MISVATTINGEN#131(Niet) ervaren van discriminatie

 1. Intersekse personen met voldoende privileges merken mogelijk weinig van discriminatie en kunnen daardoor het belang van opkomen voor intersekserechten onderschatten. Dit wordt gezien als een vorm van geïnternaliseerde discriminatie of interseksefobie.
 2. Er zijn echter veel intersekse individuen die wel degelijk te maken krijgen met discriminatie, uitsluiting en andere vormen van sociale onrechtvaardigheid.
 3. Leven in geheimhouding om discriminatie te voorkomen is op zichzelf al een indicatie van de aanwezigheid van discriminatie, aangezien de keuze voor geheimhouding vaak uit angst en niet uit vrije wil voortkomt.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 131

Geheimhouding is een vorm van geïnternaliseerde interseksefobie

Geheimhouding, al dan niet onder het mom van privacy zelfgekozen, lijkt een effectieve manier om discriminatie te voorkomen. In de praktijk is het een vorm van geïnternaliseerde interseksefobie en zelfdiscriminatie.

De intersekse persoon die voldoende privileges heeft, zal het niet of nauwelijks opvallen dat binnen de maatschappij sprake is van discriminatie van intersekse personen. Dat geldt al helemaal voor iemand die intersekse-ervaringen geheimhoudt. Toch staat het vast dat andere mensen wél te maken hebben met discriminatie, uitsluiting, achterstelling, pesten, onbegrip, enzovoort[1 , 2 , 3 , 4 , 6] (zie ook 105105: Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden.). Het is daarom een (geïnternaliseerde) vorm van discriminatie/interseksefobie als een intersekse persoon met een flinke hoeveelheid beschermende privileges zegt dat opkomen voor intersekserechten niet nodig is.

Bovendien, wie in geheimhouding leeft om discriminatie te voorkomen, ondervindt op dat moment al wat discriminatie is – de geheimhouding is immers uit angst en niet uit vrije wil (zie ook 6161: Nnmb’s kunnen ernstige negatieve gevolgen voor het kind hebben.Het is een misvatting dat nnmb’s geen negatieve gevolgen hebben voor het kind. onder Gevolgen self-concealment).

Standpunt NNID

Geheimhouding om discriminatie te voorkomen, is een vorm van geïnternaliseerde interseksefobie

Met geheimhouding lijkt het alsof je de gevolgen van discriminatie kunt ontlopen. Maar het blijft discriminatie als je niet jezelf mag zijn. Daarnaast is geheimhouding geen echte oplossing, want het maakt mensen ongelukkig [5].

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. van Ditzhuijzen J, Motmans J. Kennis en opvattingen over intersekse: Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen. Rutgers & UZ Gent, november 2020.
 2. European Commision Directorat-General for Communication. Special Eurobarometer 493: Discriminition in the European Union. European Commission, Directorat-General for Justice and Consumers, May 2019 2019. Rapport Nr. DS-03-19-690-EN-N. ISBN 978-92-76-11049-1. https://doi.org/10.2838/5155
 3. European Union Agency for Fundamental Rights. The fundamental rights situation of intersex people. Focus Paper. Wien, Österreich: FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, 2015.
 4. European Union Agency for Fundamental Rights. EU-LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality. Luxembourg: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2020. Rapport Nr. TK-02-20-297-EN-N. ISBN 978-92-9474-968-0. https://doi.org/10.2811/348583
 5. van Heesch MA. Ze wisten niet of ik een jongen of meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties – Over het leven met en kennen van intersekse condities in Nederland [Proefschrift]. Vossiuspers, Amsterdam, Nederland: Universiteit van Amsterdam; 2015. ISBN: 978 90 562 97640
 6. Jones T, Hart B, Carpenter M, Ansara G, Leonard W, Lucke J. Intersex: Stories and Statistics from Australia: Open Book Publishers; 2016.