MISVATTINGEN#118Interseksebeleid is geen transgenderbeleid

  1. Hoewel er raakvlakken zijn tussen de ervaringen van transgender en intersekse personen, zijn ze fundamenteel verschillend.
  2. Organisaties die intersekse willen opnemen in hun lhbtq+ beleid moeten erkennen dat het niet voldoende is om simpelweg ‘transgender/intersekse’ te noteren; elk vereist een specifiek en weloverwogen beleid.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 118

Intersekse­beleid is geen transgender­beleid

Beleid voor intersekse inclusie/emancipatie is niet hetzelfde als beleid voor transgender inclusie/emancipatie.

Transgender is niet hetzelfde als intersekse. De ervaringen van trans personen en intersekse personen zijn ook verschillend. Wél zijn er raakvlakken; om die reden werken Transgender Netwerk en NNID vaak nauw met elkaar samen. Toch zijn de verschillen te groot om voor transgender en intersekse één beleid op te stellen.  Organisaties die de i willen toevoegen aan hun lhbtq+ beleid, kunnen zich niet beperken tot het in alle documenten vervangen van transgender door transgender/intersekse. Beide groepen vragen een eigen beleid. Zie ook 117117: Iedere organisatie kan intersekse-inclusief beleid ontwikkelen.Het is een misvatting dat een organisatie eerst een intersekse persoon moet kennen voordat opname van intersekse in het beleid mogelijk is..

Standpunt NNID

Interseksebeleid is niet hetzelfde als transgenderbeleid

Beleid voor intersekse inclusie wijkt af van beleid voor transgender inclusie. Steden en organisaties kunnen door ondertekening van De Nederlandse Intersekseverklaring hulp krijgen bij het implementeren van specifiek op intersekse personen gericht beleid.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
    — NNID – 2023
  1. Helaas, dit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.