MISVATTINGEN#122Intersekse vluchtelingen

  1. Intersekse vluchtelingen presenteren zich vaak als lhbt-vluchteling voor een grotere kans op acceptatie door de IND.
  2. Een artikel in Trouw (2021) belichtte dat ouders van een intersekse kind een operatie aanvroegen bij een kinderuroloog, vanwege de strenge normen in hun thuisland, in plaats van te streven naar een veilige verblijfsplaats in Nederland.
  3. De huidige richtlijnen voor asielzoekers focussen op lhbti, zonder verdere vermelding van intersekse. Het is niet bekend of er inspanningen zijn gedaan om voor deze vluchtelingen op basis van hun intersekse kind een verblijfsvergunning aan te vragen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 122

Intersekse vluchtelingen hebben recht op asiel

De werkinstructie voor de beoordeling van vluchtelingen gebruikt de term lhbti, maar er wordt niet ingegaan op intersekse vluchtelingen. Uit angst voor afwijzing doen intersekse vluchtelingen zich nu voor als lhbt personen. Dat zou niet nodig hoeven zijn.

Intersekse vluchtelingen kiezen er meestal voor om zich te presenteren als lhbt-vluchteling. Dit levert een bekender verhaal op voor ambtenaren van de IND en daarmee meer kans op succes. Dat intersekse vluchtelingen bestaan blijkt uit een artikel in Trouw van 24 februari 2021; daarin beschrijft een kinderuroloog dat haar team ouders met een intersekse kind een operatie aanbood in plaats van een veilige plaats in Nederland te regelen.1“Kortmann vertelt over een intersekse kind uit een vluchtelingengezin dat terug zou keren naar het land van herkomst. De ouders smeekten haar om een operatie. “Jullie kunnen nu wel zeggen dat wij ons kind moeten accepteren, maar in ons land gelden andere normen”, zeiden ze. Kortmann: “Dat bespreken we dan in ons team en we onderzoeken het kind. In dit geval meenden we dat vroeg opereren uiteindelijk minder schadelijk zou zijn dan niets doen.” [1] In de Werk Instructie 2019/17 Horen en beslissen in zaken waarin lhbti-gerichtheid als asielmotief is aangevoerd staat nadrukkelijk dat de richtlijn geldt voor lhbti – het is onbekend of Radboudumc zich heeft ingezet voor een verblijfsvergunning voor deze vluchtelingen.

Standpunt NNID

Intersekse vluchtelingen hebben recht op asiel

Intersekse vluchtelingenbestaan. Bij voldoende financiële middelen wil NNID in 2023 onderzoeken hoe de IND omgaat met intersekse.

Wat mensen zeggen


  • Vluchteling opereren
    Kortmann vertelt over een intersekse kind uit een vluchtelingengezin dat terug zou keren naar het land van herkomst. De ouders smeekten haar om een operatie. “Jullie kunnen nu wel zeggen dat wij ons kind moeten accepteren, maar in ons land gelden andere normen”, zeiden ze. Kortmann: “Dat bespreken we dan in ons team en we onderzoeken het kind. In dit geval meenden we dat vroeg opereren uiteindelijk minder schadelijk zou zijn dan niets doen.[a]
    — Barbara Kortmann, kinderuroloog – 2021
  1. Hulshof A. Kinderen met een onduidelijk geslacht: soms is vroeg opereren beter dan niets doen: Interview Kinderuroloog Barbara Kortmann, Trouw Amsterdam, Nederland2021 [bewerkt 24 februari 2021; geraadpleegd 26 maart 2021 2021]. 24 februari 2021. URL: https://www.trouw.nl/zorg/kinderen-met-een-onduidelijk-geslacht-soms-is-vroeg-opereren-beter-dan-niets-doen~b5f57d61/
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Hulshof A. Kinderen met een onduidelijk geslacht: soms is vroeg opereren beter dan niets doen: Interview Kinderuroloog Barbara Kortmann Amsterdam, Nederland2021 [bewerkt 24 februari 2021; geraadpleegd 26 maart 2021 2021]. 24 februari 2021. URL: https://www.trouw.nl/zorg/kinderen-met-een-onduidelijk-geslacht-soms-is-vroeg-opereren-beter-dan-niets-doen~b5f57d61/.