MISVATTINGEN#104Zesde vinger?

 • Emancipatie gericht op ervaringen: Intersekse emancipatie focust op de persoonlijke ervaringen van intersekse personen, niet op hun fysieke lichamen.
 • Niet te genezen: Het idee dat intersekse ‘genezen’ kan worden is onjuist; medische behandelingen veranderen niet de doorleefde ervaring van geboren worden met een lichaam dat afwijkt van normatieve constructies van man en vrouw.
 • Misverstanden over intersekse: Intersekse wordt soms foutief beschouwd als een medische aandoening of ziekte, vergelijkbaar met verouderde opvattingen over homoseksualiteit en transgender. Deze misvatting benadrukt de noodzaak van voortdurende emancipatie binnen de LHB-gemeenschap en het belang van inclusiviteit.
 • Sociale problematiek van intersekse: Intersekse is een significant sociaal probleem; intersekse personen ervaren vaak geweld en discriminatie. Erkenning van deze problemen is essentieel voor het bevorderen van hun rechten en het bereiken van gelijkheid.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 104

Gelijke behandeling, geen medische behandeling

Intersekse emancipatie richt zich op ervaringen, niet op lichamen. Het idee dat intersekse ‘geneesbaar’ is, is onjuist. De emancipatie van intersekse personen vereist sociale erkenning en maatschappelijke acceptatie. Dit vraagt een voortdurende strijd en inzet voor duurzame mensenrechten.

Als een zesde vingertje?

Intersekse emancipatie is gericht op de doorleefde ervaringen van intersekse personen, niet op hun lichamen. De gedachte dat intersekse ‘genezen’ kan worden is onjuist 9191: Intersekse kan niet en hoeft niet te worden genezen.Het is een misvatting dat intersekse kinderen genezen kunnen worden. – geen enkele medische behandeling maakt dat een intersekse persoon niet meer de doorleefde ervaring heeft van het geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve sociale constructies van man en vrouw (zie 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. voor de definitie van intersekse).

Vragen of intersekse net zoiets is als een extra vinger is een andere manier om te zeggen dat intersekse een aandoening is die in het medische domein thuishoort. Gelukkig wordt homoseksualiteit niet meer als ziekte voorgesteld. En voor trans is dat proces volop gaande. Maar over intersekse durven sommige mensen nog steeds zonder enige schaamte te zeggen dat het een behandelbare ziekte is. Hoe trans en intersekse nog steeds als ziekte worden voorgesteld, en dus als maatschappelijk onaanvaardbaar, moet ook voor LHB mensen een teken zijn dat hun emancipatie nog niet voltooid is. Dat wat bereikt is, kan makkelijk ook weer worden ontnomen. Niemand achterlaten, het credo voor de UN Sustainable Development Goals, is noodzakelijk om onze gezamenlijke rechten veilig te stellen.

Dat intersekse wel degelijk een sociaal probleem is, wordt besproken in 105105: Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden.: intersekse personen zijn vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie.

Standpunt NNID

Intersekse mensen vragen gelijke behandeling, geen medische behandeling

Intersekse is niet te genezen en is ook geen ziekte. Als intersekse al een probleem is, dan is het een sociaal probleem: het probleem dat de maatschappij een groep mensen uitsluit door een normatieve definitie van man en vrouw te hanteren. Tegelijk is het een juridisch probleem omdat die uitsluiting resulteert in ernstige schending van de grondrechten van deze mensen.

Wat mensen zeggen


 • Sluitingsprobleem
  Volgens De Gier moet je hypospadie zien als een “sluitingsprobleem”, net als een hazenlip.[a]
  — Robert de Gier, kinderuroloog – 2023

 • Helemaal niet als je broertje
  Dan denk je als kind: ze gaan bij mij de urine-uitgang hetzelfde maken als bij mijn broertje, dus ik kan gewoon normaal gaan plassen. Na een paar weken wordt het verband weggehaald en besef jij je dat je helemaal niet als je broertje bent gemaakt. […]Het was wel een opluchting dat het niet meer onderin uit een gat kwam, maar door de operatie waren er wel enkele lekkages in het traject naar boven toe. Daardoor kon ik dus nog steeds niet normaal plassen en moest ik alsnog op het toilet zitten..[b]
  — Geert de Vocht – 2023

 • Enige functie van clitoris is seksueel genot
  In tegenstelling tot bijvoorbeeld een gespleten gehemelte, heeft de anatomie van de genitaliën op zich geen invloed op de functie, aangezien een clitoris, ongeacht de grootte, in staat is tot bloedstuwing, aangename zintuiglijke input in het centrale zenuwstelsel en orgasme. We zijn ons niet bewust van enige andere functie van de clitoris dan seksueel genot.[c]
  — Vijf Engelse gezondheidswerkers – 2023
 1. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 2. de Vocht G, van der Have MJ. Het verhaal van Geert de Vocht – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106116
 3. Minto C, Liao L, Woodhouse C, Ransley P, Creighton S. Clitoral surgery and sexual outcome in intersex individuals. The Lancet. 2003;362(9379):248. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13925-6
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma