MISVATTINGEN#130Verandering

 1. Intersekse organisaties lobbyen op nationaal en internationaal niveau om aandacht te vragen voor de rechten van intersekse personen. Ze baseren zich hierbij op internationale en regionale verklaringen zoals de Verklaring van Malta.
 2. Verschillende gremia zoals de VN en het Europees Parlement maken vervolgens een ethische of juridische afweging en nemen een standpunt in, vaak pleitend voor wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen.
 3. Er is een breed scala aan juridische en sociaalwetenschappelijke publicaties die aantonen dat de rechten van intersekse personen geschonden worden, vooral door medische behandelingen, en roepen ook op tot regulering van deze behandelingen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 130

Het zijn niet alleen activisten die om maatregelen vragen

Sommige gezondheidswerkers denken dat alleen een kleine, maar vocale, minderheid van de intersekse mensen om een Wettelijke Regulering vraagt. Daarmee ontkennen zij de omvang van de internationale intersekse gemeenschap en de inzet van andere organisaties en instanties.

Door intersekse personen geleide intersekseorganisaties vragen aandacht voor intersekse bij nationale, regionale, en internationale gremia (zoals de Verenigde Naties, de Raad van Europa, het Europees Parlement en het College voor de Rechten van de Mens) en leggen uit welke rechten mogelijk geschonden worden.1Dat doen zij op basis van de internationale Verklaring van Malta en op regionale verklaringen: Darlington Statement, Statement by the African Intersex Movement, San José de Costa Rica Statement, en European Intersex Community Event Statement. https://intersexrights.org/tag/iintersex-community/ Het zijn de geraadpleegde gremia die een ethische of juridische afweging maken en daarna een eigen standpunt innemen.2Zie voetnoot 188 (pagina 61) voor een beknopte opsomming. Het zijn deze gremia die aansturen op een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen[5 , 6 , 7 , 10 , 20].

Daarnaast zijn er diverse publicaties die vanuit een juridisch oogpunt[1 , 2 , 3 , 11 , 12 , 13 , 17 , 23 , 24] of een sociaalwetenschappelijk oogpunt[4 , 8 , 9 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 21 , 22 , 25 , 26] laten zien dat de rechten van intersekse personen geschonden worden door medische behandelingen en zo direct of indirect ook aansturen op een regulering van nnmb’s. Zie 6666: Artsen moeten zich uitspreken tegen nnmb’s, ook als die buiten hun eigen vakgebied liggen.Het is een misvatting dat alle artsen voor vroege operaties zijn. voor een overzicht van medische organisaties die vinden dat er een einde aan nnmb’s moet komen.

Standpunt NNID

De rechten van intersekse mensen worden in Nederland ernstig geschonden; dat is ook vastgesteld door tal van nationale, regionale, en internationale gremia

