MISVATTINGEN#135Zelfstandig beslissend kind

  1. Toestemming voor uitstelbare medische behandelingen kan niet worden gegeven als een kind het onderscheid tussen gender en sekse en de gevolgen van de behandeling niet begrijpt.
  2. De vraag rijst of een kind daadwerkelijk vrije en geïnformeerde toestemming kan geven als de keuzes beperkt lijken tot ‘niets doen’ en ‘deze operatie’.
  3. De geldigheid van de toestemming van het kind kan in twijfel worden getrokken door culturele en sociale druk, zoals te zien in vergelijkbare situaties als meisjesbesnijdenis.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 135

Kan een kind samen met de ouders toestemming geven voor een nnmb?

Wie denkt dat de rechten van het kind voldoende geborgd zijn als een jong kind samen met de ouders en de gezondheidswerkers beslist over niet-noodzakelijke medische behandelingen, schendt nog steeds de rechten van dat kind.

Zolang een kind het verschil tussen gender en sekse niet kan verwoorden, en het kind de gevolgen van de behandeling niet begrijpt, kan geen toestemming worden gegeven voor een medische behandeling die kan worden uitgesteld. Bovendien is het de vraag of het kind vrije, geïnformeerde toestemming heeft gegeven als het lijkt of alleen kan worden gekozen tussen “niets doen” en “deze operatie” (zie ook 6969: Geslachtsbevestigende behandelingen uitstellen tot het kind zalf kan beslissen is niet hetzelfde als ‘niets doen’.Het is een misvatting dat ‘niets doen’ het enige alternatief is voor vroege operaties.).

Daarnaast blijft de vraag in hoeverre de toestemming van een kind het resultaat is van een werkelijk aanwezige of ervaren culturele en sociale druk. Dit is vergelijkbaar met de onjuiste aanname dat vrouwen in landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt, zelf kunnen bepalen of zij zich zullen onttrekken aan deze praktijk[1]. 1De vergelijking met meisjesbesnijdenis gaat verder dan alleen de sociale druk – zowel de ‘normaliserende’ behandeling van intersekse als meisjesbesnijdenis worden door de betrokkenen, zowel daders als slachtoffers, gezien als noodzakelijk om ‘man’ of ‘vrouw’ te kunnen zijn. In een interview voor The Atlantic, bijvoorbeeld, vertelt de Amerikaanse antroploge Bettina Shell-Duncan over een besnijdenis waarbij zij aanwezig was. Zij had het meisje codeïne-pillen gegeven tegen de pijn: “Toen ik twee jaar later terugging, kwam het meisje naar me toe en gaf de pillen terug. Ze zei: ‘Je begrijpt het niet, dit is niet onze manier. En als ik dat niet had gedaan, zou ik nu geen vrouw zijn’.”[1]

Standpunt NNID

Alleen als een kind oud genoeg is om de gevolgen te overzien, kan het kind vrije en volledig geïnformeerde toestemming voor een geslachtsbevestigende behandeling geven

Een kind kan pas vrije en volledig geïnformeerde toestemming voor een niet-noodzakelijke medische behandeling geven als het kind oud genoeg is om de gevolgen van de behandeling te overzien. Voor geslachtsbevestigende behandeling stelt NNID een leeftijdsgrens van 12 jaar voor omkeerbare hormoonbehandelingen en 16 jaar voor chirurgische ingrepen. Deze leeftijdsgrenzen kunnen met vier jaar worden verlaagd als een onafhankelijke psycholoog vaststelt dat het kind op jonge leeftijd al een goed besef van de eigen genderidentiteit heeft.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Khazan O. Why Some Women Choose to Get Circumcised [Feature]. Washington, DC, USA: Atlantic Monthly Group; 2015 [geraadpleegd 16 Aug 2016]. 8 Apr 2015. URL: http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/04/female-genital-mutilation-cutting-anthropologist/389640/.