MISVATTINGEN#125Stichting NNID

  1. Stichting NNID fungeert als spreekbuis voor de interseksegemeenschap, waarbij de stichting zoveel mogelijk intersekse mensen zich zelf laten vertegenwoordigen.
  2. Terwijl NNID samenwerkt met bondgenoten om intersekse bespreekbaar te maken, blijft  de organisatie vaak op de achtergrond, omdat de focus ligt op de emancipatie van intersekse mensen, niet op de bekendheid van NNID.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 125

De zichtbaarheid van intersekse personen gaat boven de zichtbaarheid van NNID

Bij tal van NNID-activiteiten wordt de naam van NNID nauwelijks genoemd. Dat heeft een reden.

NNID is een verbindende factor in een pluriforme interseksegemeenschap. Op basis van informatie uit de interseksegemeenschap vertegenwoordigt NNID het onderwerp intersekse in de maatschappij en waar mogelijk zorgt NNID dat intersekse mensen of intersekse groepen zichzelf kunnen vertegenwoordigen.

NNID werkt graag samen met bondgenoten. Met bondgenoten scheppen we een klimaat waarin intersekse bespreekbaar is geworden en waarin intersekse mensen de moed en het vertrouwen hebben gekregen om zelf te spreken. Als ruimte moet worden gecreëerd voor intersekse mensen, treden we nadrukkelijk op de voorgrond. Bij veel andere activiteiten blijft NNID onzichtbaar. Het gaat immers om de intersekse mensen die emancipatie zoeken, niet om NNID. Anders zou het een pr-activiteit voor onszelf zijn. Dat is precies wat NNID niet nastreeft.

Standpunt NNID

De zichtbaarheid van intersekse personen is belangrijker dan de zichtbaarheid van NNID

Het gaat om het resultaat, niet om de naamsbekendheid van NNID.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
    — NNID – 2023
  1. Dit wordt niet vertaald

Helaas, dit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen, ongeacht het paradigma
  1. Dit wordt niet vertaald.

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.