MISVATTINGEN#110Hermafrodiet

 1. Veel intersekse mensen beschouwen “hermafroditisme” als een ongeschikte term vanwege pijnlijke herinneringen aan het gebruik van het woord in medische diagnoses in het verleden.
 2. Hermafrodieten in de dierenwereld kunnen zowel de mannelijke als vrouwelijke rol aannemen tijdens voortplanting, zoals bij slakken en regenwormen. Deze term heeft echter geen directe relatie met intersekse bij mensen.
 3. Hoewel sommige intersekse mensen “hermafrodiet” als een geuzennaam kiezen, vinden anderen het beledigend door stereotypering en het plaatsen van intersekse mensen in een minderwaardige positie. Het is essentieel dat intersekse individuen zelf beslissen over het gebruik van dergelijke termen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 110

Hermafrodiet is tegenwoordig een geuzennaam

Hermafroditisme wordt door veel intersekse mensen als een onjuiste aanduiding beschouwd. Dat komt doordat vooral oudere intersekse mensen nare herinneringen hebben overgehouden aan de tijd dat gezondheidswerkers het woord als onderdeel van een diagnose gebruikten. Tegenwoordig gebruiken sommige intersekse mensen hermafrodiet als geuzennaam.

Hermafrodieten zijn dieren die in de voortplanting de mannelijke rol of de vrouwelijke rol op zich kunnen nemen. Voorbeelden daarvan zijn slakken en regenwormen. Maar dat heeft niets met intersekse te maken.

De misvatting dat intersekse mensen twee sets genitaliën hebben, is terug te voeren op een mythologisch verhaal uit de Griekse oudheid.1Zie Wikipedia voor meer informatie over Hermaphroditus: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermaphroditus Maar menselijke hermafrodieten 2In de betekenis van ‘tweeslachtig’. hebben nooit bestaan (zie ook de 4040: De penis en de clitoris zijn verschillende ontwikkelingen van hetzelfde lichaamsmateriaal.Het is een misvatting dat intersekse mensen een penis én een vagina hebben. en 4141: Intersekse is niet hetzelfde als tweeslachtigheid.Het is een misvatting dat intersekse mensen tweeslachtig zijn.). Sommige intersekse mensen gebruiken hermafrodiet als geuzennaam[1], net zoals sommige homoseksuele mensen en mensen van kleur woorden die inmiddels door andere mensen als beledigend worden ervaren als geuzennaam gebruiken. Toch ervaren veel intersekse mensen hermafrodiet als een beledigende aanduiding, bijvoorbeeld omdat de symbolisering als ‘een lichaam met een penis en een vagina’ een eenzijdige, geseksualiseerde stereotypering van intersekse personen is.3Maar ook beledigend omdat hermafrodiete dieren zo geboren worden, letterlijk tweeslachtig, terwijl intersekse mensen bestaan omdat ze buiten de door de rest van de samenleving bedachte categorieën man en vrouw worden gehouden – zo bekeken zijn intersekse mensen door de rest van de samenleving intersekse gemaakt. Hiermee worden intersekse mensen in een minderwaardige positie geplaatst. Dat hermafroditisme in het verleden 4De term pseudohermafroditisme als aanduiding voor intersekse mensen is sinds eind jaren 1980 aan het verdwijnen, maar toch is het woord in 2022 en 2023 nog in enkele tientallen wetenschappelijke publicaties gebruikt. Dat komt o.a. doordat de term pseudohermafroditisme wordt gebruikt in versie 10 van International Classification of Diseases (ICD) van de World Health Organisation. Deze versie wordt nog steeds gebruikt, ondanks dat versie 11 van de ICD (waarin het woord niet meer wordt gebruikt) sinds 2022 beschikbaar is. gebruikt werd in de diagnoses ‘mannelijk pseudohermafroditisme’ en ‘vrouwelijk pseudo­herma­froditisme’, termen die de door de toevoeging pseudo worden ervaren als een ontkenning van intersekse en die bovendien verbonden zijn met behandelingen die veel mensen leed hebben aangedaan, draagt ook bij aan de impopulariteit van het woord.

Kortom, laat de beslissing of een geuzennaam gebruikt kan worden over aan de intersekse personen zelf.

Standpunt NNID

Hermafrodiet is tegenwoordig een geuzennaam

NNID gebruikt de term hermafrodiet liever niet omdat het woord onderdeel is van historisch beladen benamingen voor intersekse en omdat veel intersekse mensen het woord beledigend vinden. Als intersekse mensen zichzelf aanduiden als hermafrodiet, respecteert NNID dat.

.

Wat mensen zeggen


 • Voorkeur voor hermafroditisme
  Ik geef de voorkeur aan de term hermafroditisme. Daar herken ik mezelf het meeste in. Ik ben vroeger een keer naar Griekenland op vakantie geweest en daar kreeg ik een verhaal te horen over Hermaphroditus die in een meertje was gaan zwemmen en door de nimf [Salmacis] is omhelst. Ik heb gezwommen in dat meertje. Sinds die tijd is dat voor mij de naam waar ik de meeste associatie mee heb. Dus vandaar.
  Ik weet dat er inmiddels door de door de medische wetenschappen allerlei nieuwe namen zijn gekomen, maar toen het nog allemaal niet bekend was en er nog geen naam voor was, heb ik het zelf zo genoemd. Ik kom nog uit de tijd dat het nog kween heette. Dat vond ik wat minder, dan voel ik me net een koe of zo.[a]
  — Leonne Zeegers – 2023

 • Goede kreet, wat moet je ermee
  Je ouders, spraken daar absoluut never nooit over. Mijn moeder zei altijd ‘kind ik weet het ook niet’, maar de dokters zei van: ‘nou, het is eigenlijk…, het is een pseudo-hermafroditisme’. Goede kreet, denk je, van ja, wat moet je ermee, met zo’n kreet. Dit is een vlag die de lading dekt. Maar goed, ik kon er met niemand over hebben, want ik mocht er met niemand over hebben.[b]
  — Petra KLene – 2023
 1. Zeegers L, van der Have MJ. Het verhaal van Leonne Zeegers – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106130
 2. Klene P, van der Have MJ. Het verhaal van Petra Klene – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106079
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. van Dongen M. Rockster Raven is bevrijd uit te nauwe pasvorm. De Volkskrant. 7 mei 2021 2021, Pagina 31 Sect. Slotakkoord. URL: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rockmuzikant-raven-van-dorst-bevrijdt-zichzelf-van-hokjesdwang-en-drinkt-vervolgens-een-biertje~b310b81f/.