MISVATTINGEN#119Diversiteit in de interseksegemeenschap

  1. De zichtbaarheid van intersekse personen in media wordt gedomineerd door witte vrouwen, deels door wit privilege, maar ook door historische medische keuzes zoals ‘vervrouwelijkende behandelingen’ en de verplichte geheimhouding.
  2. Personen van kleur en mannen ondervinden culturele barrières, waardoor ze minder vaak zichtbaar zijn binnen de intersekse gemeenschap.
  3. Ondanks de huidige zichtbaarheid streven intersekseorganisaties actief naar een grotere representatie en diversiteit binnen hun gemeenschap.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 119

De interseksegemeenschap is divers, maar belangrijke groepen ontbreken

De zichtbare intersekse gemeenschap in Nederland wordt gekenmerkt door de woorden ‘wit’ en ‘vrouw’. Dat is te verklaren, maar die verklaring is geen reden om niet (nog) meer aan diversiteit te werken.

De zichtbaarheid van intersekse mensen in de media wordt vooral bepaald door witte vrouwen. Er zijn tal van redenen waarom dat zo is en wit privilege maakt daar deel van uit, maar is niet de enige oorzaak. De oververtegenwoordiging van vrouwen binnen de zichtbare interseksegemeenschap komt voor een belangrijk deel voort uit het medisch beleid uit het verleden waarin een ‘vervrouwelijkende behandeling’ de voorkeur had[1]. Ook de verplichte geheimhouding heeft bijgedragen aan de onzichtbaarheid van intersekse mensen.

Voor personen van kleur en voor mannen is het door cultureel bepaalde omstandigheden moeilijker, en soms zelfs gevaarlijker, om zichzelf kenbaar te maken als intersekse persoon.

Overigens is de aanname dat er ‘dus’ weinig diversiteit bestaat onder de zichtbare intersekse personen ook een misvatting (zie ook 3232: Er zijn zoveel doorleefde ervaringen als er intersekse mensen zijn.Het is een misvatting dat alle intersekse mensen dezelfde ervaringen hebben.). Juist bij intersekse is veel diversiteit letterlijk onzichtbaar. Dat neemt niet weg dat meer diversiteit in het zichtbare deel van de interseksegemeenschap belangrijk is; het is een belangrijk doel van de intersekseorganisaties.

Standpunt NNID

De interseksegemeenschap is divers, maar er ontbreken belangrijke groepen

Voor mensen van kleur en voor mannen is het in onze cultuur moeilijker om zichzelf kenbaar te maken als intersekse persoon dan voor vrouwen. De groepen zijn voor NNID ook moeilijk te bereiken omdat zij door schaamte en geheimhouding onzichtbaar zijn. NNID zet zich in om deze mensen toch te bereiken.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
    — NNID – 2023
  1. Dit wordt niet vertaald

Helaas, dit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Lampalzer U, Briken P, Schweizer K. Dealing With Uncertainty and Lack of Knowledge in Diverse Sex Development: Controversies on Early Surgery and Questions of Consent. Sexual Medicine. 2020;8(3):472-489. https://doi.org/10.1016/j.esxm.2020.03.002