MISVATTINGEN#94Meer onderzoek is niet nodig

 1. Onderzoek van de afgelopen 70 jaar heeft niet aangetoond dat ‘normaliserende’ operaties essentieel zijn voor het welzijn van intersekse kinderen. Er is geen oorzaak gevonden voor de psychische problemen bij intersekse mensen, noch inzicht verkregen waarom John Money geen psychische problemen vond bij intersekse mensen.
 2. Gezien de omvang van het uitgevoerde onderzoek is het onwaarschijnlijk dat verder onderzoek naar non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) zal bijdragen aan het geluk of genezing van intersekse personen. Onderzoeksparticipatie wordt vaak als belastend ervaren door intersekse personen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 94

Meer onderzoek naar nnmb’s heeft geen zin

Veel onderzoek naar de gevolgen van nnmb’s wordt afgesloten met de stelling dat meer onderzoek noodzakelijk is. Behalve dat de onderzoekers niet de door hen gezochte duidelijke conclusie hebben gevonden, wordt niet duidelijk gemaakt waarom dat extra onderzoek wel tot een duidelijke conclusie zou leiden.

De afgelopen 70 jaar (sinds John Money zijn proefschrift schreef – zie bijage DD: Het niet-gepubliceerde proefschrift van John Money uit 1952 toont aan dat 'normaliserende' behandelingen niet nodig zijn.Het is een misvatting dat de psycholoog John Money ooit heeft aangetoond dat nnmb's noodzakelijk zijn.) is tevergeefs geprobeerd aan te tonen dat ‘normaliserende’ operaties noodzakelijk zijn om te voorkomen dat intersekse kinderen ongelukkig worden. Het is ook niet gelukt een oorzaak te vinden voor de psychische problemen die intersekse mensen ervaren. Net zomin is inzicht verkregen waarom John Money in zijn proefschrift juist geen psychische problemen vond bij intersekse mensen, terwijl tegenwoordig tal van psychische1Volgens onderzoek in zes Europese landen onder 1026 intersekse personen met diverse diagnoses heeft 19,5% van de deelnemers een angststoornis, 7,1% een depressie, 4,1% ADHD, en 9,1% autisme.[4] en sociale2Zie de pagina Sociale gevolgen op seksediversiteit.nl voor een overzicht. LINK problemen worden gevonden.

Er is inmiddels zoveel onderzoek verricht, dat niet mag worden aangenomen dat meer onderzoek zal aantonen dat intersekse te genezen is of dat de huidige behandeling, inclusief nnmb’s, zal bijdragen aan het geluk van intersekse mensen. Wel is via onderzoek komen vast te staan dat intersekse mensen die meedoen aan medisch onderzoek als een mentale en fysieke last ervaren[2 , 3].

Standpunt NNID

Meer onderzoek naar nnmb’s zal geen nieuwe inzichten opleveren

De belofte van betere behandelingen is onjuist gebleken: de behandelmethoden zijn de afgelopen jaren werkelijk niet wezenlijk veranderd[1] en er is ook na 70 jaar nnmb’s nog steeds geen deugdelijk wetenschappelijk onderzoek dat de vermeende positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van intersekse personen bevestigt. Hopen dat dit opeens verandert, is wensdenken.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Cools M, Nordenström A, Robeva R, Hall J, Westerveld P, Flück C, et al. Caring for individuals with a difference of sex development (DSD): a Consensus Statement. Nature Reviews Endocrinology. 2018;14(7):415-429. https://doi.org/10.1038/s41574-018-0010-8
 2. Kwak K, Knoll J, Otten B, De Gier R, Kortmann B, Feitz W. Multidisciplinairy Follow-Up of Female Patients with Disorder of Sex Development. J Pediatr Urol. 2010;6:S89. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2010.02.171
 3. Kwak K, Knoll J, Otten B, De Gier R, Kortmann B, Feitz W. The Role of the Nurse Practitioner in the Disorder of Sex Development Study. J Pediatr Urol. 2010;6:S104. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2010.02.201
 4. de Vries ALC, Roehle R, Marshall L, Frisén L, van de Grift TC, Kreukels BPC, et al. Mental Health of a Large Group of Adults With Disorders of Sex Development in Six European Countries. Psychosomatic Medicine. 2019;Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/psy.0000000000000718