MISVATTINGEN#136Respecteren of schenden

  1. Mensenrechten zijn onvervreemdbaar en individueel;  het is niet mogelijk om ze ‘een beetje’ te respecteren of ‘een klein beetje’ te schenden.
  2. De aantallen (zoals 5 nnmb’s versus 100 nnmb’s) zijn niet relevant omdat het schenden van de rechten van zelfs één individu al een schending van mensenrechten betekent.
  3. Mensenrechten zijn universeel, ondeelbaar, van elkaar afhankelijk en met elkaar verbonden, wat betekent dat elke schending onacceptabel is.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 136

Mensenrechten zijn niet onderhandelbaar: ze worden gerespecteerd of ze worden geschonden

Is het mogelijk om mensenrechten ‘zoveel mogelijk’ te respecteren of ‘maar een klein beetje’ te schenden? Zijn 5 nnmb’s minder erg dan 100 nnmb’s?

5 of 100, het is precies even erg

Aantallen zijn niet relevant omdat mensenrechten individuele rechten zijn. Mensenrechten zijn onvervreemdbaar, universeel, ondeelbaar, van elkaar afhankelijk en met elkaar verbonden. Dat betekent dat ‘een beetje mensenrechten respecteren’ niet bestaat: ze worden gerespecteerd of ze worden geschonden.

Standpunt NNID

Mensenrechten zijn niet onderhandelbaar: ze worden gerespecteerd of ze worden geschonden

Iedere nnmb is er één te veel. Omdat gezondheidswerkers hebben laten zien dat zelfregulering niet lukt, is wetgeving noodzakelijk.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma