MISVATTINGEN#117intersekse-inclusief beleid ontwikkelen

 1. Een proactieve benadering van intersekse-inclusief beleid maakt organisaties aantrekkelijker voor intersekse personen, ongeacht of ze zich al bekend hebben gemaakt binnen de organisatie.
 2. Hoewel veel intersekse mensen zich niet openbaren, zijn ze wel degelijk aanwezig in organisaties; het creëren van een veilige omgeving kan hen stimuleren om zichzelf te identificeren.
 3. NNID biedt uitgebreide richtlijnen en een toolkit om organisaties te helpen bij het integreren van intersekse in hun beleid, waarbij de nadruk ligt op inclusiviteit.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 117

Iedere organisatie kan intersekse-inclusief beleid ontwikkelen

Het is een kip-ei-verhaal: moet je met het ontwikkelen van intersekse-inclusief beleid wachten tot een intersekse persoon zich bij de organisatie heeft aangemeld, of moet juist eerst beleid worden ontwikkeld om intersekse mensen te bereiken. Ook zonder dat een intersekse persoon in een organisatie actief is, kan intersekse-inclusief beleid worden ontwikkeld – dat maakt de organisatie juist aantrekkelijker voor intersekse personen.

Veel intersekse mensen maken zich niet bekend. Toch is 0,5 tot 1,1 procent van de mensen intersekse[1 , 2]. Dat betekent dat in veel organisaties enkele tot tientallen intersekse mensen aanwezig zijn. Voor hen kan een veilige omgeving worden gemaakt zodat zij zichzelf in de toekomst met een gerust hart bekend kunnen maken.

NNID heeft uitgebreide informatie beschikbaar over hoe een organisatie intersekse in het beleid kan opnemen, ook als geen intersekse persoon in die organisatie actief is. Het uitgangspunt daarbij is dat de organisatie voor een inclusieve omgeving moet zorgen en niet de intersekse persoon zelf.1Zie ook deze pagina’s op de website seksediversiteit.nl
Tips voor intersekse-inclusieve organisaties: https://www.seksediversiteit.nl/basis/i-inclusief/
Beleidsterreinen voor seksediversiteit: https://www.seksediversiteit.nl/basis/beleid-maken-voor-seksediversiteit/
Om organisaties hierbij te helpen, heeft NNID een toolkit ontwikkeld die onderdeel is van De Nederlandse Intersekseverklaring.2De Nederlandse Intersekse Verklaring: https://www.seksediversiteit.nl/de-nederlandse-intersekse-verklaring/

Standpunt NNID

Iedere organisatie kan intersekse-inclusief beleid ontwikkelen

Afwachten tot een intersekse persoon zich bij een organisatie bekend maakt, is niet effectief. Met een intersekse-inclusief beleid moeten organisaties zelf duidelijk maken dat zij open staan voor intersekse personen. NNID kan daarbij helpen.

Wat mensen zeggen


 • Nog geen citaat
  He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan.[a]
  — NNID – 2023
 1. Dit wordt niet vertaald

Helaas, dit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.

Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Frisch M, Moseholm E, Andersson M, Bernhard Andresen J, Graugaard C. Sex i Danmark, Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018 (Sex in Denmark. Key findings from Project SEXUS 2017-2018). Aalborg, Denmark: State Serum Institute (Department of Epidemiological Research), 28 oktober 2019. ISBN 978-87-971732-0-6.
 2. van Lisdonk J. Leven met intersekse/DSD – Een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met intersekse/DSD. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 18 juni 2014 2014. Rapport Nr. 2014-15. ISBN 978 90 377 0705 2.