UK: Academic Press / Elsevier; 2020. p. 207-224. ISBN: 978-0-12-815968-2
 6. van Dijk G. Dossier Jongensbesnijdenis: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); 2012 [geraadpleegd 26 jul 2016]. URL: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/jongensbesnijdenis.htm.
 7. Dreger AD. “Ambiguous Sex”—or Ambivalent Medicine?: Ethical Issues in the Treatment of Intersexuality. Hastings Center Report. 1998;28(3):24-35. https://doi.org/10.2307/3528648
 8. Earp B. 2. Gender or genital autonomy? Why framing nontherapeutic genital cutting as a children’s rights issue is both ethically and pragmatically necessary. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. 2020;42(2):e17. https://doi.org/10.1016/j.jogc.2019.11.023
 9. Earp BD. Male or female genital cutting: why ‘health benefits’ are morally irrelevant. Journal of medical ethics. 2021:medethics-2020-106782. https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106782
 10. Earp BD, Johnsdotter S. Current critiques of the WHO policy on female genital mutilation. International Journal of Impotence Research. 2021;33(2):196-209. https://doi.org/10.1038/s41443-020-0302-0
 11. Earp BD, Steinfeld R. Genital Autonomy and Sexual Well-being. Current Sexual Health Reports. 2018;10(1):7-17. https://doi.org/10.1007/s11930-018-0141-x
 12. Ehrenreich N, Barr M. Intersex surgery, female genital cutting, and the selective condemnation of” cultural practices”. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. 2005;40:71-140.
 13. Fraser S, Reisel D. Constructing the female body: using female genital mutilation law to address genital-normalizing surgery on intersex children in the United States. International Journal of Human Rights in Healthcare. 2016;9(1). https://doi.org/10.1108/IJHRH-05-2015-0014
 14. Fusaschi M. Gendered Genital Modifications (GGMo): a universalistic anthropological approach. Response to Catalan and Emilova. International Journal of Impotence Research. 2023;35(1):18-20. https://doi.org/10.1038/s41443-022-00643-8
 15. Fusaschi M. Gendered genital modifications in critical anthropology: from discourses on FGM/C to new technologies in the sex/gender system. International Journal of Impotence Research. 2023;35(1):6-15. https://doi.org/10.1038/s41443-022-00542-y
 16. Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK), redactie Beschlüsse. 24. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK); 2014 1-2 oktober; Wiesbaden, Deutschland: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration.
 17. Green FJ. From clitoridectomies to ‘designer vaginas’: The medical construction of heteronormative female bodies and sexuality through female genital cutting. Sexualities, Evolution & Gender. 2005;7(2):153-187. https://doi.org/10.1080/14616660500200223
 18. Jones M. Intersex Genital Mutilation – A Western Version of FGM. The International Journal of Children’s Rights. 2017;25(2):396-411. https://doi.org/10.1163/15718182-02502008
 19. Knight K, Tamar-Mattis S. “I want to be like nature made me”: Medically Unnecessary Surgeries on Intersex Children in the US. New York, NY, USA: Human Rights Watch / interAct, July 2017. ISBN 978-1-6231-35027.
 20. Lempert A, Chegwidden J, Steinfeld R, Earp BD. Non-therapeutic penile circumcision of minors: current controversies in UK law and medical ethics. Clinical Ethics. 2022:14777509221104703. https://doi.org/10.1177/14777509221104703
 21. Monro S, Crocetti D, Yeadon­Lee T, Garland F, Travis M. Intersex, Variations of Sex Characteristics, and DSD: The Need for Change. Huddersfield, UK: University of Huddersfield, October 2017. ISBN 978-1-86218-151-9.
 22. Newbould M. When Parents Choose Gender: Intersex, Children, and the Law. Medical Law Review. 2017;24(4):474-496. https://doi.org/10.1093/medlaw/fww014
 23. Nieuwenhuijzen Kruseman A, van Dijk G. Jongensbesnijdenis krachtig ontmoedigen: Circumcisie tast integriteit van het lichaam aan. Medisch Contact. 2010;65(21):944-947.
 24. O’Neill S, Bader D, Kraus C, Godin I, Abdulcadir J, Alexander S. Rethinking the Anti-FGM Zero-Tolerance Policy: from Intellectual Concerns to Empirical Challenges. Current Sexual Health Reports. 2020;12(4):266-275. https://doi.org/10.1007/s11930-020-00299-9
 25. Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights. Good practices and major challenges in preventing and eliminating female genital mutilation – Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. United Nations – General Assembly, 2015. Rapport Nr. A/HRC/29/20.
 26. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 4 april 2016. Rapport Nr. A/HRC/32/33.
 27. Rubin DA. Intersex Matters: Biomedical Embodiment, Gender Regulation, and Transnational Activism. SUNY series in Queer Politics and Cultures, Burack C, Josephson JJ, reeksredactie. Albany, NY, USA: State University of New York Press; 2017.
 28. Smith A, Hegarty P. An experimental philosophical bioethical study of how human rights are applied to clitorectomy on infants identified as female and as intersex. Culture, Health & Sexuality. 2020:1-16. https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1788164
 29. Tamar-Mattis A. Medical Treatment of People with Intersex Conditions as Torture and Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Torture in Healthcare Settings: Reflections on the Special Rapporteur on Torture’s 2013 Thematic Report: American University Washington College of Law – Center for Human Rights & Humanitarian Law; 2014. p. 91-104.