MISVATTINGEN#94Meer onderzoek is wél nodig

 1. Noodzaak van sociaalwetenschappelijk onderzoek: Het is essentieel om sociaalwetenschappelijk onderzoek uit te voeren door sociaal wetenschappers (niet door artsen) om de maatschappelijke acceptatie van intersekse mensen te bevorderen. Dit onderzoek moet zich richten op de echte medische en sociale problemen waar intersekse mensen mee kampen.
 2. Beperkingen van medisch-wetenschappelijk onderzoek: Het huidige medisch-wetenschappelijk onderzoek heeft zich te veel gefocust op de medische aspecten van intersekse en heeft geen oplossingen geboden voor de bredere sociale en ethische vraagstukken.
 3. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek: Toekomstig onderzoek moet zich richten op het rechtzetten van maatschappelijk onrecht en discriminatie van intersekse personen, in plaats van de medische normalisatie van jonge intersekse kinderen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 95

Meer sociaalwetenschappelijk onderzoek helpt

Sociaalwetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door sociaal wetenschappers (niet door artsen) is noodzakelijk omdat het bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie van intersekse mensen.

Dat het huidige medisch-wetenschappelijk onderzoek geen oplossingen heeft geleverd – en dat ook niet zal doen1Door een onderzoeksvraag vanuit een medisch frame te formuleren, zal het antwoord ook in een medisch frame worden geformuleerd. Wie intersekse ziet als een medisch probleem zal ook naar een medische oplossing zoeken. Nog eenvoudiger gezegd: met een hamer als gereedschap is ieder probleem een spijker. Hierdoor valt niet te verwachten dat doorgaan op de huidige weg nieuwe inzichten zal opleveren. – betekent niet dat er voldoende onderzoek naar intersekse is gedaan. De afgelopen 70 jaar (sinds John Money zijn proefschrift schreef – zie DD: Het niet-gepubliceerde proefschrift van John Money uit 1952 toont aan dat 'normaliserende' behandelingen niet nodig zijn.Het is een misvatting dat de psycholoog John Money ooit heeft aangetoond dat nnmb's noodzakelijk zijn.) was onderzoek vooral gericht op de medische curiositeit die intersekse blijkbaar was. 2Ondanks dat ouders begrip hebben voor de onderwijsfunctie van ziekenhuizen, vinden ouders dat de ervaren overmatige belangstelling van gezondheidswerkers niet te rechtvaardigen is. Een moeder zegt daarover: “Er waren zoveel coassistenten en er kwamen steeds andere mensen binnen dat het voelde alsof hij een showpaard was en dat was frustrerend… je probeert voor de eerste keer borstvoeding te geven.”[2]  Pas de laatste jaren is, ook binnen medisch-wetenschappelijk onderzoek3Zie de pagina Sociale gevolgen voor een overzicht. LINK opm], een begin gemaakt met sociaalwetenschappelijk onderzoek dat erop gericht is om intersekse mensen in de maatschappij én in het onderzoek de plaats te geven die hen toekomt[6]. Dat moet worden voortgezet, bij voorkeur door sociaalwetenschapelijk geschoolde onderzoekers. Maar ook moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van het uitsluiten van intersekse mensen3Alle intersekse mensen, niet alleen hen die een nnmb hebben ondergaan. door de maatschappij4Intersekse mensen worden op tal van manieren uitgesloten of zelfs uitgestoten door de maatschappij [3 , 4]. Dit heeft gevolgen voor o.a. opleiding, werk, en inkomen [5] (zie 105105: Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden. voor meer informatie over discriminatie van intersekse personen). Onderzocht moet worden hoe de maatschappij dat onrecht kan goedmaken[1].

Daarom beveelt NNID aan om onderzoek in de toekomst vooral te richten op de werkelijke medische5Dat werkelijk medische problemen op enigerlei wijze gerelateerd kunnen zijn aan intersekse, wil niet zeggen dat intersekse een medisch probleem is. Dit is vergelijkbaar met medische problemen als HIV en AIDS die bij homoseksuele mannen kunnen optreden zonder dat homoseksualiteit als een medisch probleem wordt geframed. en sociale problemen waar intersekse mensen mee te maken kunnen hebben en niet op de medische normalisatie van zeer jonge intersekse kinderen.

Standpunt NNID

Meer sociaalwetenschappelijk onderzoek naar intersekse is noodzakelijk

Meer sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van nnmb’s en intersekse in het algemeen is noodzakelijk. Daarbij moeten voorkomen worden dat selectiebias en confirmation bias de onderzoeksresultaten vertekenen (zie ook 8888: Onderzoekers hebben toegang tot slechts een beperkt deel van de interseksegemeenschap.Het is een misvatting dat onderzoekers toegang hebben tot de interseksegemeenschap., 8989: Patiëntenpopulaties leiden tot een grote selectiebias waardoor onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar zijn.Het is een misvatting dat onderzoekspopulaties probleemloos uit patiëntenpopulaties kunnen worden geselecteerd., en 101101: Door het grote aantal vertekeningen is tevredenheidsonderzoek wetenschappelijk zeer zwak, zo niet onmogelijk.Het is een misvatting dat intersekse kinderen (of volwassenen) kunnen aangeven of hun vroege ‘normaliserende’ behandeling goed was.). Daarom verdient het aanbeveling het sociaalwetenschappelijk onderzoek onafhankelijk van het medisch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren..

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Concluding observations on the seventh periodic report of the Netherlands*. CAT/C/NLD/CO/7. United Nations, 18 december 2018.
 2. Crissman HP, Warner L, Gardner M, Carr M, Schast A, Quittner AL, et al. Children with disorders of sex development: A qualitative study of early parental experience. Int J Pediatr Endocrinol. 2011;2011(1):1-11. https://doi.org/10.1186/1687-9856-2011-10
 3. van Ditzhuijzen J, Motmans J. Kennis en opvattingen over intersekse: Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen. Rutgers & UZ Gent, november 2020.
 4. European Union Agency for Fundamental Rights. EU-LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality. Luxembourg: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2020. Rapport Nr. TK-02-20-297-EN-N. ISBN 978-92-9474-968-0. https://doi.org/10.2811/348583
 5. Jones T. The needs of students with intersex variations. Sex Education. 2016:1-17. https://doi.org/10.1080/14681811.2016.1149808
 6. Zeeman L, Aranda K. A Systematic Review of the Health and Healthcare Inequalities for People with Intersex Variance. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(18):6533.