Gezondheidswerkers en besturen van gezondheidsorganisaties die zich niet uitspreken tegen nnmb’s zijn medeschuldig aan de schending van de rechten van het kind.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Agius S. Human Rights and Intersex People. Issue Paper. Strasbourg, France: Council of the Europe – Commissioner for Human Rights, 2015.
 2. Van den Brink M, Dunne P. Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis. European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, Consumers D-GfJa; 2018. ISBN 978-92-79-95764-2. https://doi.org/10.2838/75428
 3. Cannoot P. Let it be: het recht op persoonlijke autonomie van personen met intersekse/DSD. Tijdschrift voor Seksuologie. 2017;41(2).
 4. Carpenter M. The human rights of intersex people: addressing harmful practices and rhetoric of change. Reproductive health matters. 2016;24(47):74-84. https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.06.003
 5. Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Concluding observations on the seventh periodic report of the Netherlands*. CAT/C/NLD/CO/7. United Nations, 18 december 2018.
 6. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Concluding observations on the sixth periodic report of the Netherlands*. United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 6 July 2017. ISBN E/C.12/NLD/CO/6.
 7. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the sixth periodic report of the Netherlands. United Nations, 18 November 2016. ISBN CEDAW/C/NLD/CO/6.
 8. Dalke KB, Baratz AB, Greenberg JA. Protecting children with intersex traits: legal, ethical, and human rights considerations. In: Legato MJ, redactie. The Plasticity of Sex: The Molecular Biology and Clinical Features of Genomic Sex, Gender Identity and Sexual Behavior. London, UK: Academic Press / Elsevier; 2020. p. 207-224. ISBN: 978-0-12-815968-2
 9. Diamond M, Garland J. Evidence regarding cosmetic and medically unnecessary surgery on infants. J Pediatr Urol. 2014;10(1):2-6. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.10.021
 10. European Parliament. Resolution of 14 February 2019 on the rights of intersex people (2018/2878(RSP)). P8_TA-PROV(2019)0128 ed. Brussels, Belgium: European Parliament, 2019.
 11. Garland F, Travis MJ. Legislating Intersex Equality: Building the Resilience of Intersex People through Law. Legal Studies. 2018;38(4, December 2018):587-606. https://doi.org/10.1017/lst.2018.17
 12. Garland J, Slokenberga S. Protecting the Rights of Children with Intersex Conditions from Nonconsensual Gender-Conforming Medical Interventions: The View from Europe. Medical Law Review. 2019;27(3):482-508. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwy039
 13. Horowicz EM. Intersex children: Who are we really treating? Medical Law International. 2017;17(3):183-218. https://doi.org/10.1177/0968533217726109
 14. Jones M. Intersex Genital Mutilation – A Western Version of FGM. The International Journal of Children’s Rights. 2017;25(2):396-411. https://doi.org/10.1163/15718182-02502008
 15. Knight K, Tamar-Mattis S. “I want to be like nature made me”: Medically Unnecessary Surgeries on Intersex Children in the US. New York, NY, USA: Human Rights Watch / interAct, July 2017. ISBN 978-1-6231-35027.
 16. Liao LM, Green H, Creighton S, Crouch N, Conway G. Service users’ experiences of obtaining and giving information about disorders of sex development. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2010;117(2):193-199. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2009.02385.x
 17. Mills L, Thompson S. Parental Responsibilities and Rights during the “Gender reassignment” Decision-making Process of Intersex Infants: Guidance in Terms of Article 5 of the Convention on the Rights of the Child. The International Journal of Children’s Rights. 2020;28(3):547-570. https://doi.org/10.1163/15718182-02803005
 18. Monro S, Crocetti D, Yeadon-Lee T. Intersex/variations of sex characteristics and DSD citizenship in the UK, Italy and Switzerland. Citizenship Studies. 2019:1-18. https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1645813
 19. Monro S, Crocetti D, Yeadon­Lee T, Garland F, Travis M. Intersex, Variations of Sex Characteristics, and DSD: The Need for Change. Huddersfield, UK: University of Huddersfield, October 2017. ISBN 978-1-86218-151-9.
 20. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Resolution 2191 (2017) – Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people. Strasbourg: Raad van Europa, 2017.
 21. Pikramenou N. Intersex Rights: Living Between Sexes. Cham, Switzerland: Springer Nature; 2019. ISBN: 978-3-030-27553-2 https://doi.org/10.1007/978-3-030-27554-9
 22. Reis E. Did Bioethics Matter? A History of Autonomy, Consent, and Intersex Genital Surgery. Medical Law Review. 2019(fwz007):1-17. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwz007
 23. Scherpe JM, Garland J. Ethical and Legal Aspects of DSD/Intersex. In: Huhtaniemi I, Martini L, redactie. Encyclopedia of Endocrine Diseases (Second Edition). Volume 5. Oxford, UK: Academic Press; 2019. p. 586-595. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.11080-3
 24. Tamar-Mattis A. Medical Treatment of People with Intersex Conditions as Torture and Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Torture in Healthcare Settings: Reflections on the Special Rapporteur on Torture’s 2013 Thematic Report: American University Washington College of Law – Center for Human Rights & Humanitarian Law; 2014. p. 91-104.
 25. TNN, NNID, COC Nederland. Universal Periodic Review (UPR): Kingdom of the Netherlands, 27th session: May 2017: The status of the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex people in the Netherlands. Amsterdam, the Netherlands: TNN, NNID, COC Nederland, September 2016.
 26. von Wahl A. From Object to Subject: Intersex Activism and the Rise and Fall of the Gender Binary in Germany. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society. 2019. https://doi.org/10.1093/sp/jxz044