MISVATTINGEN#123Trans-exlusie

 1. Anti-transgender wetgeving in de VS schaadt ook de rechten van intersekse personen. Veel van deze wetten bevatten uitzonderingen voor medische ingrepen bij intersekse kinderen, waardoor zorgverleners die dergelijke procedures uitvoeren niet strafrechtelijk worden vervolgd.
 2. Discriminatie gericht op transgender personen heeft vergelijkbare effecten op intersekse personen, waaronder het beperken van toegang tot medische behandelingen en het creëren van een sociaal stigmatiserende omgeving.
 3. Radicale feministen, vaak aangeduid als TERFs, sluiten niet alleen trans personen uit, maar ook intersekse personen, op basis van strikte biologische definities van sekse en gender.
 4. Prominente personen zoals J.K. Rowling dragen bij aan deze uitsluiting door mannelijkheid en vrouwelijkheid te koppelen aan specifieke lichaamsfuncties, zoals menstruatie.
 5. Het is belangrijk om intersekse personen niet te instrumentaliseren in debatten over gender en sekse. Zowel intersekse als trans personen hebben het recht om erkend te worden om wie ze zijn, onafhankelijk van elkaar.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 123

Uitsluiting van trans personen leidt tot uitsluiting van intersekse personen

De anti-genderbeweging lijkt vaak niet te weten wat het verschil is tussen (trans)gender en (inter)sekse. Zelfs als het verschil wel bekend is, is de anti-genderbeweging zo verblind dat ook intersekse mensen worden aangevallen. Afgezien daarvan is het belangrijk dat de interseksegemeenschap de transgemeenschap steunt, al was het maar omdat sommige intersekse mensen ook trans zijn.

Het streven naar wet- en regelgeving die bedoeld is om transgender personen te discrimineren leidt vaak ook tot het schenden van de rechten van intersekse personen. Zo blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten door o.a. Human Rights Watch en interACT Advocats for Intersex Youth dat al in 24 staten wetgeving anti-transgender wetgeving in behandeling is of al is aangenomen die NNMB’s specifiek toestaan.1Zie de website van Human Rights Watch voor een actueel overzicht: https://www.hrw.org/feature/2022/10/26/mapping-the-intersex-exceptions

In sommige wetsvoorstellen wordt genderbevestigende behandeling gedefinieerd als onprofessioneel gedrag, waarvoor artsen uit hun beroep worden gezet of waarvoor strafrechtelijke sancties worden opgelegd aan artsen en ouders.

Veel van deze wetsvoorstellen bevatten een expliciete uitzondering voor procedures die worden uitgevoerd bij intersekse kinderen – in deze wetsvoorstellen meestal omschreven als kinderen met een medisch verifieerbare stoornis in de geslachtsontwikkeling of DSD. Deze uitzonderingen hebben tot doel ervoor te zorgen dat gezondheidswerkers die nnmb’s uitvoeren bij intersekse kinderen gevrijwaard blijven van vervolging.

Discriminatie van trans personen is ook discriminatie van intersekse personen

Sommige (radicale) feministen ontkennen dat mensen met XX-chromosomen een man kunnen zijn en mensen met XY-chromosomen een vrouw. Of zij stellen zogenaamd biologische eisen aan het vrouw-zijn, bijvoorbeeld dat een vrouw iemand met een baarmoeder is. Het doel is mensen die niet aan die definities van vrouw-zijn voldoen, uit te sluiten van omgevingen die specifiek voor vrouwen bedoeld zijn. Deze (radicaal) feministen worden vaak aangeduid met TERF’s (trans-exclusionary radical feminist) – een naam die door sommigen als scheldnaam en door anderen als geuzennaam wordt gezien. Die naam lijkt aan te geven dat alleen trans personen het slachtoffer zijn van deze radicaal feministen, maar negeert dat ook intersekse vrouwen door deze groep worden uitgesloten.2In haar boek The Whole Woman betoogde de Engelse feministe en auteur Germaine Greer dat intersekse vrouwen met het complete androgeen ongevoeligheidssyndroom (CAIS) mannen zijn.[1] Zowel de CAIS-gemeenschap als seksuoloog Milton Diamond hebben hierop gereageerd en werden in een tweede editie door Greer bespot. In 2016 kwam Greer min-of-meer op haar standpunt over intersekse terug en zei ze dat sekse meer variatie kent dan XX en XY:
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/12/germaine-greer-tells-qa-her-trans-views-were-wrong-but-then-restates-them
Een minder directe, maar even effectieve, manier om intersekse uit te sluiten, is het koppelen van man-zijn of vrouw-zijn aan bepaalde lichaamsfuncties. Zo zei auteur J.K. Rowling op Twitter “‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?” https://twitter.com/jk_rowling/status/1269382518362509313

Instrumentaliseren van intersekse

Toch moet worden voorkomen dat intersekse en intersekse mensen gebruikt worden als argument waarom TERF’s ongelijk hebben. Het instrumentaliseren van intersekse is niet alleen ongepast naar intersekse personen toe, maar ook naar trans personen. Trans mannen en trans vrouwen bestaan immers ook als intersekse niet zou bestaan. Hun bestaan mág niet afhankelijk zijn van het bestaan van intersekse personen. Dus: trans vrouwen zijn vrouwen en trans mannen zijn mannen. Punt. Einde discussie.

Gerelateerde afbeeldingen

Klik op een afbeelding voor een grotere weergave. Soms bevat de grotere weergave extra informatie. Afbeeldingen met niet-inclusieve inhoud worden onscherp weergegeven. Zij worden zichtbaar als de muis op de afbeelding wordt geplaatst.

Standpunt NNID

Uitsluiting van trans personen leidt tot uitsluiting van intersekse personen.

Discriminatie van transgender personen gaat vrijwel altijd gepaard met discriminatie van intersekse personen.

Wat mensen zeggen


 • Nog geen citaat
  He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
  — NNID – 2023
 1. Dit wordt niet vertaald

Helaas, dit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. King BW. Biopolitics and Intersex Human Rights: A Role for Applied Linguistics. In: Chun CW, redactie. Applied Linguistics and Politics. Contemporary Studies in Linguistics. London, UK: Bloomsbury Academic; 2022. p. 155-181. ISBN: 978-1-3500-9824-4