MISVATTINGEN#108Homo, lesbisch, bi, of trans

  1. Diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit: Intersekse personen kunnen, net als anderen, diverse seksuele oriëntaties en genderidentiteiten hebben, inclusief homo, lesbisch, bi+, trans, en non-binair.
  2. Hetero en cisgender: Ook intersekse personen die hetero zijn en zich identificeren met hun toegewezen geslacht bij geboorte, kunnen aansluiting vinden bij lhbtiq+ organisaties.
  3. Vermijd aannames over identiteit: Het is belangrijk om niet automatisch aan te nemen dat elke intersekse persoon zich identificeert met labels als lhbtq+, aangezien dit niet voor de meerderheid van intersekse mensen geldt.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 108

Diversiteit, ook in seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Intersekse personen kunnen verschillen in seksuele oriëntatie en genderidentiteit, maar er is geen standaard die voor iedere intersekse persoon geldt.

Het kan wel. Net als andere mensen – en zelfs wel wat vaker dan andere mensen – kunnen intersekse mensen homo, lesbisch, bi+, trans, of non-binair zijn[1]. Maar ook een intersekse persoon die helemaal hetero is en helemaal gelukkig is in het bij de geboorte toegekende geslacht kan aansluiting zoeken bij lhbtiq+ organisaties. Net zoals niet iedere homoseksuele persoon trans is, maar het zeker wel mogelijk is dat een homoseksueel persoon trans is.

Maar neem niet op voorhand aan dat een intersekse persoon ook l, h, b, t, q, non-binair, polyamoureus, aseksueel, enzovoort is, want bij de meeste intersekse mensen zal dat niet het geval zijn[1].

Standpunt NNID

De interseksegemeenschap kent een grote diversiteit, ook in seksuele oriëntatie en genderidentiteit & genderexpressie

Net als andere mensen hebben intersekse mensen een seksuele oriëntatie en een genderidentiteit & -expressie. NNID accepteert en steunt intersekse mensen ongeacht hoe zij zichzelf identificeren

Wat mensen zeggen


  • Drie letters
    In één keer was het ja, maar ik ben gewoon vrouw en daarbij dus ook lesbisch, want ik val op vrouwen. Dus vandaar de drie letters van de LHBTI, de intersekse natuurlijk: ja, je gaat in transitie, het maakt niet uit of je van een X komt of wat dan ook, dus je bent ook transgender en ik ben ook lesbisch want ik val op vrouwen. Tsja, zo kom je op drie.[a]
    — Yara Jaidy van Essen – 2023
  1. Van Essen YJ, van der Have MJ. Het verhaal van Yara Jaidy van Essen – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106093
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Jones T, Leonard W, Rostant J. Health and wellbeing of people with intersex variations: Information and resource paper. Melbourne, AU: Victorian Government, Department of Health and Human Services; 2019.