MISVATTINGEN#121Verschillende ervaringen

  1. Hoewel lichaamsverschillen en individuele ervaringen betekenen dat er geen ‘universele intersekse-ervaring’ is, delen veel intersekse personen toch vergelijkbare uitdagingen.
  2. Gemeenschappelijke ervaringen zoals geheimhouding, schaamtegevoelens en uitsluiting binden intersekse mensen, zelfs als hun biologische achtergronden sterk variëren. Zo kunnen personen met uiteenlopende chromosomale patronen toch vergelijkbare situaties en uitdagingen herkennen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 121

Iedere intersekse persoon ervaart en beschrijft de gevolgen van intersekse anders

Zoveel mensen, zoveel ervaringen. Dat geldt ook voor intersekse personen. Toch zijn er ook veel overeenkomstige ervaringen, bijvoorbeeld in hoe de maatschappij met intersekse personen omgaat.

Een lichaam kan op veel manieren verschillen van wat de maatschappij verstaat onder man of vrouw. Daarnaast kunnen de ervaringen van intersekse mensen verschillen door de tijd en de sociale omgeving waarin ze geboren zijn en in hoeverre ze te maken hebben gehad met nodige of onnodige medische interventies. Daardoor bestaat er niet zoiets als ‘de universele intersekse-ervaring’.

Toch blijkt dat mensen die op het eerste gezicht heel andere intersekse ervaringen hebben, ook veel ervaringen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Het gaat dan, bijvoorbeeld, over ervaringen met geheimhouding, schaamtegevoelens en uitsluiting. Intersekse mensen met onvergelijkbare lichamen kunnen elkaar vinden in hun ervaringen met een maatschappij die niet weet wat intersekse is. Zo kunnen een man met XXY-chromosomen en een vrouw met XO-chromosomen biologisch van elkaar verschillen, maar toch intersekse­gerelateerde situaties uit elkaars jeugd en uit de zorg herkennen.

Standpunt NNID

Geen enkele doorleefde ervaring is gelijk, iedere intersekse persoon ervaart en beschrijft de gevolgen van intersekse anders

Er zijn zoveel levensverhalen als er intersekse mensen zijn. Om die verhalen te documenteren en tegelijk de gemeenschappelijkheid in die verhalen aan te tonen, is NNID een Oral History-project opgestart.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
    — NNID – 2023
  1. Dit wordt niet vertaald

Helaas, dit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Dit wordt niet vertaald.

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.